Rádai Eszter

„A választójog és az annak szabad és egyenlő gyakorlását lehetővé tevő más politikai szabadságjogok a rendszerváltás utáni Magyarország történetében soha nem tűnhettek olyannyira sérülékenynek, jogsértések és visszaélések kockázatának kitettnek, mint éppen a 2014‑es választások során” – így foglalták össze jelentésükben tapasztalataikat a TASZ első választási jogi monitoringprogramjának munkatársai. A most elindított  második ilyen program vezetője szerint „a közben bekövetkezett változtatások elenyésző mértékűek, és többnyire inkább rontottak, mint javítottak a helyzeten”.

Tovább

„Ami a »sorosozást« illeti, annak szerintem a választásokkal nem lesz vége. Orbán Viktor kormánya ugyanis eszközként használja a menekülteket és Soros Györgyöt saját antidemokratikus, illiberális intézkedései igazolására, és mivel ezek az intézkedések minden valószínűség szerint folytatódnak, sőt, egyre kiterjedtebbé és durvábbá válnak, erre az »eszközre«, ennek a fegyvernek a bevetésére neki továbbra is szüksége lesz” – mondja Krekó Péter, aki az ELTE és a Political Capital közös, a roma- és zsidóellenesség háttértényezőit vizsgáló kutatása zárásaként rendezett konferencián az ilyen típusú előítéletek politikai kontextusáról tartott előadást.

Tovább

„A magyar kormánynak egyfelől az az elvárása, hogy csak a tranzitzónákban nyújtsanak be menedékkérelmet, másrészt ellehetetleníti, hogy a tranzitzónákban benyújtsanak menedékkérelmet” – ekként foglalja össze az Orbán-kormány legutolsó, tranzitzónánként napi egy-egy, tehát összesen két menedékkérelem beadását lehetővé tevő döntésének lényegét a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa. Az interjúban – mindennek kifejtéséül – szó esik a menedékkérelmük beadására Szerbiá­ban várakozó és ott csapdába esett ezrekről, a tranzitzónákban fogva tartott százakról, a velük együtt szögesdrótok mögé kényszerített gyermekekről és a mindezt lehetővé tevő jogszabályi környezetről. Tehát úgy általában a magyar menekültügyi gyakorlatról.

Tovább

„Mit ér a korai vészjelzés? – teszi fel a kérdést legutóbbi, Látlelet című tanulmánykötetének előszavában Kornai János, akinek kilencvenedik születésnapját a világ vezető közgazdászai az elmúlt héten tudományos ülésszakkal ünnepelték meg a Budapesti Corvinus Egyetemen. A professzor a tétlenség okát, amellyel a magyar társadalom és a világ végignézte, hogyan épül ki Magyarországon az önmagát békés úton leválthatatlanná tett autokratikus rezsim, azzal magyarázza: „csak nagyon kevesen látták át a maga teljességében, mi készül itt rohammunkában a fejünk fölött, és még csak nem is titokban. Pedig ahhoz, hogy védekezni tudjunk ellene, az kellett volna, hogy az emberek tudják és értsék, mi az, ami ellen védekezniük kell.”

Tovább

A Sátántangó, a Werckmeister harmóniák, A londoni férfi és A torinói ló alkotója, a „leghíresebb magyar rendezőként” számon tartott, a „legjobb rendezők” különféle listáin mindig elöl szereplő Tarr Béla ma a világ fontos filmiskoláiban tanít – mindig a maga módján –, és közben, ugyancsak a világ számos helyén – nem jókedvében – „gyűjti” az életműdíjakat és dísztoktori címeket. A TT Filmműhely, amelyet 2004-ben olyan filmek és alkotóik segítésére hozott létre Téni Gáborral, amelyeknek és akiknek a bevételorientált filmiparban, a showbizniszben nem lenne esélyük, „most sajnos le van fagyasztva. Ha egyszer jobb idők jönnek – ha jönnek még jobb idők –, akkor újra dolgozni kezdünk vele” – mondja. Ám azokat is megérti, akik ebben a mostani szisztémában is, mert nincs módjuk a boldogabb jövőre várni, dolgozni akarnak.

Tovább

„Ez a liberális dilemma: hogy aki engem a jogaimtól akar megfosztani, annak is vannak jogai, mert az emberi jogok a gonosztevőket és a kártékony politikusokat is megilletik. És ez minden liberális jogvédő leckéje: hogy a XX. századi diktatúrák, illetve a holokauszt után lehet-e úgy egy igazán felkészült jogvédő szakmailag korrekt, ha nem áll ki mindenkinek a szabadságáért” – mondja Iván Júlia. Az önmagát közel tízéves emberi jogi múltja miatt régi motorosnak tartó jogásznak, emberi jogi szakértőnek, korábban a Helsinki Bizottság munkatársának meggyőződése: „ahol a hatalom eltávolodik a liberális demokrácia értékei­től és kultúrájától, ott előbb-utóbb elérkezik az a pillanat, amikor az őt idegesítő, akadékoskodó civileket megpróbálja elhallgattatni, megfegyelmezni, megfélemlíteni.”

Tovább

„Valóságos politikai ellenérveket még nem hallottam, azt eddig legalább­is senki nem mondta nyilvánosan, hogy Magyarország jobban járna, ha Putyin Oroszországához tartozna, mint ha az Európai Unió magjához” – mondja az eurócsatlakozást sürgető népszavazási kezdeményezéshez öt tekintélyes társával együtt arcát és nevét adó Mizsei Kálmán, az ENSZ volt főtitkárhelyettese, az Európai Unió előbb moldovai különmegbízottja, majd ukrajnai reformmissziójának vezetője. Szerinte 2020 után az uniós pénzek elosztásában az eddigieknél sokkal fontosabb szerepet fog játszani a mind gyorsabban és erőteljesebben integrálódó eurózónához való tartozás. És bár nem helyesli a primitíven haszonelvű, az előnyöket csak anyagiakban, alamizsnában mérő viszonyt az unióhoz, de Magyarország fejlődése szempontjából meghatározónak tartja azt a hatalmas, a Mar­shall-segély sokszorosát jelentő pénzügyi támogatást, amit csatlakozása után az ország az EU-tól kapott. Az interjú szeptember 24-én készült.

Tovább

Két kiérlelt, Párizsban fogant, mégis hazatért gazdag absztrakt életmű – feketén-fehéren: ekként jellemzi az Art+Text Budapest galéria Konok Tamás és a geometrikus szobrairól ismert Hetey Katalin (1924–2010) eddig Magyarországon be nem mutatott alkotásaiból – korai arte povera művekből, monokróm reliefekből, gipszobjektekből, mobilplasztikákból, a ’60-as, ’70-es években született festményekből, valamint Konok utolsó néhány évében született, a közönség számára még ismeretlen műveiből – válogatott kiállítását.

Tovább

„Nem szorul magyarázatra vagy bizonyításra, hogy a fogyatékossággal élő embereket ugyanolyan emberi jogok illetik meg, mint bárki mást. Nem jótékonykodás tárgyai ők, hanem jogok birtokosai” – mondja Milanovich Dominika pszichológus, emberi jogi aktivista, aki szerint azok a nagy létszámú intézetek, ahova „elrejtik” a világ szeme elől a fogyatékos embereket, összezárva őket 200-300 szintén fogyatékos társukkal, természetüknél fogva csak embertelen módon tudnak működni. Ezért a TASZ ma már nem az intézetek megjavításán, hanem a megszüntetésükért dolgozik.

Tovább

„Bár az illiberális demokrácia kialakulását mindannyian  politikatörténeti fordulatként éltük meg, az, ami végül is történt, szerintem nem előzmények nélkül következett be, hanem egy folyamat eredményeként” – mondja a TÁRKI vezérigazgatója. A magát bizonyos megszorításokkal a jobbközépen elhelyező Tóth István György intézete átfogó és részletes értékvizsgálatai alapján állítja: van valami a társadalmunk működésében, ami ezt az igényt, ezt a keresletet, a magyar társadalom illiberális demokrácia iránti fogadókészségét tartósan életben tartja.

Az esszé, amelyre az interjú során hivatkozunk, a Hegymenet, Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon című kötet számára íródott.

Tovább

„Ez az ide-oda táncolgatás, ez a követelőzéssel párosított felelősségelhárítás és szolidaritáshiány és ez a tűzzel való állandó játszadozás egyszer csak elvezethet oda, hogy becsúszunk valami olyan szakadékba, vagy akár bele is löknek bennünket mások türelmüket vesztve, amiből aztán nem nagyon lehet kikapaszkodni” – vázolja aggodalmait a rendszerváltás utáni első szabadon választott kormány külügyminisztere, korábban egyetemi tanár, történész, utóbb két Orbán-kormány idején nagykövet. „Én természetesen maradtam konzervatív értékeket valló, nemzeti érdekeinknek elkötelezett liberális” – vallja magáról, azt azonban nem hiszi, hogy nagyon sokan lennének ilyenek. „De hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk elkötelezettek a rendszerváltozás bel- és külpolitikai céljai, a parlamentáris demokrácia és a nyugati orientáció mellett. Aki az 1989-es Ellenzéki Kerekasztal programjával nem fordul szembe, az nem helyeselheti a mai kormánypolitika külföldön is bírált elemeit.”

Tovább

„Ha a számunkra utolsónak megmaradt eszközről is lemondanánk, akkor önként tennénk a fejünket a hurokba” – mondja a parlament által a héten tárgyalandó, orosz mintára a civileket külföldi ügynökökként megbélyegző kormányzati törvényjavaslattal kapcsolatban a TASZ szakmai igazgatója. Szerinte a beterjesztett törvényjavaslat nem a transzparenciáról szól, hanem a civil szervezetek ellehetetlenítéséről és eltakarításáról.

Tovább

A Transparency Internacional tavaly 22. alkalommal készítette el Korrupció Érzékelési Indexét, amely a világ 176 országát a közszektor korrupciós kitettsége szempontjából rangsorolja, és amely szerint Magyarország – egyetlen év alatt hét helyet csúszva lefelé – most ebben a rangsorban az 57. helyen áll. Ez a „teljesítmény” ugyanezen index szerint az Európai Unió 28 tagállama között a 24–25. helyre teszi Magyarországot – holtversenyben Romániával. Erre a zuhanásra azonban, illetve arra a kérdésre, miért egyedi korrupciós szempontból Magyarország az Európai Unióban, a TI magyarországi jogi igazgatója szerint a korrupciós esetek száma vagy milyensége önmagában nem ad választ.

(Az interjú március második hetében készült.)

Tovább

„Bármily megdöbbentő, ebben az óriási országban, amely versenyképességét a közmondásosan alacsony béreknek köszönheti, 2014 óta csökken a munkaképes korúak aránya, tavaly óta már a száma is, aminek következtében évek óta rohamosan nőnek a bérek” – mondja a Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének oktatója, Kína-kutató. Az interjú azonban, amelyben ez a megállapítás elhangzik, elsősorban arra keresi a választ, hogyan alakul a következő évtizedekben a világ  két legerősebb hatalmának, két legnagyobb globális szereplőjének a viszonya abban a dél- és kelet-ázsiai térségben, amely ma már a világgazdaság egyik legfontosabb csomópontja, a globális ellátási láncok egyik legfontosabb eleme, de ahova három-négy nagyhatalom, sőt világhatalom érdekütközése is koncentrálódik.

Tovább

Ez egy elátkozott rendszer és elátkozott örökség, nem ingyenes, ellenben korrupt és igazságtalan – mondta a magyar egészségügyről 2007‑ben, akkor még az Onkológiai Intézet nőgyógyászatának vezetőjeként, nem sokkal azután, hogy a reformba belebuktatott miniszter, Molnár Lajos lemondott, és kevéssel az úgynevezett szociális népszavazás előtt, amely során a magyar állampolgárok többsége, mint megfizethetetlent és elviselhetetlent, elutasította a 300 forintos vizitdíjat. A komoly nemzetközi elismertségnek örvendő, itthon ma a közfinanszírozott ellátásban és a magánszférában is dolgozó nőgyógyászatidaganat-sebész, aki korábban különböző intézetek osztályvezető főorvosaként volt e rendszer szigorú kritikusa, és akinek külföldön is bőven volt és van alkalma tapasztalatokat szerezni, ma sem fél kimondani: „ez a rendszer fenntarthatatlan, finanszírozhatatlan, úgy rohadt, ahogy van.”

Tovább

A túlfűtött gazdaságélénkítés, a túlgerjesztett lakásépítési konjunktúra és a túlzott támogatás konzerválja, sőt, akár növeli is az egyenlőtlenségeket, és biztosan visszaesés követi – mondja a 2017-es építési piaci prognózis készítője, Varga Dénes. A tanulmány a kormány lakáspolitikáját, benne a lakásépítéssel kapcsolatos legújabb intézkedéscsomagját abból a szempontból is vizsgálja, mennyire lesz képes az a gazdaságélénkítést, illetve a gazdasági növekedést szolgálni.

Tovább

A tavalyi menekültkrízis idején, szigorúan munkaidő után egyike volt a Nyugati pályaudvarnál felállított ideiglenes tranzitzóna önkéntes orvosainak. 2014 előtt húsz éven át dolgozott egy német karitatív orvosi szervezetben, a civil adományokból, német orvosok hozzájárulásából és jelentős állami pénzekből működtetett „German doctors”, korábban „Orvosok a Harmadik Világért” (Ärzte für die Dritte Welt) önkéntes orvosaként. Főállásban a Madarász utcai gyermekkórház főorvosa.

Tovább

„Az Európai Unió, amelyet egykor arra találtak ki, hogy útját állja a nacionalizmusok terjedésének, most, amikor a túlságosan gyors pia­ci integrációnak már nemcsak a nyereségeit, hanem a kockázatait is meg kellene osztani, állandóan maga szüli és generálja a naciona­liz­must” – mondja a mostanában az Európai Unió belső viszonyait és válságait kutató szociológus, egyetemi tanár, a Közép-európai Egyetem és a Scuola Normale Superiore (Firenze) oktatója. Szerinte azt a dezintegrációs folyamatot, amely ma az uniót jellemzi, csak a rendszer demokratizálásával lehetne megállítani, ennek a valószínűsége azonban ma csekély.

Tovább

„Rémes országgá lettünk, de ehhez kellett ez a kulturális kiüresedés is. Mert csak egy ilyen, kulturálisan kiüresedett országban lehet úgy az orránál fogva vezetni a népet, ahogy nálunk történik – mondja a ma főképp filmépítészetet művelő és oktató, a rendszerváltás után az SZDSZ színeiben politizáló, előtte a demokratikus ellenzék tagjaként szamizdatkiadót és -butikot (Rajk-butik) működtető, és közben mindvégig építészként is alkotó Rajk László, aki mindezért a felelősséget sem kívánja elhárítani nemzedékéről, benne önmagáról. – Ebben, persze nem egyenlő arányban, de nekünk – a magyar értelmiségnek – is osztoznunk kell. Valamilyen mértékben mi is benne vagyunk abban, amivé az országunk lett. Hogy ilyen szörnyű hely lett. Nincs mese, ez a végeredmény a mi sarunk is.”

Tovább

„Gyönyörű dolog lenne egy erős, jól irányított, egységes Európai Unió részének lenni, megőrizve és ápolva kulturális sajátosságainkat, de átengedve központi hatáskörbe – mint az Osztrák–Magyar Monarchiában, amely gazdasági szempontból Magyarország egyik legsikeresebb korszaka volt – a külügyeket, a hadügyet és a pénzügyeket, mert enélkül az unió léte illúzió, és a sorsa vergődés. De mivel erre ma kevés esélyt látok, azt hiszem, Európa számára csak a két lehetséges rossz közötti választás marad” – mondja Bojár Gábor, alapítója és húsz éven át irányítója az eközben a magyar információtechnológiai ipar vezető vállalatává vált Graphisoftnak. A ma felsőoktatási intézményt, egyetemi szakirányt vezető Bojár a pénzosztogatást tartja az EU egyik legnagyobb tévedésének.

Tovább
Élet és Irodalom 2018