Bokros Lajos

Képzeljük el azt a képtelen helyzetet, hogy egy idegen nagyhatalom megszállja Magyarországot, és terjeszkedő birodalma egyik ha­tár­tartományává süllyeszti. A birodalom vezetői kijelentik, hogy Magyarország a történelem során mindig a megszálló hatalom érdekkörébe tartozott, így a visszahódítás nem pusztán jogos, hanem természetes. Harcot indítani a megszálló hatalom ellen reménytelen vállalkozás. Aki ellenáll, megjárja. A tízmilliós magyar népből közel kétmilliót elhurcolnak, vagy a volt Magyarország területén átnevelő- és munkatáborokba (értsd: koncentrációs táborba) zárnak. A keresztény vallást üldözik, annak közös gyakorlását betiltják, a templomokat bezárják vagy lerombolják. Az iskolákban első nyelv lesz a hódító nyelve, a magyar megtűrt nemzetiségi nyelvvé süllyed. A temetőket feldúlják, a régi kultúra hagyományait megsemmisíteni igyekeznek.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

„Érdekes felfogást tükröz a hazai nacionalista gazdasági propaganda. A jelenlegi kormány konkrét tervcélként tűzte ki azt, hogy a hazai bankrendszerben a magyar tőke (beleértve az állami tulajdont) részesedése érje el az 50 százalékot. Vajon miért? Mit jelent ez? Netán azt, hogy a szakszerű és tisztességes banki magatartás a származástól függ? Jobb-e az a bankár, aki magyar, és lop, mint az, aki nem magyar, de nem lop? Hogy jön ide egyáltalán a nemzeti hovatartozás?”

Tovább

Amikor 2016. október 23-án, a forradalom 60. évfordulóján a Blaha Lujza téren együtt ünnepelt a demokratikus ellenzék, akkor úgy tűnt, hogy talán létrejönnek az együttműködés politikai, lelki és érzelmi feltételei. Óvatosan és tapogatózva, a PM és a MoMa kezdeményezésére elindult valami, amit pártközi tárgyalások előkészítésének lehetett nevezni. Voltak viták arról, hogy ki vegyen, ki vehet részt a megbeszéléseken, de a cél világosan az volt, hogy jóval a 2018-as országgyűlési választások előtt megegyezzünk arról, ami a Fidesz által súlyosan eltorzított, egyfordulós és tisztátalan választási rendszerben az önkényuralom megdöntéséhez vezető egyetlen járható útnak tűnt: legyen egy közös demokratikus ellenzéki jelölt mind a 106 egyéni választókerületben.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2023