Losoncz Miklós

A kőolaj világpiaci árának az utóbbi négy hónapban bekövetkezett esése nyomán a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) hatályon kívül helyezte alapszabályában rögzített célját, az áraknak a kínálat befolyásolásán keresztül történő stabilizálását a nemzetközi piacokon. A túlkínálat miatt a kőolajárak tartósan alacsonyak maradhatnak, sőt tovább eshetnek, ami összességében kedvező a világgazdasági konjunktúra szempontjából. Ugyanakkor az alacsony ár a bevételek csökkenésén keresztül különösen súlyosan érinthet olyan országokat, amelyek kivitelének nagy hányada kőolaj és kőolajtermék (Oroszország, Irán, Venezuela stb.). Az alacsony árak fokozzák a deflációs nyomást a fejlett országokban.

Tovább

A világgazdaság növekedési kilátásainak romlása nyomán várhatóan mérséklődő kereslet, valamint a bőséges kínálat együttes hatására a kőolaj világpiaci ára a regionális politikai feszültségek ellenére 2014. október közepén ötéves mélypontra esett. Az előrejelző intézetek és a piacok rövid távon további árcsökkenést várnak. Az alacsony ár előnyös a fogyasztóknak és a nettó importőr országoknak, hátrányos viszont a nettó kőolajexportőröknek, közülük is azoknak az országoknak, amelyek költségvetési bevételei (és ezáltal kiadásai) kiemelkedő mértékben függnek a kőolajtól. Középtávon azonban a helyzet bizonytalan, a globális konjunktúra élénkülése vagy az eseti ellátási zavarok áremelkedést válthatnak ki. A piacok rövid távon is okozhatnak meglepetést: rendszerint akkor szokott megugrani az ár, amikor a piaci szereplők többsége csökkenésre számít. 

Tovább

Azzal, hogy elutasították a függetlenséget, a skóciai szavazók olyan beláthatatlan piaci mozgásoktól és súlyos gazdasági következményektől mentették meg az Egyesült Királyságot és az Európai Uniót (valamint saját magukat), amelyek a világgazdaságba is átgyűrűztek volna. A Skócia jövőjével kapcsolatos bizonytalanság megszűnése átmenetileg kedvező gazdasági hatásokhoz vezet az Egyesült Királyságban. A várhatóan folytatódó decentralizáció nyomán ugyanakkor középtávon átalakul a brit gazdaság és államháztartás. 

Tovább

A Krím-félsziget orosz annektálása, Ukrajna területe egy részének szándékos destabilizálása, valamint az orosz támogatást élvező szeparatisták által a maláj légitársaság utasszállító repülőgépének 298 halálos áldozattal járó lelövése miatt az EU-tagállamok kormány- és államfői­ből álló Európai Tanács 2014. július végén további gazdasági szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. Erre válaszként Oroszország egy évre megtiltotta az élelmiszer-bevitelt azokból az országokból, amelyek korlátozásokat tartanak fenn vele szemben. Bár a szankciók mindkét félnek kárt okoznak, költségei nagyobbak Oroszországban, mint az Európai Unióban. A katonai és politikai feszültség fokozódásának és a szankciók eszkalálódásának negatív világgazdasági következményei is lehetnek. 

Tovább

Az amerikai hatóságok 2014. június 30-án súlyos büntetést róttak ki Franciaország legnagyobb bankjára, a BNP Paribas-ra az USA Szudánnal, Kubával és Iránnal szembeni szankcióinak megkerülése miatt. Az eset világszerte felerősítette a dollártól való függetlenedési törekvéseket, legalábbis a retorika szintjén. Az USA-nak a nemzetközi pénzügyi rendszerben elfoglalt domináns helyzete miatt nincsenek és belátható időn belül nem lesznek olyan devizák, amelyek alkalmasak a dollár mint kulcsvaluta helyettesítésére, funkcióinak átvételére. A világgazdasági szereplők a dollár dominanciáján alapuló nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásában érdekeltek, de ez nem csak rajtuk múlik. 

Tovább

A Gazdasági és Monetáris Unió sikeresen túljutott az államadósság-válság akut szakaszán, amelyben az euróövezet és a közös pénz fennmaradása volt a tét. A krónikus gazdasági problémák (lassú gazdasági növekedés, gyenge hitelezés, magas munkanélküliség, különösen a válság által legnagyobb mértékben sújtott tagállamokban stb.) azonban az utóbbi években csak kismértékben enyhültek, miközben a túlságosan alacsony infláció nyomán fokozódott a defláció, azaz az árszínvonal folyamatos csökkenésének romboló hatású veszélye. Az Euró­pai Központi Bank (EKB) június elején meghozott intézkedéseinek iránya megfelelő, mértéke vitatható, rövid távon hozhatnak bizonyos eredményeket, de nem helyettesítik a tagállamok által végrehajtandó szerkezeti reformokat.

Tovább

Tovább

A május végén tartott európai parlamenti választásokon megerősödtek a populistának nevezett és az Európai Unióval elégedetlen politikai erők, de a lényegi kérdések alakításába való közvetlen beleszólásuk várhatóan korlátozott marad. Ennek ellenére az európai uniós döntéshozóknak tenniük kell az EU-ból való kiábrándultság megfordításáért. Az Európai Bizottság elnökének megválasztásával kapcsolatos huzavona az európai uniós intézmények: a Parlament és az Európai Tanács közötti hatalmi harc része, amelynek kimenetele nem csekély mértékben nyomhatja rá bélyegét az EU további fejlődésére. 

Tovább

Tovább

Tovább

Az Ukrajnában zajló politikai események és az Ukrajnával szemben követett orosz politika (a Krím-félsziget bekebelezése stb.) globális pénzügyi és gazdasági hatásai eddig viszonylag szerények, regionális következményei jelentősebbek voltak, de ez más tényezők miatt változhat. Az USA és az Európai Unió Oroszországgal szemben végrehajtott és tervezett politikai és gazdasági szankciói rövid távon várhatóan mérsékelt közvetlen eredményekhez vezetnek. Ebben szerepet játszik egyrészt az, hogy a globalizációval felerősödött kölcsönös gazdasági függőségi viszonyok miatt a szankciók következményei az azokat alkalmazó országok gazdasági szereplőit is sújtják, másrészt az EU közös fellépését nehezítik a tagállamok eltérő érdekei. Hosszabb távon Oroszország politikai és gazdasági elszigetelődése fokozódik. 

Tovább

Az utóbbi hetekben jelentős mértékben gyengült a forint euróval szembeni árfolyama. Ez részben a nemzetközi környezet romlására, de döntően inkább a Magyar Nemzeti Bank által folytatott monetáris lazításra vezethető vissza. A laza monetáris politika hasznai csekélyek, költségei és kockázatai viszont nagyok, különösen egy kis ország esetében. A nemzetközi pénz- és tőkepiaci szereplők „kockázati étvágyának” mérséklődése leértékelődési nyomás alá helyezheti a forint árfolyamát, és jelenlegi gyakorlatának feladására, monetáris szigorításra késztetheti az MNB-t. 

Tovább

Az USA másodrendű jelzálogpiacán 2007 nyarán kezdődött, majd mind­inkább globálissá vált pénzügyi válság drámai erővel hozta felszínre az ír gazdaság gyengeségeit. A súlyosabb következmények elkerülése érdekében az ír kormány 2010 novemberében a Nemzetközi Valutaalap, az európai uniós intézmények és az EU-tagállamok pénzügyi segítségét kérte. A hároméves program keretében végrehajtott, 2013 decemberében befejezettnek nyilvánított, drasztikus megszorításokon alapuló gazdasági konszolidáció eredményeként Írország visszatérhet az államháztartás pénz- és tőkepiaci finanszírozásához. Az elért pénzügyi-gazdasági függetlenség megőrzésére hivatkozva a kormány nem kívánja igénybe venni az IMF és az EU által felajánlott pénzügyi védőhálót, amely semmilyen veszteséggel nem járna, viszont pénzügyi feszültségek idején biztonságot adna.

Tovább

A skót kormány 2013. november végén Skócia jövője címmel 670 oldalas fehér könyvben (vagy inkább vaskos kiáltványban) tette közzé, hogyan képzeli el az Egyesült Királyságtól függetlenné váló Skóciát. A függetlenségről szóló népszavazást a kormány 2014. szeptember 18-ra tervezi, ha sikeres lesz, akkor 2016. március 24-én kiáltják ki Skócia függetlenségét. A függetlenség kivívásának célja nem a politikai, a kulturális vagy más alávetettség megszüntetése, hanem a skót identitás erősítése, valamint a nem túl jelentős vélt vagy tényleges gazdasági és szociális előnyök megszerzése. A skót identitás erősödésével nem tart lépést a függetlenség támogatottsága, ezért valószínű, hogy a függetlenségi törekvések elbuknak.

Tovább

Nemzeti érdekei védelmére hivatkozva Dánia többek között azzal a megszorítással ratifikálta a maastrichti szerződést 1993 májusában, hogy kimarad a Gazdasági és Monetáris Unióból, de nem akadályozza annak létrehozását. A 2000 szeptemberében tartott referendumon elbukott az euró bevezetése. A kormány által követett gazdaságpolitika ugyanakkor összhangban van az euróövezetbe való belépés követelményeivel. Dánia helyzete sok vonatkozásban megegyezik az euróövezetet alkotó országokéval. Bár sok dán vezető szerint a szuverenitás a leghatékonyabban akkor védhető, ha az ország az euróövezet tagja, az euró bevezetése valószínűleg még sokáig nem lesz napirenden.

Tovább

Az amerikai törvényhozás (a Kongresszus) két, egymással egyenrangú háza (a szenátus és a képviselőház) közötti, a republikánusok által előidézett döntéshozatali patthelyzet miatt nem fogadták el az USA következő évi költségvetését és az államadósság-plafon emelését. Emiatt nagyszámú állami intézményt kellett ideiglenesen bezárni, ami óriási károkat okoz az amerikai gazdaságnak. Az államadósság-plafon emelésének elmulasztását a gazdasági szereplők államcsődnek minősítenék, aminek nemcsak az USA, hanem az egész világgazdaság számára katasztrofális következményei lennének. A patthelyzet mögött nemcsak jogi, hanem politikai és szociológiai okok is meghúzódnak.

Tovább

Az amerikai jegybank, a Fed 2013. szeptember 18-i ülésén a piaci várakozásoktól eltérően úgy döntött, hogy változatlan ütemben folytatja értékpapír-vásárlási programját. Eszerint a Fed továbbra is pénzteremtéssel, illetve ennek nyomán alacsony kamatlábakkal kívánja serkenteni a gazdaságot addig, ameddig a legfontosabb mutatószámok azt támasztják alá, hogy a GDP tartós növekedésnek indult, és ezzel összefüggésben mérséklődik a munkanélküliség. A döntésnek az amerikai és a világgazdaság többi részére gyakorolt hatásai hosszabb idő alatt bontakoznak ki. A laza monetáris környezet fennmaradása javítja a külső forrásbevonás feltételeit Magyarország számára. A kegyelmi időszaknak azonban előbb-utóbb vége lesz, és a politikai szempontoknak (a kormány bebetonozása a hatalomba, a jövő évi parlamenti választás stb.) alárendelt magyar gazdaságpolitika kénytelen lesz szembesülni a realitásokkal.

Tovább

Az EU-ban csak Lengyelország GDP-je nőtt a globális pénzügyi és gazdasági válság idején. A kedvező gazdasági teljesítményt többek között a válságra jól reagáló gazdaságpolitika és a nemzeti valuta leértékelődését megengedő rugalmas árfolyamrendszer tette lehetővé. A lengyel kormány biztonsági védőhálóként igénybe vette a Nemzetközi Valutaalap rugalmas hitelkeretét, amelyből azonban nem hívott le pénzt, és további hitelfelvételt tervez a Világbanktól és az Európai Beruházási Banktól a költségvetési hiány és a szerkezeti reformok finanszírozására. A kormánynak a következő években kell a gazdasági sikerek árnyoldalaival (növekvő államadósság, szerkezeti reformok hiánya stb.) megbirkóznia, ezt a kormánypárt támogatottságának csökkenése és a parlamenti ellenzék politikája nehezíti, ami a lengyel társadalom súlyos megosztottságát is tükrözi.

Tovább

Szlovénia után második volt jugoszláv köztársaságként Horvátország 2013. július 1-jén az Európai Unió 28. tagállamává vált. Bár Horvátország teljesítette a szigorú belépési kritériumokat, a csatlakozás a Nyugat-Balkán integrálására irányuló hosszú távú európai uniós stratégia részeként mégis elsősorban politikai döntés eredménye volt. Az EU elemi érdeke a Nyugat-Európa és a Közel-Kelet, illetve Észak-Afrika között elhelyezkedő térség politikai és gazdasági stabilitásának biztosítása. Ennek eszköze többek között a csatlakozás kilátásba helyezése, illetve az előfeltételként szabott megbékélés a szomszédokkal és az intézményi reformok sorozata.

Tovább

Az Európai Bizottság 2013. június elején közzétett konvergenciajelentése szerint Lettország megfelel a Gazdasági és Monetáris Unióba (GMU) való belépés kritériumainak, ezért javasolta az európai uniós intézményeknek, hogy engedélyezzék az euró lettországi bevezetését 2014. január 1-jei hatállyal. Ezzel az eurózóna tagállamainak száma 18-ra nő, Észtország 2011. évi belépése után a balti köztársaságok közül Lettország másodikként lesz a GMU tagja. A lett gazdaságpolitika a pénzügyi és gazdasági válság sok szempontból sikeres kezelésével az euróbevezetés feltételeit is megteremtette (amiben néhány speciális tényező is fontos szerepet játszott). Az euróövezeti tagság nyomán javul Lettország pénzügyi stabilitása, mérséklődik pénzügyi sebezhetősége. Ennek ára azonban a termelés, a bérek és a fogyasztás zuhanása, a közszolgáltatások minőségének romlása és a társadalmi feszültségek éleződése volt. Emiatt a lett példa nem tekinthető modellértékűnek, más országokban nem vagy korlátozottan alkalmazható.

Tovább
Élet és Irodalom 2022