Vágvölgyi B. András

(Aj vej-vej kiállítása az Alcatraz börtönben)

Tovább

A romagyilkosságok ügyének követői nem panaszkodhattak az elmúlt időszakban: bőven jöttek hírek. Rég várt igazságszolgáltatási aktus következett be, egy különleges szereplővel találkoztunk, és még az ítélet is hozzáférhető lesz.

Tovább

Míg a ténymegállapító és igazságosztó államhatalom nyögve nyel, titkosnyomoz és kivár a romagyilkosságok ügyében, addig a popkultúra szabadon szálazza témánkat.

Tovább

Ismét hosszan hallgattunk az e hasábokon követett eseménysorról, a romagyilkosságok ügyéről és annak fejleményeiről. Nem sok történt ugyanis, ha meg történt, az a felszínen alig is fodrozott hullámot. Most utánamentünk, mi lehet lejjebb, hisz’ lejjebb mindig van. 

Tovább

Tovább

Tovább

Minden héten forradalom. A szerk. 2010-2014. Az elmúlt négy év 141 tételben. Szerkesztette Bojtár B. Endre. Park Könyvkiadó, Bu­­da­pest, 2014. 320 oldal,3900 Ft

Tovább

Miközben hazánkban a választási kampány, Németországban egy a romagyilkosságokkal meglehetős hasonlatosságot mutató ügy tárgyalássorozata pereg. 

Tovább

Tovább

Szabó Miklós: A jó kommunista szilárdan együtt ingadozik a Párttal. Szerkesztette és a jegyzeteket összeállította Jankó Attila. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2013.  251 oldal,3780 Ft

Tovább

Régen nem foglalkoztunk tényszerűen azzal, mi is történik a mindközönségesen romagyilkosságoknak nevezett ügyben, a fokozódó nemzetközi helyzet, a durvuló kampány és az ízlés-, valamint emlékezetpolitikai kérdésekben feltoluló kertitörpe-terror elnyomni látszik azt. Pedig!

Tovább

Tovább

Bizony majd két hónapja, hogy a mindközönségesen „romagyilkosságoknak” nevezett eseménysorozatban megszólalni volt módunk, viszont nem is sok történt kora ősz óta. Ám ne feledjük: fű alatt izzik a parázs!

Tovább

Tovább

Az augusztus 6-i elsőfokú ítélethozatal óta zajlanak események a mindközönségesen cigánygyilkosságnak nevezett bűncselekmény-sorozattal kapcsolatban, és most már bizonyosak lehetünk abban, hogy kampánytéma lesz az eseménysor. Mindennapos a különböző titkosszolgálatok és a hozzájuk kötődő politikusok felelősségének sejtetése, a jogi folytatásról viszont kevés szó esik.

Tovább

Augusztus 6-án a Budapest Környéki Törvényszék Dr. Miszori László vezette tanácsa meghozta az elsőfokú ítéletet a – mindközönségesen – cigánygyilkosságnak nevezett bűncselekmény-sorozat ügyében. Papírforma-ítélet született: az első-, másod- és harmadrendű vádlott letöltendő életfogytiglant, a negyedrendű ugyancsak letöltendő tizenhárom évet kapott. Esetében az ügyész súlyosbításért, a vádlottak pedig valamennyien enyhítésért fellebbeztek. Az ügy iránt sokáig kevés érdeklődést mutató média mintha megélénkült volna az ítélet óta, ennek van pozitív hozadéka és – hazánkban szokásosan – negatívuma is.

Tovább

Folyó hó 6-án a Budapest Környéki Törvényszék ítéletet hozott a mindközönségesen „cigánygyilkossági pernek” nevezett, majd’ két és fél évig húzódó elsőfokú tárgyalássorozat végére első fokon pontot téve. A nemzetközi információs szupersztrádáról (web), az elektronikus, illetve a napisajtóból tájékozódó olvasók már tudhatják a verdiktet. Papírformájú eredmény született. De nem tanulságok nélküli napon!

Tovább

Tovább

Szomorú esemény irányította ismét a figyelmet a romagyilkosságok tárgyalására: februárban, alig néhány nappal fia és unokája megölésének negyedik évfordulója előtt szívrohamban meghalt Csorba Csaba. Időközben a gyűlöletbűn gonoszsága és ízléstelensége is megnyalta az ég alját, ám a bíróságon mintha új hajnal hasadna.

Tovább

A „romák sérelmére elkövetett gyilkosságsorozat” pere január 18-tól kezdődött újra, immár az ötödik fordulóval. A bírói tervek szerint március 26-ig erőltetett menetben – igaz, ez döntően a későn felfedezett összeférhetetlenség miatti tárgyalásismétlés lesz. A széles közvéleményt azóta is új és újabb bűnügyek foglalkoztatják, és az ezek nyomán kibontakozó médiacsatározások pró és kontra. Pedig az e per alapjául szolgáló cselekménysorozat – ahol a megítélésben máig kérdés, hogy szimpla sorozatgyilkosságról vagy terrorizmusról beszélünk‑e – volt mindezek alapja.

Tovább
Élet és Irodalom 2021