Szilágyi Márton

Ketten egy új könyvről – Margócsy István: Színes tinták. Tanulmányok, esszék a magyar irodalom különböző arcairól és nézeteiről. Kalligram Kiadó, Budapest, 2020, 424 oldal, 3990 Ft

Margócsy tényleg nem „monografikus” alkat (erre egyébként maga is céloz jelen kötet előszavában: „S habár e tanulmányok vagy tanulmánycsoportok egyike sem akart sohasem monografikus igénnyel fellépni,….”). Ez persze kár, mert jelen kötet is jelez néhány olyan csomópontot, amelyet jó lenne nagyobb terjedelemben és alaposan végiggondolt formában kidolgozni (ilyen például Jókai Mór életműve). Az is világos, hogy még most sem kristályosodott ki a szerző életművének az a törzsanyaga, amelyet egy összkiadás, még ha válogatott is, klasszifikálni tudna – hiszen most is folyvást gazdagodik és árnyalódik. S talán az is megkockáztatható (bár tévednék…), mintha Margócsy ennek a kötetnek a kiadásával lemondott volna arról, hogy a XVIII. századra vonatkozó, egyébként nagyon fontos műelemző és kritikatörténeti tanulmányait összerendezze (merthogy eredetileg ez lett volna a negyedik és az ötödik kötet).

Tovább

Tovább

Az ÉS könyve novemberben - Réz Pál: Bokáig pezsgőben (hangos memoár). A beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2015. 368 oldal, 3490 Ft

Tovább

Tovább

  • Gyermekversek - Csiberébi. Válogatás. Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit. Unikornis Kiadó, 2001. A magyar költészet kincsestára 96. kötet. 343 oldal, 3000 Ft
  • Tovább
    Élet és Irodalom 2021