Tábor Ádám

A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!

Tovább

A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!

Tovább

A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!

Tovább

A vers olvasásához, kérjük, fizessen elő!

Tovább

„A szellemi élet egymással szemben álló, vagy ami még sokkal rosszabb, egymásról tudomást nem vevő autarkiákra bomlott.” Ezért „elsősorban azoknak a kínai falaknak a lebontását” kell elvégezni, „amelyekkel az egyes autonóm szellemi szigetek körülbástyázták magukat” – írta Szabó Lajos és Tábor Béla 1936-os Vádirat a szellem ellen című könyvükben. Szabó Lajos (1902–1967) egész életét ennek a feladatnak szentelte. Már nagyon fiatalon az egyszerre író, festő, társadalmi forradalmár Kassák tevékenysége, a társadalmi és művészeti forradalom általa képviselt együttes mozgalmi programja hatott rá átütő erővel.

Tovább

Gottfried Benn: Esszék, előadások. Válogatta, szerkesztette, a jegyzeteket készítette és a fordításokat ellenőrizte Kulcsár-Szabó Zoltán. Fordította Adamik Lajos, Bendl Júlia, Király Edit és Kurdi Imre. Kijárat Kiadó, Budapest, 2011. 234 oldal, 2700 Ft
Tovább

Tovább

Tovább

A hetvenéves Pór Péter életének, szemléletének és eddigi életművének tengelye a folyamatosság és törés paradox egysége. Ez az alaptény szinte törvényszerűen nyomta rá a bélyegét a mi személyes kapcsolatunkra is. A fiatalon sokat számító korkülönbség miatt csak a hetvenes évek elején ismertem meg. Kényszerű emigrálása következtében még ez az igen sporadikus kapcsolat is hamar megszakadt - negyedszázad után, itthon publikált írásait, könyvét olvasva éledt csak fel, az utóbbi évtizedben szövődött újra egyre intenzívebbé.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Ketten egy új könyvről - Rába György: Disputa önmagammal. Nagyvilág Könyvkiadó, Budapest, 2010. 72 oldal, 2000 Ft

Tovább

Ketten egy új könyvről - Solymosi Bálint: Tiszta sor. Válogatott versek. Scolar Kiadó, Budapest, 2009. 224 oldal, 2750 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2023