Gyáni Gábor

Tovább

Tovább

Tovább

Az ÉS könyve januárban - Rainer M. János: Bevezetés a kádárizmusba. 1956-os Intézet-L\'Harmattan Kiadó, Budapest, 2011. 349 oldal, 3500 Ft
Tovább

Szabó Márton: Politika episztemológia
Tovább

Tovább

Robin G. Collingwood a kvázi-történetírás egyik megnyilatkozásaként említi a mítoszt, amely „egyáltalán nem foglalkozik emberi cselekedetekkel", a benne előadott „történet szereplői egyszerűen istenek". A mítosz cselekménye ráadásul nem is az emberi időben zajlik: „noha a mítoszok formája látszólag időbeli, mert egymást meghatározott rendben követő eseményeket mondanak el - ez a forma szigorúan véve mégsem időbeli, hanem kvázi-temporális: a narrátor az időbeli egymásutániság nyelvét metaforaként használja olyan viszonyok kifejezésére, amelyeket nem tekint igazán időbelinek".
Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Máthé János: Magyarhermány kronológiája (1944-1964). Köz­­re­ad­ja, a háttértanulmányokat és a jegyzeteket írta László Márton

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2020