Kardos András

Aleida Assmann: Rossz közérzet az emlékezetkultúrában. Fordította Huszár Ágnes. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 2016, 288 oldal, 3500 Ft

Mint könyvének címéből is kitetszik, Aleida Assmann tudatosan használja a freudi nyelvet, könyvének címe rájátszik Freud közismert tanulmányának alapfogalmára, a rossz közérzetre a kultúrában. Csakhogy, míg Freud az ősapa meggyilkolásának mítoszát teszi meg a rossz közérzet alapjául, addig, mint arra Erős Ferenc előszava is joggal utal, Aleida Assmann emlékezettörténetének rossz közérzetét egy valóságos történelmi eseményre, a holokausztra és annak az emlékezetkultúrában való továbbélésére alapozza. Jelentős különbség ez, és magam bizonyos fenntartásokkal is fogadom ezt a freudi analógiát. Miközben ugyanis Assmann helyesen érzi, hogy az emlékezeti kultúrának hatalmas sebei és elfojtásai kísérik jelen életünket, addig azonban hatalmas különbség is van a mítosz elfojtása és a történelemi emlékezet „rossz közérzetének” okai és valóságos traumái, illetve ezek tényleges szerepe között.

Tovább

Tovább

„Fel a kezekkel Lukács Györgytől!” (Mesterházi Miklós)

Tovább

A válság elsősorban nem a liberális demokrácia belső válsága, hanem, ha lehet ilyen különbséget tenni, a globalizációra adott politikai feleletben, az újraelosztás belső feszültségeinek elhibázott újragondolásában, azaz magában az interpretációban és a belőle következő politikában van. Soros György vonta le e következtetést abból a tényből, hogy immáron a javak elosztásának nagy része a felső egy százalékhoz kerül: „egyszerűen szólva, sok ember érezte úgy, hogy az elit a demokráciájukat lopta el”. Ekkor jön el a worsley-i értelemben vett populizmus korszaka.

Tovább

Tovább

Az ellenzéki pártok számára a politikai valóság kihívása azt jelenti, hogy ha valóban demokratikus ellenzékké akarnak válni, akkor fel kell mondaniuk a NER-ben betöltött legitimáló szerepüket, vagyis az illiberális rendszer biodíszletéből rendszerellenzékké kell válniuk.

Tovább

Tovább

„Aki uralja a múltat – hirdette a Párt jelmondata –, az uralja a jövőt is; 
aki uralja a jelent, az uralja a múltat is.”
George Orwell

 

„Tudni és nem tudni, tudatában lenni a teljes igazságnak s közben gondosan megszerkesztett hazugságokat mondani, egyidejűleg két egymást kizáró vélemény birtokában lenni, tudva, hogy ellentmondanak egymásnak és mégis hinni mindkettőben, logikát alkalmazni logikával szemben, elutasítani az erkölcs fogalmát s közben mégis igényt tartani rá, hinni,

Tovább

Rubin Szilárd: Zsebtükör. Válogatott írások. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2013. 380 oldal, 2990 Ft

Tovább

Szálinger Balázs: Köztársaság

Kemény István: A királynál

Erdős Virág: A Trabantfejű Nő

Kántor Péter: Köztünk maradjon

Tovább

Tovább

Keresztesi József: Rubin Szilárd. Pá­lyarajz. Magvető Könyvkiadó, Bu­da­pest, 2012. 267 oldal, 2990 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

Ketten egy új könyvről - Fodor Géza: Magánszínház. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2009. 281 oldal, 2990 Ft
Tovább

Heller Ágnes: Filozófiám rövid története

Tovább

Az ÉS könyve februárban - Kertész Imre: Európa nyomasztó öröksége. Esszék. Szerkesztette, a jegyzeteket és a mutatókat készítette Hafner Zoltán. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2008. 468 oldal, 2990 Ft

Tovább

Ketten egy új könyvről - Giorgio Agamben: A profán dicsérete

Tovább

Ketten egy új könyvről - Ernst Cassirer: Rousseau, Kant, Goethe. Fordította Horváth Károly. Atlantisz Kiadó, Budapest, 2008. 181 oldal, 2695 Ft

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2021