Radnóti Sándor

Az ÉS könyve decemberben - Darvasi László: Isten. Haza. Csal. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2015. 264 oldal, 3290 Ft

A rendkívüli termékenység ára a legnagyobbaknál is a színvonal olykori botladozása. Nyilvánvaló, hogy az írókat legmagasabb nívójuk alapján kell megítélni. Darvasi új kötete jó színvonalú rövid novellákat tartalmaz, zömmel a mai és vidéki magyar élet témakörében, s vannak köztük kiemelkedőek. A széles kultúrhistóriai színképű romantikus nagynovellák költői fantazmagóriáit felváltja a kisrealizmus. Az ismerős világ redukcióra, az ismeretek és nem utolsó sorban a cselekmény minimalizálására, a sejtetés szerepének rendkívüli megnövelésére ad lehetőséget. Szóval Darvasi e munkái abba a hagyományba tartoznak, amelyben Csehov, majd követője, Katherine Mansfield megteremtette a modern novellát.

Tovább

(Mikroludiumok. Konok Tamás kiállítása 2015. szeptember 24–2016. február 12. között a Ráday Gyűjtemény Biblia Múzeum kiállítótermében látható.)

Tovább

Szép lenne és méltó, ha Fehér Márta javaslatát – bojkottálják a Széchenyi-díjasok a miniszterelnök vacsorameghívását – minél többen megfogadnánk. Én a miniszterelnöki protokollfőnöktől július 17-én kaptam előzetes értesítést erről az eseményről, s illő köszönettel még aznap tudattam vele, hogy a díszvacsorán nem kívánok részt venni.

Radnóti Sándor

Széchenyi-díjas egyetemi tanár

Tovább

Majd tíz évvel idősebbként üdvözölve hatvanadik születésnapján a legnagyobb élő magyarok egyikét, borús gondolatok töltenek el. Oka egyszerű: a filmrendező négy évvel ezelőtt, A torinói lóval lezárta életművét. S noha lehetne azt mondani, hogy pályájának három korszaka (az egzisztencialista pszeudo-dokumentumfilmesé, az e korszak eredményeit egyetlen játékfilmben – az Őszi almanachban – bergmani irányba továbbfejlesztőé, és végül a klasszikus Tarr-filmek alkotójáé) olyan éles váltásokban jelent meg, hogy bízhatunk benne: lehetséges egy negyedik korszak is, ám ezzel szemben viszont az mondható, hogy amaz utolsó film a világvégéről szólt, s mi lehetséges a világ vége után? Ahogy egykor filozófiaprofesszorunkkal élcelődtünk: ha meghirdet egy szemináriumot a totalitásról, akkor mi végre egy másik a bécsi pozitivistákról?

Tovább

Johan Huizinga: Hogyan határozza meg a történelem a jelent? Vá­lo­gatott írások (1915–1943). Fordította, a bevezetőket és az utószót írta: Balogh Tamás. Typotex Kiadó, Budapest, 2015. 248 oldal, 2800 Ft

Tovább

Széplaky Gerda, Valastyán Ta­­más (szerk.): Az aligtól a túlig. Be­­ve­­ze­tés Vajda Mihály gondolko­dá­sába. Dupress–Líceum–Kalligram Kiadó, Debrecen–Eger–Pozsony, 2015. 504 oldal,4320 Ft

Tovább

Darvasi László: Ez egy ilyen csúcs – A nagy Szív Ernő-füzet. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2014. 386 oldal, 3690 Ft

Tovább

Tovább

Jalsovszky Katalin–Tomsics Emőke–Toronyi Zsuzsanna: A magyarországi zsidóság képes története. Vince Kiadó, Budapest, 2014. 376 oldal, ára nincs feltüntetve

Tovább

(Számunk grafikáit a kiállítás anyagából válogattuk. A tárlat 2015. január 4-ig tekinthető meg.)

Tovább

(Holtág. Kerezsi Nemere & Nagy Csilla kiállítása. Óbudai Társaskör Galéria,  október 15–november 16.)

Tovább

Noha magyar–történelem–esztétika szakon végzett, korábbi színi- és filmkritikusi praxisa után első könyve (amelyet Pataki Gáborral közösen írt) művészettörténeti szakmunka volt: az akkoriban jórészt még csak magánlakásokban és néhány folyóiratcikkben ismert és méltatott Európai Iskoláról szóló monográfia. Vannak olyan kultúrák – például az Egyesült Államok akadémiai világa –, ahol az esztétika és a művészettörténet diszciplínája egészen közel áll egymáshoz, mindkét irányba elmozdulhat, és gyakori a perszonálunió. 

Tovább

(Vojnich Erzsébet és Szüts Miklós: Retro. Kiállítás a Radnóti Miklós Művelődési Központban, március 7–április 7.)

Tovább

(SZÓ és KÉP + WORD and IMAGE + WORT und BILD + MOT et IMAGE. Nemzetközi kiállítás a Vasarely Múzeumban. KurátorMaurer Dóra és Nemes Judit. Nyitva február 6.–április 27.)

Tovább

Tovább

(Dr. Nagy Miklós fotókiállítása a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban október 6-ig látható.)

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Azok a logikai lehetőségek, amelyeket egy Cézanne és a múlt című kiállítás megnyit, tisztán formálisan a „Cézanne és a jövő”, illetve a „Cézanne és a jelen” alternatíváját kínálják. Mi következett Cézanne œuvre-jéből – tenné föl a kérdést az egyik; miképpen helyezkedett el saját jelenében – tenné föl a másik. Vagy – mint a festészettörténet egyik legnagyobb alakjának – miképpen van örök jelen ideje.

Tovább
Élet és Irodalom 2023