Szabó T. Anna

A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!

Tovább

A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!

Tovább

Jékelynek delejes ereje van, akkor is elér hozzánk előbb-utóbb, ha ellenállunk neki. Kolozsváron, a hetvenes években volt a kezemben először kötete, mégpedig gyerekversek, a Csodamalom a Küküllőn, de kellő felvezetés, szülői vagy színészi tolmácsolás híján elvették a kedvemet a különös illusztrációk és a versbeli hősnőnek (Jékely kislányának) a neve. („’Csunyinka’ – ez, ugye, különös név! / De nem jelent rútat, sem csunyát: / édesanyja, hogy ne írigyeljék, / így becézi drága magzatát.” – Micsoda ősi szómágia dereng ebben a gesztusban.) Minden amellett szólt pedig, hogy szeressem a könyvet: pompásan kezdődött, népdalokat és Kalevalát idéző hangon – ráadásul apró malmot készítettek benne (ahogy akkortájt mi is édesapámmal) – ez nemcsak idő-jelkép volt, hanem szépen „megszivárványolta” a vizet.

Tovább

Az ÉS könyve júniusban - Lator László: A megmaradt világ. Emlékezések. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2011. 237 oldal, 2800 Ft
Tovább

Ketten egy új könyvről - Seamus Heaney: Hűlt hely. Válogatott versek. Fordította Ferencz Győző, Gerevich András, Géher István, Imreh András, Mesterházi Mónika, Tandori Dezső. Az utószót írta Ferencz Győző. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2010. 383 oldal, 2900 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

• Váli Dezső: deske.hu. Levelek Le Meux-be. Színes és fekete-fehér képekkel + CD-melléklettel

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2018