Margócsy István

Berkovits György: Ckó, a fény­ké­pész. L’Harmattan Kiadó, Bu­da­pest, 2016. 452 oldal, 3900 Ft

Tovább

Az ÉS könyve januárban - Johann Wolfgang Goethe: Faust. A tragédia első és második része. História doktor Johann Faustusról. Az Ős-Faust. Fordította és magyarázta Márton László. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2015. 712 oldal, 4990 Ft

S mindez erősen érződik a XX. században is: hiába születnek meg a jó színvonalú, erőteljes fordítások (hogy csak a fontosabbakat említsem: Sárközi György, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Csorba Győző tollából), hiába kerül be az első rész (persze csak az első rész!) a középiskolai tananyagba, maga a mű valahogy idegen marad, s mint távoli hegycsúcs, állandóan csak a kihívást érzékelteti – magának a csúcsnak a meghódítása nem lesz népszerű. Csak a XX. század végén lendül be nagyszabásúan az érdeklődés: a kilencvenes években egyszerre három fordítás is elkészül az első részből (Márton László, Báthori Csaba, s az Izraelben élő Hap Béla, új nevén Efraim Israel munkája). Megjelenik a Dunánál című folyóirat nagyszabású összeállítása a Faust-téma kultúrtörténetéről (2003. június-július). S íme, most előttünk van a nagy fordítói mű: Márton László Goethe Faustjának mindkét részét átültette magyarra, s hozzátette az Ős-Faustot is (Goethe első változatát), s a XVI. századi Faust-anekdota-gyűjtemény szövegét is. Munkájának jelentőségét mutathatja, hogy elérte azt is, amit kevés fordító remélhetett: fordítása alapján színház is vállalkozott – a budapesti Katona József Színház, Schilling Árpád rendezésében – mindkét rész együttes bemutatására.


Tovább

Marek Krajewski: Halál Breslauban

Kolozsi László: A farkas gyomrában

Jessie Burton: A babaház úrnője

Csurgó Csaba: Kukoricza

Tovább

Ambrus Judit: Isten konditerme. Műút könyvek, Miskolc, 2015. 191 oldal, 2500 Ft

Tovább

Szilágyi Márton: A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói. Ráció Kiadó, Budapest, 2014. 506 oldal, 3500 Ft

Tovább

Az ÉS könyve a könyvhéten - Rakovszky Zsuzsa: Fortepan. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2015. 72 oldal, 2490 Ft

Tovább

Az ÉS könyve áprilisban - Kukorelly Endre: mind, átjavított, újabb, régiek. Összegyűjtött versek. Libri Kiadó, Budapest, 2014. 433 oldal, 3990 Ft

Tovább

Csabai László: Száraz évszak. Pá­ros novellák. Magvető Könyv­ki­adó, Budapest, 2014. 337 oldal, 3490 Ft

Tovább

Martin Luther: Asztali beszélgetések. Fordította Márton László, szer­kesztette és a jegyzeteket írta Csep­regi Zoltán. Luther válogatott mű­vei 8. Luther Kiadó, Budapest, 2014. 809 oldal, ármegjelölés nélkül

Tovább

Bárány Tibor: A művészet hétköznapjai. Műút Kiadó, Miskolc, 2014. 275 oldal,2500 Ft

Tovább

Ha áttekintjük a szakirodalomnak azt a részét, amely Móricz Erdélyéről a Tündérkertet meghaladóan beszél, alighanem meg kell lepődnünk: magának a műnek, a második-harmadik két kötetnek, illetve a három kötet egységének interpretálásával alig találkozunk. Az elemzések többsége szinte egyértelműen mondja ki, hogy csak a Tündérkert érdemli meg a kiemelt figyelmet, s a következő kötetek csak mint az elsőnek folytatásaként, részletesebb ideológiai kifejtéseként, illetve a magánéleti szál túlfeszített, s elsősorban az író magánéletének vonatkozásait érdeklő privatizálásként jönnének számításba.

Tovább

Vaderna Gábor: Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewffy József életművében. Ligatura sorozat, Ráció Kiadó, Budapest, 2013. 455 oldal,3125 Ft

Tovább

Illyés Gyula: Ítélet előtt. Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2014. 333 oldal, 2500 Ft

Tovább

Bán Zoltán András: Keserű. Bookart Kiadó, Csíkszereda. 2014. 175 oldal, 30 lej – 2890 Ft 

Tovább

Csobánka Zsuzsa: A hiányzó test. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2014. 376 oldal,2990 Ft

Tovább

Dés Mihály: 77 pesti recept. Gasztronómiai anyaregény, Dés Marci rajzaival. Corvina Kiadó, 2014. 215 oldal,3490 Ft

Tovább

Havasréti József: Űrérzékeny lelkek. Magvető Könyvkiadó, Bu­­dapest, 2014. 360 oldal, 3490 Ft

Tovább

Farkas Zsolt: Szia. Esszék, kritikák. Kalligram Kiadó. Pozsony, 2013. 436 oldal,2990 Ft

Tovább

Bazsányi Sándor–Wesselényi-Garay Andor: Kettős vakolás. Te­rek – szövegterek. Kalligram Ki­adó, Pozsony, 2013. 525 oldal,2900 Ft

Tovább

Hász Róbert: A Vénusz vonulása. Kortárs Kiadó, Budapest, 2013. 323 oldal,2750 Ft

Tovább
Élet és Irodalom 2021