Kelemen János

Hatvan évvel ezelőtt halt meg Benedetto Croce. Azóta Itáliában tízévenként konferenciák és tanulmánykötetek sorát szentelik emlékének. Az utóbbi évtizedekben a magyar szellemi élet képviselői is bekapcsolódtak a megemlékezéseknek ebbe a láncolatába. 1992-ben a Római Magyar Akadémia és az ELTE közös szervezésében Benedetto Croce 40 év után címen nagyszabású konferenciasorozatra került sor Budapesten, Rómában és Nápolyban, melynek anyagai egy hasonló című olasz nyelvű kötetben jelentek meg. Tíz évvel később a Római Magyar Akadémia és az ELTE Benedetto Croce 50 év után címen rendezett hasonlóan nagyszabású konferenciát. Ennek anyagait egy vaskos kétnyelvű kötet őrzi.

Tovább

Az ÉS könyve májusban - Umberto Eco: A prágai temető. Fordította Barna Imre. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2012. 564 oldal, 3600 Ft

Tovább

A Nyelvek között című konferencia szervezői az elé a feladat elé állították a résztvevőket, hogy a gondolatrendszerek és azok nyelvi megfogalmazásai között létrejövő viszonyokat tanulmányozzák. A végső kérdés, mely egy ilyen célkitűzés mögött meghúzódik, az, hogy milyen viszonyok ismerhetők fel egyáltalán a nyelv és a gondolat, a beszéd és a gondolkodás, vagy a nyelv használata és mentális tevékenységeink között.
Tovább

Lendvai L. Ferenc: A Gonosz birodalmai. Áron Kiadó, Budapest, 2011. 595 oldal, 3900Ft
Tovább

Slavoj Žižek: A törékeny abszolútum. Avagy miért érdemes harcolni a keresztény örökségért? Fordította Hogyinszki Éva, Molnár D. Tamás. Typotex Kiadó, Budapest, 2011. 318 oldal, 3200 Ft
Tovább

Varga Péter András-Zuh Deotáth (szerk.): Az új Husserl. Szemelvények az életmű ismeretlen fejezeteiből. L\'Harmattan Kiadó, Budapest, 2011. 224 oldal, 2400 Ft
Tovább

Pavlovits Tamás: Blaise Pascal. A természettudománytól a vallási apológiáig. Attraktor Kiadó, Gödöllő, 2010. 322 oldal, 3400 Ft
Tovább

Olay Csaba-Ullmann Tamás: Kontinentális filozófia a XX. században
Tovább

Gilles Deleuze: A bergsoni filozófia. Fordította John Éva. Az előszót írta Tengelyi László
Tovább

Paul Ricœur: A diszkurzus hermeneutikája.  Fordította Kovács Gábor

Tovább

Herbert Paul Grice: Tanulmányok a szavak életéről. Fordította Bárány Tibor, Gyarmathy Zsófia, Komlósi Andrea, Márton Miklós, Mráz Attila, Réz Anna, Veres Máté
Tovább

Ullmann Tamás: A láthatatlan forma. Sematizmus és intencionalitás

Tovább

Tovább

Márton Miklós: Az észlelési tartalom konceptualista elemzése

Tovább

Tőzsér János: Metafizika

Tovább

Heller Ágnes: A történelmi re­­gény

Tovább

Tovább

Pogonyi Szabolcs-Bodnár M. István-Borbély Gábor szerk.: A politikum filozófiája. Bence György-emlékkönyv.

Tovább

Tovább

Április 13-án lesz Lukács György születésének 125. évfordulója. Nem nagyon kerek ez az évforduló, de azért évforduló. Alkalmas arra, hogy eltűnődjünk, mennyire van ma jelen annak a filozófusnak az életműve, aki a Történelem és osztálytudattal megírta a XX. század egyik legfontosabb könyvét, s aki esszéistaként, kritikusként és esztétaként is kitörölhetetlen nyomot hagyott a század szellemi arculatán. Mostanában itthon kevés szó esik róla, de máshonnan sorban érkeznek a hírek Lukács-konferenciákról és -emlékkötetekről.

Tovább
Élet és Irodalom 2023