Várhegyi Éva

A gazdasági válságok mindig kiváló terepet nyújtottak a bűnbakképzésre. Hiszen amikor jól mennek a dolgok, könnyű mindenkit a keblünkre ölelni, de amikor szorul az egzisztenciális hurok, saját tehetetlenségünk terhén a legegyszerűbben más felelősök felmutatásával tudunk könnyíteni. Nem akarom beleártani magam a bűnbakképzés pszichológiájába, és arra sem veszem a bátorságot, hogy annak a mai válságban megmutatkozó - nem túl újszerű: az etnikai megnyilvánulásoktól a nemzetközi tőke elleni felbuzdulásokig terjedő - formáit elemezzem. Pusztán azt vizsgálom, hogy a bankokkal szemben nálunk is felerősödött indulatokat mennyire indokolja a válságért viselt felelősségük.

Tovább

 A hitelekben (is) bő hét esztendő idilli korszaka lezárul, és kezdetét veszi a hitelben (is) szűk esztendők időszaka. Ma még nem lehet tudni, hogy - a bibliai tanmese mintájára - ezeknek a száma is eléri-e a bűvös hetet, vagy a Teremtő rövidebb időt is elegendőnek tart okulásunkra. Bárhogy lesz is, egy biztos: a különösen sérülékeny magyar gazdaságba „begyűrűző" pénzügyi válság a korábban megszokottnál ridegebb környezetet teremt mind a bankok, mind a kölcsönökre szoruló ügyfeleik számára.
Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Idén ünnepli húszéves jubileumát a kétszintű magyar bankrendszer. A tábor többi országától eltérően nálunk már a rendszerváltást megelőzően elkülönült a jegybank és a kereskedelmi bankszektor, és kialakult az önálló üzleti bankok strukturált rendszere. A nyolcvanas évek pénzintézet-alapításaival megkezdett reformfolyamatot 1987. január elsején koronázták meg azzal, hogy a tervgazdaság adekvát intézményét, a monobankrendszert megtestesítő MNB-ből önálló kereskedelmi bankként leválasztották a hitelező részlegeket.

Tovább

Martin József Péter és Vajda Éva észrevételeire

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Ne menjünk el méltó megemlékezés nélkül egy örvendetes esemény mellett! Történelmi pillanatot élhettünk meg két nappal az államalapítás ünnepe után: a jegybank elnöke és a pénzügyminiszter együttesen deklarálta, hogy karnyújtásnyira vagyunk a Kánaántól. 2006 szilveszterén lezárul az infláció leszorításának gyötrelmes, majd' három évtizedes időszaka, és beköszönt az árstabilitás korszaka, amikor évente legfeljebb háromszázalékos drágulással kell szembenéznünk. Három éven belül beléphetünk az euróövezet előszobájába, az ERM II. keresztnevű árfolyamrendszerbe, ahol - jó esetben - már csak két évig kell fegyelmezetten ücsörögnünk, hogy labilis forintunkat lecseréljük a biztonságosabb euróra.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Egy éve alakult meg a "nemzeti közép demokratikus koalíciója", amely gazdaságpolitikájában "jóléti rendszerváltást" hirdetett. Ezt kettős fordulattal kívánta megvalósítani: egyfelől a paternalista, beavatkozó állam leépítésével, másfelől a szociális feszültségek feloldásával; a két vállalás összhangjának megteremtésére pedig az öngondoskodásra ösztönző rendszerek kiépítése szolgált volna. Ez lett volna a liberális és konzervatív értékeket is magába olvasztó, modern szociáldemokrácia gazdaságpolitikai magja, amely az MSZP programjának eszmei hátterét jelentette.

Tovább
Élet és Irodalom 2021