D. Magyari Imre

Ross Károly: Velem vagy, ugye? Napkút Kiadó, Budapest, 2021, 200 oldal, 2490 Ft

Ross (tárca)novelláinak egyik nagy értéke a szűkszavúság, az elhallgatás. Az sincs kimondva, hogy mi történt a mama fiával, meghalt vagy lelépett; mindegy is már. A fő, hogy van cél, látszik a jövő: „És én majd jövök, és lehet, hogy ugyanarra a buszra szállunk hazafelé, érted, kisfiam, az lesz ám az igazi boldogság!” Vajon hiszi is, amit mond? Ross vonzódik a hasonló kényszerhelyzetben vergődő emberekhez, a higgadt, látszólag szenvtelen elbeszélői hang mögött ott a részvét.

Tovább

Beck Zoltán: A megszólalás üres helye
Blénesi Éva: Cigánynak lenni, költőnek lenni
Hajnáczky Tamás: Bura Károly cigányprímás
Dalia László: A cigánytábor nem az égbe megy

Tovább

Csepeli György: Ember 2.0. A mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi hatásai. Kossuth Kiadó, Budapest, 2020, 272 oldal, 3400 Ft

A könyv eleje és vége közt mindenesetre a rendkívül tömören, sűrűn és mégis olvasmányosan fogalmazott részekből nagyon sokat tudhatunk meg a mesterséges intelligencia fejlesztéséről és alkalmazásairól, ezek közt, minő öröm, megtalálható a machináció és a totális ellenőrzés is. Egyelőre csak az Ember 1.0-nál tartunk… Csepeli teljes képet igyekszik adni, így olvashatunk a kiberdevianciáról is, de foglalkozik a háborúk kérdésével is, etikai és jogi problémákkal, sőt azt a kérdést is felteszi, hogy „Tudnak-e a gépek szeretni?” Még Mary Shelley és teremtménye, azaz Frankenstein és teremtménye is előkerül…

Tovább

Bari Károly: A mozdulatlanság örökbefogadása

Kóczé Angéla–Neményi Mária–Szalai Júlia (szerk.): Egymás szemébe nézve

Nagy Pál (szerk.): „Emberi hajlékot a putrik helyett!”

Balogh Rodrigó (vál.): Roma hősök

Tovább

Csepeli György–Ferenczi Borbála: Sors-húzó. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 2018, 208 oldal, 2990 Ft

Ferenczi Borbála kérdései nyomán feltárul a szakmai életút is (sőt részben a magánéletút is), kezdve a keresztény középosztálybeli családtól, amelyen átgázolt a történelem. Kirajzolódik a tudományos pálya – nem gondoltam volna: az ország egyik legismertebb tudósa és legokosabb embere utólag hibának tartja, hogy nem maradt még fiatalon Nyugaton, noha lett volna lehetősége. 1975-ben kapott egy féléves ösztöndíjat Amerikába – a következőre 1989-ig kellett várnia.

Tovább

Tovább

Fesztbaum Béla: Aki Budapestet mulattatja, de Kolozsvárról álmodik... Ditrói Mór színházi életrajza. Corvina Kiadó, Budapest, 2017, 224 oldal, 2990 Ft

Fesztbaum a kétezres években elvégezte a veszprémi Pannon Egyetem színháztudományi szakát, már a szakdolgozatában foglalkozott Ditrói Mórral, akinek aztán a doktori disszertációját szentelte (Polonius: dr. Fesztbaum Béla). Teljes joggal. Többször megfogalmazott alaptétele, hogy Ditrói „a naturalista és realista színjátszás magyar meghonosítójaként, illetve a XIX. század romantikus színházeszménye és a XX. század modern, polgári színháza közötti átmenet kulcsfigurájaként egyaránt jelentős” (8.). Ezt az állítást bizonyítja rendkívül felkészülten, alaposan, sokoldalúan, a szakirodalom fölényes ismeretével – még eddig lappangó dokumentumot is közöl!

Tovább

Léner Péter: Sztankay. Corvina Kiadó, Budapest, 2017, 176 oldal, 2990 Ft

Léner Péter végül is egy Sztankay István nevű embert kísérel meg bemutatni, akinek a foglalkozása színész volt. Elsősorban nem pályarajzot, hanem, ami több, jellemrajzot kapunk valakiről, aki Miskolc után a Nemzeti, a Madách, a József Attila Színház kedves, mosolygós, szép hangú művészét alakította, hogy „közlekedni tudjon az emberek közt, ne vegyék észre a rejtőzködő papfiút, a démonait”. Erről a „hétköznapi skzofréniá”-ról sok kiderül a könyvből. Megrendítő az utolsó évek részvétteljes, de visszafogott rajza, annak a jelenetnek a felidézése, ahogy a halála előtti este a kórház folyosóján még elmondja legkedvesebb versét, Kosztolányi Halotti beszédét.   

Tovább

Tovább

Tovább

Tábori Zoltán: Cigány rulett

Jenei Teréz: Cigány mesék szerepe a szociális tanulásban

Gereben Ferenc–Lukács Ágnes (szerk.): Fogom a kezét, és együtt emelkedünk

Szuhay Péter (szerk.): Távolodó világaink

Tovább

Ketten egy új könyvről - Havasréti József: Szerb Antal. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2013. 720 oldal, 4490 Ft

Tovább

Bari Károly: Régi cigány szótárak és folklór szövegek I–III. Hagyományok Háza, Budapest, 2013. 252+625+1072 oldal, ármegjelölés nélkül 

Tovább

Őszintén a cigányokról. Szabóné Kármán Judit romológussal be­­szélget Naszádi Kriszta. Harmat Ki­­adó, Budapest, 2012. 144 oldal,2500 Ft

 Szabóné Kármán Judit: A ma­­gyarországi roma/cigány értelmi­ség historiográfiája, helyzete, men­tális állapota. Gondolat Kiadó, Bu­­dapest, 2012. 244 oldal,3400 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Jutka Rona: Magyar cigányok

Sárosi Bálint: A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében

Szuhay Péter: Sosemlesz Cigányország

Majtényi Balázs–Majtényi György: Cigánykérdés Magyarországon 1945–2010

Tovább

Medgyesi Gabriella-Garancsi Györgyi: Színekben oldott életek. Cigány festőnők a mai Ma­­gyar­országon. Protea Kulturális Egye­sület, Budapest, 2011. 256 oldal, ármegjelölés nélkül
Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2022