Szekeres Nikoletta

Majoros Nóra: Pityke és prém
Tékiss Tamás: Samu sejti
Sepsi László: Ördögcsapás

Caroline Solé: Szavazz rám!

Tovább

A rendszerváltás, a Felszabadulás tér, a hatvanas évek mind újra visszatértek Garaczi László Hasítás című regényében. Ismét megszólal a lemur, hogy a vallomássorozat legújabb részeként egy újfajta nyelvhasználatban megmerítkezve idézze fel a még mindig velünk élő múltat. Pontosabban „mintavételeit”, a stációkat és a rakendrolt.

Tovább

Baróthy Zoltán: Az Amcsalat hegység tiszta levegője. JAK –Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2018, 138 oldal, 2499 Ft

Hét novella kapott helyet a kötetben, és a szerző, bár ez az első kötete, tapasztalt irodalmi múltjának köszönhetően kiforrott szövegvilággal, feszesen szerkesztett dramaturgiával és kötetstruktúrával jelentkezett. Az izgalmas tematika mellett Baróthy meglepően termékeny dialógust folytat a kortárs világirodalommal, ami felszabadítóan hat a néha teljesen önmagába zárkózó magyar prózapoétika színterén. A kötet első novellája – Emigráció – nemcsak helyszínválasztásával idézi fel a most oly divatos északi krimik atmoszféráját, hiszen eleinte az egyes szám első személyben beszélő férfi szereplőről azt is gondolhatnánk, fogva tartják. Ezáltal idézi fel például Jossi Adler–Olsen Nyomtalanuljának ideillő képeit, hogy aztán a szűk nézőpont kitáguljon, és láthassuk, hogy atmoszférateremtésnél jóval többről van szó. A férfi delíriumos állapotának belső és külső tapasztalásai nemcsak az irrealitás-realitás elcsépelt oppozícióját lényegtelenítik, hanem egy újfajta logikára igyekeznek mindezt felfűzni.

Tovább

Lipták Ildikó: Nyári nyomozás
Sarah Crossan: Egy
Dániel András: És most elmondom, hogyan lifteztem
Szívlapát

Tovább
Élet és Irodalom 2021