Romsics Ignác

Tovább

A konszolidációról. Elméleti és történeti elemzések. Szerkesztette Gombár Csaba és Nova Eszter. Kalligram Kiadó–Korridor, Bu­dapest, 2012. 336 oldal, 2900 Ft

Tovább

A köztársaság állapotáról címmel rendezett nyilvános összejövetelt  a Bibó István Közéleti Társaság február 27-én. Elő­adást tartott Romsics Ignác akadémikus, Békesi László egyetemi tanár, a Németh- és a Horn-kormány pénzügyminisztere és Kende Péter, az MTA külső tagja. Mellékletünkben az ott elhangzott előadások szövegét olvashatják.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Kádár János 32 évig uralkodott Magyarországon. Rákositól eltérően egyik legfőbb törekvése mindvégig az életszínvonal emelése volt. A társadalom peremén vergődő páriából lett pragmatista politikusként pontosan tudta, hogy "A dolgozó tömegek jelentékeny részét elsősorban nem a politika általános kérdései érdeklik, hanem a mindennapi életüket befolyásoló gazdasági és kulturális kérdések helyes megoldása".1 A szovjet elvárások és a köztulajdonon alapuló központi tervezés béklyói között vergődő gazdaság hatékonyságának a növelésére irányuló törekvéseket ezért nemcsak eltűrte, hanem többnyire és egy határig támogatta is azokat.

Tovább

Tovább

a magyar honvédség második világháborús szerepéről

Tovább

Tovább

Az ÉS könyve februárban - Litván György: Jászi Oszkár. Osiris Kiadó, 2004. 508 oldal, 3580 Ft

Tovább
Élet és Irodalom 2020