Fehér Dávid

Tovább

(Lucian Freud New Perspectives című kiállítása január 22-ig látható a londoni National Galleryben.)

A kiállítás legrevelatívabb momentumai közé tartoznak Freud egészen korai festményei, amelyeket az East Anglian School­ban Cedric Morris tanítványaként festett. Közöttük is a Menekültek című 1941-es festmény a groteszk figurák Otto Dix festészetére is emlékeztető csoportjával, amely szinte elsüllyed az impasto képalap mocsárszerű masszájában. Az ironikus-játékos alakformálás vélhetően traumatikus tapasztalatokat fed el, a berlini születésű művész családjának kényszerű menekülését a nácik elől, az otthontalanság permanens érzetét.

Tovább

(David Hockney A Year in Normandy című kiállítása február 14-ig látható a Musée de l’Orangerie-ben.)

Hockney kiállítása azonban mégsem a perspektíva és a perspektívátlanság képelméleti kérdéseinek tematizálása miatt bír különös jelentőséggel, hanem azért, mert a szűkre szabott fókusz ellenére nyílik meg rendkívül tágas szellemi perspektívák felé. Hockney hosszú ideje a banalitás képeit alkotja meg, paradox módon a jelentéktelenség felvállalása által válik jelentőségteljessé.

Művészete örömteli, szabad játék, amely mentes a megfelelés bármiféle kényszerétől. A normandiai táj apró változásait nyomon követve azonban képes érvényes állításokat megfogalmazni a művészettörténeti hagyományok sorsáról, a képhasználatok változásáról, a médiumok egymásra hatásáról és folyamatos körforgásáról.

Tovább

(Galántai György Magassági lépéskötelék című szobra megtekinthető a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet előtt, a Szabolcs utcai Bókay-kertben.)

A szobor felzendül, amint erre egy másik mű, a Zendülő talp (1983) címe is utal, amely egy lefordíthatatlan szójátékot is hordoz: a zendülés utal az avantgárddal asszociált forradalomra (Petőfit idézve: „Talpra magyar”, Tót Endrét idézve: „Talpra magyar avantgarde”), ám utal a hangra, a zenére, és a zene szóban megbújó zenre, a végső egyensúly keresésére, az egymást kiegyenlítő ellentétek éteri és utópisztikus harmóniájára.

Tovább

(Nádler István „Mindig – amikor – akkor” című kiállítása október 22-ig tekinthető meg a Kisterem Galériában.)

Tovább

(Philip Guston Now, elhalasztva 2022-re.)

Tovább

(A Bak 80 című kiállítások megtekinthetők az Acb Galéria összes kiállítóterében február 28-ig és a Fészek Galériában január 17-ig.)

A változatlan változó. Talán ezzel a szókapcsolattal jellemezném Bak Imre életművét, amely a változó világ impulzusait visszatükrözve keresi a változatlant, a változatlan alapkérdésekből kiindulva, lépésről lépésre haladva-építkezve mutatja fel a változást. A szavakkal játszva akár úgy is fogalmazhatunk, hogy Bak Imre művészetében a változás állandósága és az állandóság változása figyelhető meg. Az életmű stiláris, motivikus szempontból, sőt, a kérdésfelvetés lényegét tekintve is rendkívül koherens, mégis folyamatosan változik, alakul. A változás maga azonban sosem írja felül azt, ami állandó.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

(A Csernus és a Montmartre. Egy műterem titkai című kiállítás január 27-ig látható a Várkert Bazárban.)

A kiválóan rendezett tárlat az életmű egészét áttekinti, mégsem reprezentatív válogatást nyújt, hanem a jó érzékkel fókuszba állított főművek mellett megannyi kevésbé ismert alkotás felfedezésének lehetőségét kínálja.

Tovább

A festés mint folyamat kérdését talán Dieter Honisch fogalmazta meg a legpontosabban, amikor azt írta, hogy Nádler „lenyűgöző termékenysége, az a tény, hogy szüntelenül fest, magában a festészet princípiumában gyökerezik. Nem az eredmény a döntő, hanem a festészet állandó folyamata”. Honisch szerint Nádler célja nem a kép, hanem a festészet maga: képei mind állapotképek, melyek a szüntelenül mozgásban lévő nagy Egész mint folyamat összefüggésében értelmezhetők. Ezért írja Honisch – némileg félreérthető módon –, hogy Nádler „festő képek nélkül”. A képnélküliség ebben az esetben korántsem azt jelenti, hogy ne alkotna Nádler lenyűgöző képeket, hanem inkább azt, hogy ezek a képek nem az alkotófolyamat végcéljai, hanem inkább stádiumai. Az életmű ennyiben – amint erre a művész monográfusa, Hegyi Lóránd is utalt – egyfajta „vizuális naplóként” is felfogható, amelyben számos festmény címe mindössze a készülés helyét vagy időpontját tartalmazza, és ennyiben egy állapotot reprezentál.

Mindez persze nem jár a kép leértékelődésével, hiszen szintén Hegyi fogalmazta meg találóan azt, hogy Nádler művészetében „a kép maga a legvégső intenzitásig fokozott élmény, amelyben konfliktusok és küzdelmek, keresés és megtalálás sűrűsődik össze”. Honisch kifejezésével, Nádler festményei „egzisztenciális fajtájú élményképek”. A Hét utolsó szó képei ennek a „legvégső intenzitásig fokozott” egzisztenciális élménynek adnak formát. Önmagukban is intenzívek, mégis egymás összefüggésében olvashatók, finom elmozdulások, módosulások hálózataként.

Tovább

Tovább

Tovább

(Gerhard Richter Abstraktion című tárlata október 21-ig látható a potsdami Museum Barberiniben.)

A realizmus és az absztrakció kettősségének és szembenállásának feloldása a richteri életmű egyik kiindulópontjának is tekinthető: a Kelet-Németországból Düsseldorfba emigráló Richter ugyanis a keleti blokkban kötelező érvényű realizmus és a nyugati művészeti színtereken „világnyelvként” kezelt absztrakció közötti harmadik utat kereste, és ezt a két művészetfelfogás fedésbe hozásával érte el. A richteri életmű és oeuvre-katalógus (szimbolikus jelentőséggel bíró) kezdőpontja az Asztal (1962) ennek programadó példája. Richter egy expresszív gesztussal felülfesti és destruálja a fotószerűen megfestett asztalt, áthatásba hozva a fotóalapú realista és az informelre jellemző absztrakt képalkotást.

Tovább

(Erwin Wurm Egyperces munkák – A szobrászat mint program című kiállítása szeptember 23-ig látható a budapesti Ludwig Múzeumban.)

Ebben a tekintetben Erwin Wurm számos huszadik századi művészeti tendenciát megidéz és továbbgondol. Nemcsak a fogyasztói társadalom fétistárgyait egyszerre felnagyító és perszifláló pop artot, hanem a hétköznapi tárgyat művészetté avató, gyakran humorral és iróniával átitatott duchamp-i ready-made-et, illetve a társadalmi kérdésekre reflektáló beuysi szociális plasztikát. Ezeket az előképeket, hagyományokat azonban Wurm a maga játékos módján ki is fordítja, amikor úgy fogalmaz, hogy elhízni vagy épp lefogyni önmagában is szobrászat, hiszen ebben az esetben is a test formálásáról, alakításáról, a kontúrokról, a tömegről és a térfogatról, vagyis a szobrászat alapkérdéseiről beszélhetünk.

Tovább

(A Pakui Hardware A megszokás szülöttei című kiállítása a Trafó Galériában 2018. január 7-ig látható.)

Tovább

Tovább

(Jiří Kolář és Běla Kolářová kiállítása a Vintage Galériában 2017. január 13‑ig látható.)

 

Tovább
Élet és Irodalom 2023