Gyürky Katalin

Lidia Amejko: A telepi szentek élete. Fordította Pálfalvi Lajos. Noran Libro Kiadó, Budapest, 2017. 188 oldal, 2800 Ft

A beszélő névvel ellátott szentek egy része tisztában van vele, hogy ahhoz, hogy az élet értelmet nyerjen, szavakba kell tudni foglalni a gondolatokat. Ami a Telepi emberek számára óriási nehézséget okoz. A Telepen tébláboló kimondatlan megoldásával Szent Hájdegger próbálkozik, amikor maga köré gyűjti a hajléktalan szavakat, hogy szétossza a tulajdonosaiknak. Az ő munkáját Szent Pintiquiniestra folytatja, aki a már megtalált szavak közül is a „tűpontosakat pippantja a gondolatokra” (62.), s ezzel egyfelől cáfolja Nicsének, a Telepi őrültnek a gondolatát, aki attól fél, hogy szavak nélkül „Sivatag, sivatag támad bennünk” (uo.), másfelől neki köszönhetően mindenki, aki a Telepen ellátogat Szent Edithez, a Pénztárosnőhöz a Hipermarketbe, most már pontosan el tudja mondani, mit is szeretne vásárolni. A nők „belegyönyörödtek az oximonorokba: a cukormentes édességekbe, a zsírmentes vajakba” (67.).

Tovább

Ignacy Karpowicz: Szálkák. Fordította Körner Gábor. Typotex Kiadó, Budapest, 2017, 473 oldal, 3900 Ft

Karpowicz a magával ragadó szerzői játékában, amelyben az egyes fejezeteket találó irodalmi idézetek kötik össze, a befogadót fokozatosan egy, a látlelet elleni sajátos orvosság „bevétele” felé tereli. Az első két rész szálkáit a szerző a harmadik és negyedik egységben a felbomló félben lévő kapcsolatok mögött húzódó, az anyákhoz illetve a valláshoz fűződő viszony újragondolásán, értelmezésén keresztül „húzza ki”.

Tovább

Szvetlana Alekszijevics: Nők a tűzvonalban

Jelena Csizsova: Nők férfi nélkül

Kateřina Tučková: Üldözött istennők

Radu Ţuculescu: Öregmama történetei

Tovább

Ljudmila Petrusevszkaja: Rémtörténetek. Fordította Goretity József. Typotex Kiadó, Budapest, 2016, 228 oldal, 2800 Ft

Az élet és a halál között zajló játék „szabályairól” pedig mindvégig a macskák gondoskodnak. Arról, hogy ezek a kötet szinte minden egyes novellájában felbukkanó állatok mire képesek, Poe-nak A fekete macska című, itt a Higiénia című elbeszélésben intertextuálisan is megidézett novellája óta jócskán van fogalmunk. Ezt a hagyományt folytatva és kiegészítve, Petrusevszkajánál a macskák „bölcs népségként” vannak jelen, akik mindig „tudják, kivel van dolguk” (194.)

Tovább

Ljudmila Ulickaja: Jákob lajtorjája. Fordította Goretity József. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2016, 718 oldal, 5490 Ft

A hazánkban is igen népszerű orosz írónő legújabb regényében aKukockij esetei- és a Médea ésgyermekei-féle családtörténet, valamint a Daniel Stein, tolmácscímű alkotásból ismerős, a kordokumentumokat alázatosan kezelő, egységes történetté szerkesztő eljárásmód elegyével találkozhatunk. Ennek az ezüstkortól napjainkig tartó, több mint száz évet felölelő sagának az érdekességét az adja, hogy alapját az írónő családi archívumából előkerülő valós levelezés képezi.

Tovább

Andrej Nikolaidis: Az eljövetel. Fordította Rajsli Emese. Gondolat Kiadó, Budapest, 2016. 125 oldal,2600 Ft

 

A magyar olvasó a délszláv régió egyik legbefolyásosabb értelmiségijének, Andrej Nikolaidisnak a nagysikerű Fiam című regénye után most egy másik lebilincselő művével is megismerkedhet. Az eljövetel – a detektívregénybe illő szüzséje, vagyis a Vukotić-család lemészárlásával kapcsolatban folytatott nyomozás mögött – komoly lételméleti kérdéseket feszeget.

 

 

Tovább

Dora Kaplárová: Egy férfi – Válasz Esterházy Péternek. Fordította J. Hahn Zsuzsanna. Typotex Kiadó, Budapest, 2016. 112 oldal, 1900 Ft

Tovább

Dušan Mitana: Jelenés. For­dí­totta Jakabffy Imre. Gondolat Ki­adó, Budapest, 2016. 284 oldal,3200 Ft

Tovább

Ondrej Štefánik: Ujjatlan város. Fordította Mészáros Tünde. Typotex Kiadó, Budapest, 2016. 424 oldal,3200 Ft

Tovább

Férfi, nő, gyerek. Mai szlovák tör­té­ne­tek. Szerkesztette Deák Re­ná­ta és Karádi Éva. Utószó: Ra­dos­lav Passia. Fordította Árgyelán Er­zsé­bet, Balázs Andrea, Dósa An­na­mária, Garajszki Margit, György Norbert, Mészáros Tün­de, Pet’ovská Flóra, Pénzes Tí­mea, Tóth Annamária, Vályi Hor­váth Erika. Noran Libro Kiadó, Bu­da­pest, 2016. 305 oldal, 3200 Ft

Tovább

Szczepan Twardoch: Morfium

Bogdan Wojdowski: Holtaknak vetett kenyér

Lidia Ostałowska: Akvarellek

Igor Ostachowicz: Űzött lelkek éjszakája

Tovább

Doina Ruşti: Lizoanca tizenegy évesen. Fordította Szenkovics Enikő. Orpheusz Kiadó, Budapest, 2015. 270 oldal, 3000 Ft

Tovább

Lidija Dimkovszka: Tartalék élet. Fordította Czinege-Panzova Annamária. Napkút Kiadó, Budapest, 2015. 413 oldal, 3490 Ft

Tovább

Ketten egy új könyvről - Szvetlana Alekszijevics: Elhordott múltjaink. Fordította Iván Ildikó. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2015. 600 oldal, 3990 Ft


Úgy vélem, hogy a szerzőt az élet és irodalom összejátszatásának attitűdje, valamint a polifonikus eljárása már önmagában véve érdemesítette az irodalmi Nobel-díjra.


Tovább

Polona Glavan: Éjszaka Euró­pá­ban. Fordította Gállos Orsolya. Ty­po­tex Kiadó, Budapest, 2015. 208 oldal,2500 Ft

Tovább

Roman Szencsin: A Jeltisev család. Fordította M. Nagy Miklós. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2015. 271 oldal, 2990 Ft

Tovább

Jurij Poljakov: Bukottak égboltja. Fordította Goretity József. Helikon Kiadó, Budapest, 2015. 274 oldal, 2490 Ft

Tovább

Pavel Vilikovský: Egy igazi ember története. Fordította Garajszki Margit. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2014. 223 oldal,2990 Ft

Tovább

Daša Drndić: Április Berlinben

Katya Petrovszkaja: Talán Eszter

David Grossman: A világ végére

Julian Barnes: Felfelé folyik, hátrafelé lejt

Tovább

Vlagyimir Szorokin: Tellúria. Fordította Gábor Sámuel. Gondolat Kiadó, Budapest, 2015. 345 oldal, 3500 Ft

Tovább
Élet és Irodalom 2021