Urbán Bálint

A Harcom tehát monumentális vállalkozás, egy brutális méreteket öltő forma keretei között kidolgozott és konzekvensen végigvitt irodalmi és esztétikai program, mely az önéletírás hagyományából táplálkozik, annak horizontját azonban mind a forma monumentalitása, mind a regény narratív konstrukciója, mind az önéletírási konvencióktól markánsan eltérő, nagyrészt esszéisztikus elemek beépítése révén egyértelműen kitágítja és felforgatja. Nem csoda, hogy számos kritikus Az eltűnt idő nyomábanhoz hasonlította. A modernség nyelvileg túlhajtott prózanyelvét természetesen hatalmas különbségek választják el a norvég író által működtetett regénydiskurzustól, mindazonáltal az összehasonlítás mégis megállja a helyét, ha az epikus forma szinte elrettentő monumentalitása, az emlékezéspolitika lehetőségei, az írás metanarratív tematizálódása és az íróvá válás, az írói identitás elnyerésének kérdései alapján állítjuk párhuzamba a két eltérő szövegvilágot. Proust mellett egy másik lehetséges, és sokszor talán pusztán csak politikai okokból mellőzött hatástörténeti modell, mely egyébiránt szintén a modernség (bár annak egyszerre klasszikus és esztétizáló) világából származik, Knut Hamsun Éhsége. Hamsunnal kiszélesedett a norvég irodalom és a világirodalmi körforgás közötti északi átjáró, melyet nem sokkal korábban Ibsen és Björnson nyitottak meg.

Tovább

Földényi F. László majd' húsz kötete közül a legismertebb az először 1984-ben, majd 1992-ben és 2015-ben is megjelent Melankólia, melyet hét nyelvre is lefordítottak. A melankólia dicsérete című tavalyi könyve nem ennek a régi könyvnek az átdolgozása, hanem vadonatúj, teljesen más szöveg. Erről is szólt az a beszélgetés, mely a Fiatal Írók Szövetségének királyréti nyári táborában zajlott le, s melynek írott változata ez az interjú. Szó esik benne többek közt a személyességről, az esszéműfaj hagyományairól, a metafizikai érzékenységről és a kortárs kultúra áramvonalasságáról.

Tovább

Afonso Cruz: Virágok

Raduan Nassar: Kőbe vésve

Raduan Nassar: Egy pohár harag

Mia Couto: Az oroszlán vallomása

Tovább

Az ÉS könyve februárban - Roberto Bolaño: 2666. FordítottaKutasyMercédesz. JelenkorKiadó, Budapest, 2016, 827 oldal, 5999Ft

Az életművet lezáró nagyregényben a maga legkiérleltebb teljességében mutatkozik meg a jellegzetes bolañói próza. Ebből a szempontból a 2666 olyan totális mű, melyben ott csillog sötéten az egész életmű számtalan üvegszilánkja. Mintha a szerző számot vetett volna legsajátabb prózavilágával, és egy totális műalkotásban szintetizálta volna korábbi szövegeinek szinte minden jellemzőjét és meghatározó motívumát, a metairodalmi játékoktól kezdve a referencialitás és a fikcionalitás szétszálazhatatlan egymásba tükrözésén keresztül egészen a krimiműfaj kliséinek kiaknázásáig. Nem csoda – és erre a könyv kiváló hazai recenzensei, Rostás Eni (Könyvesblog) és Zelei Dávid (Magyar Narancs) is felhívják a figyelmet–, hiszen a regény a halál kapujából íródott. Bolaño úgy kezdett el dolgozni utolsó könyvén, hogy tudatában volt: halálos betegsége akár meg is akadályozhatja a kézirat véglegesítését. A szerző és a kultúra utolsó pillanatainak perspektívái (ne feledkezzünk meg a mű keletkezésének idején uralkodó kultúrpánikról, az ezredforduló globális paranoiájáról, világvége-rettegéséről!) így mintha egymásra lennének montázsolva egy apokaliptikus vízióban, mely tulajdonképpen a bolañói szövegvilág elsodró erejű kiteljesedését és összefoglalását jelenti.

Tovább

Gonçalo M. Tavares: Tanuljunk meg imádkozni a technika korában. Fordította Bense Mónika. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2014. 301 oldal, 2990 Ft

Tovább

Pál Ferenc: Saramago-olvasatok. Kísérlet José Saramago regényeinek befogadás szempontú elemzésére és az olvasói befogadás lehetőségeinek vizsgálatára. Equinter Kiadó, Budapest, 2014. 326 oldal, 3250 Ft

Tovább

Juan Gabriel Vásquez: Informátorok

Juan Gabriel Vásquez: Becsapódás

Javier Cercas: Szalamiszi katonák

Ignacio Martínez de Pisón: Mellékutakon

Tovább

José Saramago: Tetőablak. Fordította Pál Ferenc. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2013. 369 oldal, 3200Ft

Tovább

Ketten egy új könyvről - Roberto Bolaño: Vad nyomozók. Fordította Kertes Gábor. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2013. 763 oldal, 3600 Ft

Tovább

Rui Cardoso Martins: En­ged­jé­tek át a láthatatlan embert. For­dí­tot­ta Bense Mónika. Európa Könyv­ki­adó, Budapest, 2012. 310 oldal,2900 Ft

Tovább
Élet és Irodalom 2019