Hahner Péter

Tovább

Ketten egy új könyvről - Ormos Mária: Németország története a 20. században. A német egységtől a német egységig. Rubicon Könyvek, Budapest, 2008. 435 oldal, 3990 Ft

Tovább

• Romsics Ignác: Történelem, történetírás, hagyomány. Tanulmányok, cikkek, 2002-2008

Tovább

• Magyarország története képekben I-II-III. Szerkesztette Gyurgyák János. Osiris Kiadó-Magyar Távirati Iroda-Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2008. 443, 259, 279 oldal, 19 800 Ft

Tovább

• Katona András: Kora újkori egyetemes történelem (XV-XVIII. század)

Tovább

Tovább

TovábbTovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2022