Marno János

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

TÉREY JÁNOS 1970–2019

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Uri Asaf: A rózsa türelme. Sco­lar Kiadó, Budapest, 2018, 128 oldal, 2450 Ft

Itt hever kinyitva előttem a legújabb kötete, A rózsa türelme, a 42. oldalon szereplő címadó versnél, amely versnek azonban nem a címe, hanem a kezdő sora szerepel a könyv címeként, a vers címe: Nem is tudták a nevem. Az irodalomban kissé járatosabb olvasó ennek a címjátéknak a hallatán azonnal asszociálhat Umberto Eco híressé vált regényére, A rózsa nevére, és persze a mindennapi szólásra: “A türelem rózsát terem”, hogy azután a vers első két sorát elolvasva eszébe juthasson Rilke halálának története is, amit közvetlenül egy rózsatövis okozta sérülés sürgetett meg.

Tovább

Simon Zoli, az osztályelső, már majdnem fent volt a dombháton, a Plészen, amikor visszapillantott ránk, mélyen lemaradókra, a Wisztre, a Pólikra és énrám, és visszaereszkedett közénk, de csak az én kezemet fogta meg, s húzott magával erősen fölfelé, úgyhogy, ha nem is a legelsők között, de az osztályátlaggal egy időben érkeztem fel a dombra. A torna- és az osztályfőnöki óránkat vonták össze ehhez a szeptember végi kiránduláshoz, ide, a faluszélre, ahol két domb zárta el a szemhatárt a szovjet lőtér és laktanya elől, a kisebb és valamivel lankásabb Plész, amire önerőből nem juthattam volna fel, és mellette a másik, a meredekebb és magasabb domb, a kísérteties Kálváriadomb, ahol másfél évvel azelőtt, húsvét táján egy másik Simon fiú, hozzánk képest már nagykorú, tizenöt éves kamasz elmetszette a velünk egyidős unokaöccse torkát a romos kápolnában. A Simon Zoliék csak névrokonságban álltak a tragikus sorsú Simonékkal, nagyon sok Simon család lakott a faluban, de csak kevesen vallották magukat rokonságban lévőnek egy másik Simon családdal.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2021