Visky András

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

Kocziszky Éva: Archeológiai költészet a modernitásban. Gondolat Kiadó, Budapest, 2015. 112 oldal, 1200 Ft



Súlyosan inspiratív könyv Kocziszky Éva archeológiai költészetről írt esszéje. Mindegyre visszahív és ismételt olvasásra-átlapozásra, egy-egy verselemző fragmentum újabb átgondolására csábít, azt a kérdést kellene ugyanis az olvasónak önmagának megválaszolnia, hogy a görög romok csonka, olykor sómarta szobortöredékeinek és a költői szó immaterialitásának találkozásából hogyan is születhetik meg a pusztító, semleges időnek a sokkal inkább elfogadó, semmint fölzaklató érzékelése.  Holott a romban mindannyian az eltűnést mint közvetlen jövőt szemléljük, saját testünk törékenységét, „a múlban a jövőt”.

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

(A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!)

Tovább

Sepsi Enikő: Pilinszky János mozdulatlan színháza Mallarmé, Simone Weil és Robert Wilson műveinek tükrében. L’Harmattan Kiadó–KRE, Budapest, 2015. 234 oldal,2800 Ft   

Tovább

A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!

Tovább

A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!

Tovább

A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

A fogság és a szökés könyvéből

Tovább
Élet és Irodalom 2018