Szűcs Zoltán Gábor

Magyarország 2030. Jövőkép a magyaroknak. Szerkesztette Boros Tamás és Filippov Gábor. Osiris Kiadó, Budapest, 2020, 384 oldal, 4980 Ft

A könyv igyekszik közérthetően, de adatgazdagon bemutatni Magyarország jelenlegi helyzetét, a legfontosabb problémagócokat, amelyek kezelése nélkül nem lehet érdemben változtatni az ország jövőjén, és amelyeket a jelenlegi rezsim nem vagy rosszul kezel. Emellett sorra veszi a gazdaságban, technológiában, környezeti változásokban, világpolitikában várható fejleményeket, amelyek figyelembevétele nélkül Magyarország nem lehet sikeres ország.

Tovább

Tovább

A Fidesz újabb kétharmados győzelme óta kétféle és egymással részben rivalizáló útkeresés látszik kibontakozni az antiorbánista oldalon. Az egyik (például a Mérce vagy az Azonnali szerzői esetében) az ellenzéki politizálás csődjét hangsúlyozza, és az összefogás erőltetése helyett karakteres, tartalmas ellenzéki politikai alternatívák kidolgozását tartja szükségesnek. A másik viszont az Orbán-rezsim autoriter jellegében látja az ellenzék tehetetlenségének elsődleges forrását, és a legfőbb feladatnak a rezsim természetének jobb megértését és egy egységes rezsimellenes ellenzéki politizálás kereteinek kidolgozását tekinti. Az alábbiakban az első vitához szeretnék hozzászólni (a másodikhoz már egy korábbi ÉS-cikkemben megtettem [Ha nem demokráciában élünk, akkor...?, 2018/31., augusztus 3.]) teljes mértékben személyes és politikailag elfogult véleményem kifejtésével.

Tovább

Tartozom a szakmámnak és az olvasónak azzal a beismeréssel, hogy amikor azt állítom, Magyarország egy ideje már nem demokrácia, hanem egy kompetitív autoriter rezsim; hogy a hivatalos ellenzék tevékenységét (lehetőségeit és korlátait, illetve politikai felelősségét) is ennek alapján kell megítélnünk; illetve, hogy mindenkinek számot kell vetnie azzal, hogy a magyar politikának az orbánizmus és antiorbánizmus közötti választási kényszer a meghatározó törésvonala és az is marad belátható ideig; végezetül, hogy a liberális világrend mély válságban van és nemigen látszik még ennek a válságnak a vége – akkor személyes politikai véleményem mellett érvelek, s ezt nem szeretném a tudományosságra hivatkozással legitimálni.

Tovább
Élet és Irodalom 2023