Domány András

Leonyid Hruscsov pilóta, a Sztálin halála utáni szovjet kommunista pártvezér és miniszterelnök, Nyikita Hruscsov fia nem esett el a háborúban 1943-ban. Gépét lelőtték ugyan, de életben maradt, és átállt a németekhez. A feldühödött Sztálin egy bravúros akcióval elraboltatta onnan, és hazaárulóként kivégeztette, hiába könyörgött neki sírva, térden csúszva az apa, aki akkor már a Politikai Bizottság tagja, az Ukrán Kommunista Párt első titkára volt. Ez az SZKP XX. kongresszusán, 1956 feb­ruárjában elmondott, Sztálin bűneit leleplező híres beszéd titka: alantas személyes bosszú vezette a hatalomra került Hruscsovot, fia megérdemelt halála miatt sározta be a bölcs vezér emlékét.

Tovább

Ablonczy Balázs: Keletre, magyar! 

Hankiss Ágnes: „Hazájának, nemzetének hű fiaként” 

Sándor Erzsi: Anyavalya 

Eörsi László: „Rendkívüli idők, rendkívüli cselekmények” 

Tovább

Tovább

Tovább

Hatos Pál: Szabadkőművesből református püspök

Fedinec Csilla: „A magyar szent koronához visszatért Kárpátalja”

Háborús hétköznapok hadszíntéren, hátországban 1939–1945

Lagzi Gábor: Városok a határon

Tovább

Tovább

Tovább

A Komintern „védőszárnyai” alatt

Guba Ildikó: „A halál nem program”

Lagzi Gábor: Ellenzékiség és együttműködés között

Jobst Ágnes: A Stasi működése Magyarországon

Tovább

Tovább

A feltárás 

Széttekintés

Mélyfúrások: Magyar jobboldal – 1945 után

A jobboldal és az állambiztonság 1945–1989

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2021