XLV. ÉVFOLYAM, 41. SZÁM, 2001. október 12.

A HÉT KÖNYVEI

Költészet

Horgas Béla: Víg vacsora
Liget Műhely Alapítvány, 114 old., 1500 Ft
Horváth Ferenc: A maradék idő
Szerzői kiadás, 101 old., 1299 Ft
Szécsi Antal: Öt évszak (porcpoetika)
Püski Kiadó, 115 old., 1500 Ft
Turczi István: A zöld rabbi
Aura Kiadó, 39 old., 1890 Ft

Elbeszélő próza

A bécsi asszony (Magyar írók bécsi novellái)
Noran Könyvkiadó, 205 old., 1800 Ft
Jessica Adams: Kalandorok e-m@iljenek
Ford.: Molnár Edit
Ulpius-Ház Könyvkiadó, 339 old., 1680 Ft
Boccaccio: Dekameron
Ford.: Szalkai Szőke Annamária
Librotrade, 192 old., 5990 Ft
Noah Gordon: A zaragozai orvos
Ford.: Uram Tamás
Európa Könyvkiadó, 422 old., 1800 Ft
M. Hrabovszky Júlia: Ami elmúlt
Helikon Kiadó, 509 old., 2480 Ft
Lőrinczi László: Második napló (Best Company)
Mentor Kiadó, 237 old., 1400 Ft
Alexandru Maier: Orvos voltam... Szamosújváron
Ford.: Vitus K. György
Mentor Kiadó, 269 old., 1400 Ft
Márai Sándor: Napló 1976-1983
Helikon Kiadó, 240 old., 1580 Ft
Ian McEwan: A képzelgő
Ford.: Tandori Dezső
Scolar Kiadó, 143 old., 1500 Ft
Gustav Meyrink: A fehér dominikánus
CRC Kiadó, 204 old., 1677 Ft
Mészöly Miklós: Pontos történetek útközben
Jelenkor Kiadó-Kalligram Könyvkiadó, 372 old., 1800 Ft
Steve Moonshine: Valaki a Kínai negyedből
Keystone Publishing, 94 old., 1355 Ft
Paládi Zsolt: Szakszerű felszabadítás
Hungarovox Kiadó, 119 old., 990 Ft
Török Ferenc: Moszkva tér
Filum Kiadó, 181 old., 1600 Ft
Turczi István: Deodatus
Tata Város Önkormányzata, 83 old., 1490 Ft
Valentini Zsuzsa: Nekünk már csengettek!
Holnap Kiadó, 233 old., 1500 Ft
Jorge Volpi: Klingsor nyomában
Ford.: Kertész Lóránt
Európa Könyvkiadó, 607 old., 2500 Ft

Aforizma

Alexander Brody: Húszezeregy éjszaka (Álmok és mesék a valóságból)
Noran Könyvkiadó, lapszámozás nélkül, 4900 Ft
Cato mondásai-Publilius Syrus szentenciái (Dicta Catonis-Publilii Syri Sententiae)
Ford.: Nagyillés János
Lazi Könyvkiadó, 150 old., 990 Ft

Ifjúsági irodalom

Szeret engem a világ (Versek mondogatásra óvodásoknak, kisiskolásoknak)
Válogatta, szerkesztette: Kovács Mária
Magyar Könyvklub, 255 old., 1990 Ft
Karl May: A sziklavár
Ford.: Guthy Béláné
Unikornis Kiadó, 329 old., 2900 Ft
Karl May: Krüger bej
Ford.: Szelényi László
Unikornis Kiadó, 256 old., 3000 Ft
Karl May: Sátán és Júdás
Ford.: Ossik János
Unikornis Kiadó, 346 old., 3000 Ft
Jules Verne: A Barsac-expedíció különös története
Ford.: Dáné Tibor
Unikornis Kiadó, 380 old., 3300 Ft
Laura Ingalls Wilder: Ház a patakparton
Ford.: Kárpáti Zsófia
Mágus Kiadó, 283 old., 768 Ft

Publicisztika, riport

Kortárs krónika 1956
Válogatta és szerkesztette: Nóvé Béla
Krónika Nova Kiadó, 215 old., 980 Ft
Juhász Előd: Zenebutik
Rózsavölgyi és Társa, 239 old., 1990 Ft
Lovas István: "Liberális" kiütések
Kairosz Kiadó, 314 old., 1980 Ft
R. Székely Julianna: Szabad egy ezredfordulóra? (Zsebtükör)
Fekete Sas Kiadó, 207 old., 975 Ft

Tanulmányok, esszék

Az átkozott költő - Somlyó Zoltán emlékezete
Válogatta, szerkesztette, összeállította: Somlyó György, Zsoldos Sándor
Nap Kiadó, 276 old., 1800 Ft
Kopaszok és hajasok világharca (In memoriam Nagy Lajos)
Válogatta, szerkesztette, összeállította: Tarján Tamás
Nap Kiadó, 377 old., 2200 Ft
Kertész Imre: A száműzött nyelv
Magvető Könyvkiadó, 296 old., 1890 Ft

Művelődéstörténet, néprajz

Filozófia és kultúra (Írások a modern magyar művelődéstörténet köréből)
Szerk.: Lackó Miklós
MTA Történettudományi Intézete, 311 old., 1900 Ft
Városkapu (Bodor Ferenc válogatott írásai)
Magyar Iparművészeti Egyetem, 331 old., 2600 Ft
Bodrogi Tibor: Mesterségek, társadalmak születése
Fekete Sas Kiadó, 446 old., 1600 Ft
Kunkovács László: Kece, milling, marázsa (Hagyományos halászat természetes vizeinken)
Balassi Kiadó, 100 old., 2900 Ft
Landgráf Katalin-Penkala Éva-Szittner Andrea: Nagy szövéskönyv 1.
Planétás Kiadó, 250 old., 3900 Ft

Történelem, politika

Én, Oskar Schindler (Személyes feljegyzések, levelek és dokumentumok)
Canissa Kiadó, 444 old., 2980 Ft
Egyed Ákos: Erdély 1848. évi utolsó rendi országgyűlése
Mentor Kiadó, 285 old., 1680 Ft
Ronald D. Gerste: Amerikai elnökfeleségek
Ford.: Oberon Bt.
Korona Kiadó, 416 old., 3450 Ft
Liliana Gracanin: Briliáns bűnök
Ford.: Csokonai Attila, Kakuk Ágnes, Szegedi Eszter
Fekete Sas Kiadó, 285 old., 2352 Ft
Salamon Konrád: Nemzeti önpusztítás 1918-1920 (Forradalom-Proletárdiktatúra-Ellenforradalom)
Korona Kiadó, 248 old., 2990 Ft
Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt
Korona Kiadó, 288 old., 2990 Ft
Vargyai Gyula: Magyarország a második világháborúban (Összeomlástól összeomlásig)
Korona Kiadó, 391 old., 3150 Ft

Szociológia, közgazdaságtan

Intelligens régiók Magyarországon
Szerk.: Pócs Gyula
Agroinform Kiadóház-Stratégiakutató Intézet, 515 old., 2650 Ft
Társadalmi kommunikáció
Szerkesztette: Béres István-Horányi Özséb
Osiris Kiadó, 415 old., 2980 Ft
Szűcs Teri: "Mi az, hogy csodálatos?"
Bonus Pastor Alapítvány-Koinónia Kiadó, 175 old., 1000 Ft

Filozófia

Balázs Csaba: Kis térkép a filozófiához
Szerzői kiadás, 47 old., 1200 Ft
Elbieta Ettinger: Hannah Arendt-Martin Heidegger (Egy kapcsolat története)
Ford.: Berényi Gábor
Osiris Kiadó, 138 old., 1500 Ft
Gérard Noiriel: A történetírás "válsága"
Ford.: Czoch Gábor, Sohajda Ferenc, Takács Ádám, K. Horváth Zsolt, Balázs Eszter, Szekeres András
Napvilág Kiadó, 382 old., 1900 Ft
Stephen Read: Bevezetés a logika filozófiájába
Ford.: Bánki Dezső
Kossuth Kiadó, 306 old., 2600 Ft
Vajda Mihály: Ilisszosz-parti beszélgetések
Jelenkor Kiadó, 103 old., 990 Ft
Nigel Warburton: Bevezetés a filozófiába
Ford.: Bánki Dezső
Kossuth Kiadó, 197 old., 1600 Ft

Vallás

A szent öregek könyve
Ford.: Baán István
Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 432 old., 3700 Ft
Abraham Kuyper: Kálvinizmus és modernitás
Koinónia Kiadó, 215 old., 1200 Ft
Giovanni Martinetti S. J.: A mai hit észérvei
Paulus Hungarus Kiadó-Kairosz Kiadó, 371 old., 3200 Ft
Richard Rohr: A férfi útja
Ford.: Tenigl-Takács László
Ursus Libris, 150 old., 1450 Ft
Simon Philip De Vries: Zsidó rítusok és jelképek
Ford.: Jólesz László
Talentum, 359 old., 2500 Ft

KÖVETÉSI TÁVOLSÁG

Gács Anna

Kertész szépirodalmi művei között talán csak egyetlenegy van, mely nem a közönség teljes hiányáról beszél, melynek beszélője bensőséges, bizalmas viszonyt ápol hallgatóságával: ez a Kaddis a meg nem született gyermekért, melyben a közönség paradox módon éppen a meg nem születésre ítélt gyermek. Új esszékötetét olvasva, mely fele részben A gondolatnyi csend, míg a kivégzőosztag újratölt című előző könyvének írásait, fele részben újabban keletkezett szövegeit tartalmazza, hasonlóan paradox helyzettel találjuk szembe magunkat: a 16 esszé közül jó, ha három készült magyarországi felkérésre, az összes többi német nyelvű előadások, újságcikkek magyarul írt eredetije. A szövegek nem azokat szólítják meg tehát, akik mégis potenciális, s minden bizonnyal legfontosabb közönségüket képezik, amit annak a kritikai pozíciónak a részeként foghatunk fel, melyet Kertész most is, ahogy korábban is sokszor, az emigráció metaforájával jelöl. Ez a virtuális kívül-lét azonban az utóbbi években új hangsúlyokat kapott, s az esszéken - melyeknek témája most is az, ami gyakorlatilag Kertész egész életművéé, vagyis a holokauszt tapasztalatának értelmezése - áttűnik az elmúlt évtized kelet-európai, elsősorban magyar történelmének, politikai-mentális folyamatainak térképe.
Ha az emigránslét korábban a totális diktatúrában tanúsított radikális nonkonformizmust jelentette, akkor most egyre inkább annak a kritikájaként jelenik meg, ahogyan a hazai közbeszéd Kertész szerint a rendszerváltás óta a holokauszthoz viszonyul/nem viszonyul, illetve - a szembenézés hiányával szoros összefüggésben - ahogyan a jobboldali politikai diskurzus feleleveníti a két világháború közötti szélsőséges retorikát. (Az a kijelentés, hogy "Magyarországon a Holocaustot nem tekintik civilizációs traumának", leginkább ebben a kontextusban tűnik jogosnak, önmagában túlzó általánosításnak hat.)
Ezt az eltolódást jól mutatja például a Márairól szóló esszé (Vallomás egy polgárról). Míg a Gályanaplóban Márai mint "a nemzet emigránsa" Thomas Mann-nal szembeállítva tragikomikus figuraként jelent meg, mivel önkéntes száműzetését nem támogatta meg egy legitim polgári kultúra, addig most talán nagyobb hangsúllyal esik latba az, hogy az emigrálás a nyugati világba Kertész szemében egyet jelent a "bűnrészesség vállalásával mindazon vétkekben, amelyeket a szellem emberei Európában a szellem ellen elkövettek".
Az 1989 óta eltelt évek új perspektívája a hat új, kötetben eddig nem közölt esszében jóval markánsabban tűnik elő, s érdemes odafigyelni azokra a feszültségekre, amelyek a korábbi és az újabb írások között többször is megjelennek. Ilyen például a kelet-európai tapasztalatok kitüntetettségével kapcsolatos gondolatmenetek szembenállása: a Haza, otthon, ország (1996) még arról beszél nyugati közönségének, hogy Kelet-Európa történelmében a két egymást követő diktatúra "mindenféle tévedésnek még a lehetőségét is kizárta", az ismétlődés azzal a többlettudással ruházta fel az itt élőket, hogy a totalitarizmus nem félrecsúszás, nem baleset, hanem racionálisan belátható szükségszerűség. A kelet-európai történelem így Kertész korábbi interpretációjában illúziómentesebb tapasztalatként tűnik fel, az általános európai mentális válság esszenciális kifejeződéseként, szemben a nyugati értelmiség illuzórikusnak tűnő háború utáni elgondolásaival a szabadság, humanizmus és az individualitás tekintélyéről szóló elbeszélés továbbmesélhetőségéről. A Jugoszlávia bombázását kommentáló Feltámad-e?!... (1999) azonban Konrád Györggyel vitatkozva kategorikusan elutasítja a közép-európai ember "sajátos tudásába" vetett hitet, s a térséget inkább a történelem tragikus önismétlésének veszélyével vagy valóságával jellemzi, mely a múlt feldolgozásának és a felelősségvállalásnak az elutasításából következik. Az Hommage ŕ Fejtő (1999) metsző pontossággal írja le azt a magyarországi politikai nyelvhasználatot, melyben az "eltemetettnek hitt" szélsőjobb eszmék "kocsmanyelve" cinikusan együtt él a gazdaság racionális nyelvével, s azt a ressentiment-politikát, mely a történelmi sérelmeket és az európai kistestvéri státust a szélsőséges beszéd metaforáival kompenzálja abban a hitben, hogy féken tudja tartani azokat, akik a kirekesztő nyelvet "szó szerint" értik.
A korábbi esszék, például A táborok maradandósága vagy A Holocaust mint kultúra gondolatmenete, mely szerint Auschwitz értéket teremtett, amenynyiben a háború utáni korszak morális alapköveként gondoljuk el, úgy folytatódik a későbbi írásokban, hogy a kelet-európai államok akkor tarthatnak rá igényt, hogy részt vegyenek a totalitarizmusok bukása utáni "új európai eszme" definiálásában, ha szembe tudnak nézni a holokausztban játszott szerepükkel és a hozzá vezető indulatokkal és retorikával.
Kertész másik nagy témája, a holokauszt művészi ábrázolhatóságának kérdése köszön vissza a kötet - számomra legalábbis az új esszék közül - legrevelatívabb, legizgalmasabb írásaiban: a címadó darabban és a Kié Auschwitz?-ban. A száműzött nyelv Kertész nagy ars poeticus eszszéinek sorát gyarapítja, s benne a fent idézett közönségek, nyelvek közötti státus az Auschwitz tapasztalatáról szóló beszéd nyelvi szükségszerűségeként tűnik fel: a holokausztnak nincs saját nyelve, csak kölcsönnyelvei vannak, mondja Kertész, a róla való beszéd egyetlen lehetősége az "itt érvényes nyelv" tagadása.
Az, ami a Kié Auschwitz? című írásban történik, szimbolikus értékű: Kertész itt nem csak mint a közönségét kereső túlélő jeleníti meg magát, hanem mint az új, a soáról már csak többszörösen közvetített tudással rendelkező generációk közönségét is. Esszéje számvetés azzal a folyamattal, melyben az Auschwitzra való emlékezés egyre inkább elszakad a túlélők jelenlététől, olyanoknak kell szembenézniük történeti valóságával és megfogalmazniuk jelentését, akiknek nem lehet tapasztalatuk róla; azzal a folyamattal tehát, melyben a reprezentáció hitelességének a kérdése elszakad a tapasztalat közvetlenségétől, ami a holokauszt intézményesülését, elidegenedését, tabuvá válását ugyanúgy magával hozza, mint a nagy művészet születésének lehetőségét. Annak a lehetőségét, hogy a háború után születettek eleven múltként beszéljenek róla, és ne "mint távoli emlékről, mint, mondjuk az el-alameini csatáról". Az új elbeszéléseket szemlézve Kertész előtt Spielberg személyes hősiesség köré szervezett filmje értelemszerűen ugyanúgy megbukik, mint annak idején A kudarcban Semprun patetikus-heroikus regénye. Számomra a nagy meglepetést az okozta a Kié Auschwitz?-ot olvasva, hogy Benigni filmje, Az élet szép az az alkotás, ami diadalmaskodik benne, s hogy Kertész Benigniben azt a fiatalabb generációhoz tartozó művészt látja, "aki Auschwitz kísértetével birkózik, s akinek megvan a bátorsága s az ereje is hozzá, hogy bejelentse igényét e gyászos örökségre". Benigni filmjét én sokkal inkább buta blöffnek gondolom, mely, ahogy Márton László írja (aki mellesleg Az árnyas főutca című regényével maga is a holokauszt mint sokszorosan közvetített tapasztalat elbeszélésére tesz kísérletet), a koncentrációs tábort puszta kulisszaként használja (Jelenkor, 1999/7-8.). Azaz talán inkább éppen Benigni filmje volna az a művészi ábrázolásmód, mely a holokauszt eseményét halott múltként, olyan esetleges színtérként használja, mint a csillagközi háború vagy az el-alameini csata. Mindez azonban már kívül esik a recenzió határain, s egy olyan sokszereplős, több generációs vitának lehet a része, amely nem a felejtés, hanem az emlékezés egyedül életképes formája.

EX LIBRIS

RÁCZ PÉTER

Mondatok és szerkezetek. Mondatok, szerkezet, címek és világok. Technikák. Ezek kezdtek el érdekelni az alábbi, részben találomra kiválasztott könyvheti könyveknél. Na nem úgy, hogy előre eldöntöttem volna a szempontokat. De feltűnt a jó mondat (a rossz is), örültem az ügyes szerkezetnek, és bosszantott a keresettség. A könyvhét persze régen volt, sok izzadság lefolyt azóta a nyáron, de az idő jót tesz a könyveknek. Érleli őket. Napfény persze nem mindegyik műnek jutott. De ki mondta, hogy van igazság?

Ildikó Márky: Ostinato

Szerzőink azért keresik, legkitartóbban Ildikó Márky. Erre utal a könyv címe: ostinato annyit tesz, mint szakadatlanul ismétlődő. (Monteverdi óta a szó nagyon erős kötődést jelent valamely instanciához, amely a kompozíció szempontjából szabadságot, újszerűséget és nagy kifejezőerőt tesz lehetővé.) Az írónő rendes neve persze Márky Ildikó, csak 56-ban megfordult a név, regényét svédből fordította Rácz Judit, jól. Ha rögtön megmondom, hogy a szerző (szokjuk a nevet: Márky Ildikó) egy bűnügy kapcsán szeretné felderíteni az igazságot, beígértem az izgalmat. A keresés azonban nem a gyilkosra irányul, a tettest ugyanis már az első oldalakon meglesi az elbeszélő. Aha, az okozza tehát az izgalmat, hogy kiderül-e, és hogyan derül ki az igazság. Nem, Márky Ildikó hamar sejteti, hogy a tettes nem lepleződik le. Ő a Fogoly, aki az ötvenes évek eleje óta viseli ezt a nevet, és csak "most", negyven év múltán egy svéd kisváros templomában éri utol hajdani fogva tartóját és végez vele az erdőben. Az elbeszélő azonban csak rögzíti a kései bosszút, keresni saját múltját keresi (s talál egy másik, gyerekként véletlenül kilesett politikai gyilkosságot), s hozzá a legfontosabb szereplőket: az apát, bátyját, Magyarországon töltött gyerekkorát. A könyv egyik szálaként feltárul férjéhez, Olofhoz fűződő kapcsolata, amelynek krízise a regény legfinomabb szövetét adja. Látszólag minden lényeges mozzanatot elmondtam, ahogy Márky Ildikó is minden alapinformációt közöl velünk az első tizenöt oldalon, hogy aztán ötven oldal után az ember még mindig ne lásson tisztán a szereplők viszonyait, a teret és időt illetően. A helyszínek és az idők egybemosása különös lebegést ad a mondatoknak. A szerző egyébként a könyvben fordító, és az ő naplófeljegyzéseit olvassuk, amelyeket egy lefordítani kapott magyar emlékirat hatására vet papírra. E feljegyzésekben a részletek (illatok, fények, kert, szobabelsők) aprólékos felidézésével Márky Ildikó megpróbál fényt deríteni a múlt (a magyarban csak egyféle múlt idővel kifejezhető múlt) eseményeire: gyilkosságokra, kitelepítésre, a politikai perben elítélt apa alakjára (különös módon kétszer is bűnként van aposztrofálva a letartoztatását kiváltó politikai ok), a disszidálásra, az emigránséletre. Illúziótlan, szomorú, jeges részletek, egyetlen megmaradt kapcsolata szemszögéből. A szerző "megtanulta nem összekuszálni a szálakat", és ezt sikerül is demonstrálnia könyvével: emlékeivel behálóz teret (Göteborg, Öregrund, Budapest, Tisza-mellék), időt (négy évtized az ötvenes évek eleji gyermekkortól kezdődően) és személyeket. E háló középpontjában a nő áll, akit három férfihoz kötnek erős, szenvedélyes, ugyanakkor józan szálak: az apa múltba veszett alakjához, Sebestyénhez, a gyermekkorban elválaszthatatlan testvérhez, és a férjhez, Olofhoz. Márky Ildikó a múltat, személyes múltjával mindannyiunk közeli múltját idézi, de mintha e meghatározottság, e férfiaktól szabadulni nem tudás, a szép alávetettség maradna csak. Olyan könyv, amit legszívesebben hetekig olvastam volna.

(Fordította Rácz Judit. Polar Könyvek, 2001. 156 oldal, 1300 Ft)

Bartis Attila: A nyugalom

Bartis Attilánál fordított a képlet, az ő regényében a szerző, vagyis egy férfi áll a középpontban, és legalább három nőhöz kapcsolódik erős vegyértékkel. E vegyértékek közül kettő kötött, és egy vagy kettő szabad vagy laza, vagy felcserélhető. E kapcsolatok az érzelmi skála teljes terjedelmét lefedik a gyűlölettől az égő szerelemig. Nehéz erről a könyvről írni. Kétszeri elolvasás után nem esik nehezemre finom szóval szétkürtölni: remek mű. Ha szavazati jogom lenne, felterjeszteném az év legjobb műve díjra. Második olvasásra a plébánossal folytatott párbeszéd döcögősségét sem tudtam kifogásolni, és általában nem csökkenő érdeklődéssel olvastam. Márky Ildikó könyvével ellentétben itt alaphelyzet, hogy Bartis nem tudja élete különböző szálait szétszedni. A könyv ezeknek a szálaknak a szétbogozhatatlanságáról szól. Mivel a könyvet mindenkinek olvasnia kellett (volna) már, nem ismertetem. Bartis hőse író (így részben önmagáról is ír), aki saját (Bartis) korábbi és jelen művének készültéről számol be ebben könyvében, de fő foglalkozása, hogy pszichopata, aki anyjával éppúgy (kvázi) szeretkezik, mint szerelmével, bárkivel, egy kultúrkurvával, és ikertestvérével valószínűleg csak azért nem, mert a tehetséges hegedűművésznő idejekorán disszidált. Bartis erőssége, hogy irónia nélkül tudja magát kritikusan, azaz távolságot teremtve szemlélni - ez pedig ma ritkaság. Meglepőnek tűnhet, hogy mindamellett éppen a hős erkölcsi érzéke a legerősebb, talán annyira, hogy az irónia sem megengedhető számára. Kritikával tekinti saját íróságát ("a trágárságot ne tévesszük össze az őszinteséggel"), ember voltát (lelkisegély-szolgálatra szoruló anyakomplexusos). Az erkölcsi érzék támasza az őszintesége, könyörtelensége, rejtett szentimentalizmusa és gazdag illúziótlansága. A történet, úgy tűnik, erősen budapesti, magyarországi történet, megengedem: akár közép-kelet-európai, az író erdélyi származása mindössze két eltérő szóhasználatban, az anya magázásában és Eszter történetében jelenik meg. Ha vannak is a regényben homályban hagyott tér- és időelemek, ezek nem hiányként, elnagyoltságként jelennek meg, hanem éppen erényként. Bartis kitűnően elveszejti olvasóját, sokszor nem tudni, hol járunk. Az egyforintos wc-használat és a 2 ft-os telefondíj, a rendszerváltás idejének ma már történelmi távlatba került eseményei néha segítségül jönnek a koordináták megrajzolásához. Bartis nagyon kevés új formai elemmel kísérletezik, azokat sem túlozza el (párbeszédek helyett "párgondolatok": gondolta - gondoltam; a rendőrségi vallatás tucatszor ismételt párbeszéde), ami számomra azt mutatja, hogy ezekre nincs szüksége. Merthogy a mondatai - a mondatokról ígértem írni - kifogástalanok, egyfélék és alkalmasak annak a lelkiállapotnak és bonyolult kapcsolatrendszernek az ábrázolására, ami a könyv. Nincsenek keresett mondatai, sem fontoskodók és üresek (ritka az ilyen: "az ébredés senkiföldje nagyjából valami olyasmi, mint a rossz irányú futóhomok..."). Talán azért van ez, mert Bartis mondataiban mindig történik valami, egymást érik az események. Képei, jól megírt jelenetei vannak inkább (például a pucér fenékkel holland vörössegély-pulóverben futkározó purdék és a semmibe vezető lépcsőkön ülő asszonyok), mint keresett motívumai (egyaránt Rebeka névre hallgat anyja, a döglött varjú, és a távolba szakadt hegedűművész testvér, Judit is a gyűlölt anya nevét veszi fel). Ami ki van színezve, azt ki kellett színezni. Van benne sok szex, azaz pornó, eszelősség, ici-pici nárcizmussal, gyengébb idegzetű prűdeknek nem ajánlom. Brutális. Nem egy szív segédigéi. A nők (elő)szeretettel, a férfiak fanyalogva olvassák. Akkor én mi vagyok?

(Magvető Kiadó, 2001. 325 oldal, 1890 Ft)

Podmaniczky Szilárd: Két kézzel búcsúzik a leopárd

Ez a cím olyan, mint egy jó adogatás a teniszben, szinte ász. Adogatás-fogadás, vagyis olvasás, majd egy nehéz labdamenet következik. A hátoldalon egy kiemelés: "Ott ér véget az élet, mikor már nem történhet meg veled bármi." Ez igaz. Aztán elindul egy történet, amelyben szerepel Doktor Touswoos, a teherfuvarozó, régi barátja a főszereplőnek: ez Kremkus, aki foglalkozására nézve műfordító. Hogy mit fordít és milyen nyelvből, nem tudjuk meg. Adat, amely bármivel helyettesíthető, nincs jelentősége. Látható, hogy a dolog ki van találva. Szerepel még: az elbeszélő, aki első személyben jelenik meg, de ritkán, leginkább abban a fordulatban, hogy "írta nekem Kremkus". Ennek az áttételnek, önmagán túl, úgy tűnik, nincs következménye. Kremkus 21 év után visszaköltözik a megürült gyermekkori házba, Doktor Touswoos segítségével. Kremkusnak (bár magyar) idegen nyelvre kellene fordítania elbeszélő Nyakam Szeged című művét. Nem tudni, hogy ez a nyaktörős mű micsoda (árvíztől ments isten), nyilván nem érdekes. Ötlet. Később kidolgozottabb ötletek, majdnem fejezeteket alkotó részletek színesítik a regényt, engem azért megizzasztott az egész mérkőzés. Sajátos módon a párbeszédes részek sokkal jobbak, színesebbek, dinamikusabbak, mint a kacskaringós leírások, ötlettelen okoskodások. Podmaniczky a dialógusokkal tud közölni, ábrázolni, érzékeltetni valamit, következésképp szemem úgy várja a lazább, egyben érdekesebb szakaszokat, mint a nehezen olvasó gyerek a párbeszédet vagy a képeket a könyvben. Az életszerűbb elemek mint zárványok helyezkednek el az egész műben, de nem alkotnak szerkezetet biztosító vázat. A mű ellentmond műfajbeli önmeghatározásának (regény), mert a jól sikerültebb oldalak (a szabónál, az 5. fejezet egy része, Doktor T. feleségének a szökése, a kertész jelenete), még ha meg-megújuló lendületet adnak is a műnek, nem bírják el a végtelen okoskodásba vesző könyvtömeget. Felbillentek az arányok. Az, hogy a történet maga nem érdekes, még hagyján, de Kremkus (vagy a szerző?) lamentálása nem vezet sehová, okosabbak nem leszünk tőle. Dörzsölhetjük a szemünket, miután beletüsszentettünk egy zsák fűrészporba. A nyelvtani hibák: hiányzó veszszők, rossz helyre tett igekötő, elírások (fakultáns) (a teniszben ki nem kényszerített hibának mondják ezt) nem tesznek jót a könyvnek (vagy a kiadónak), miként az ilyen mondatok sem: "terített asztalként ott állok előtte", "és az sem megoldás, ha házőrző kutyát vagy kutyacsoportot tartok, az még nem akadálya annak, hogy elmélyüljek a rettegésben...", "egyszer csak felmorajlik a falkavezér szája" (97. o.). A szerzőt, korábbi kérésének megfelelően, szívesebben hagynám lótuszülésben.

(Palatinus Kiadó, 2001. 309 oldal, 1800 Ft)

Cserna-Szabó András: Fél hét

Csupa vidámság ez a könyv. Na nem, kacagni nem kell rajta, Cserna-Szabó András nem viccelődik, nem jópofáskodik, egyszerűen szereti ezt a mesterséget, az pedig istenadta adomány, ha ez a derű átsüt a sorokon. Ráadásul jó a szerző arányérzéke, nem erőszakolta meg sehol a szövegét, azt írta meg, amit meg tudott, és mivel Cserna-Szabó jól ír, az eredmény néhány jó novella a Fél hét című újabb kötetben. A cím, főleg ha a Fél négy című előző kötet mellé tesszük, nem árulkodik Podmaniczky-féle címadó fantáziáról, legfeljebb valami elgondolásról (várjuk a Fél tizenegyet!). A két mottóval utal az eredetére. Az egyik Rejtő Jenőtől, a másik Máraitól van. Utóbbival arra a napszakra utal, amikor a kocsma elcsendesedik, Szindbád pedig hallgatásba burkolózik. Ebben az órában, ebbe a rejtélyes hangulatba csap bele Cserna-Szabó a mesélő kedvével. Ahány novella, annyi világ, a szerző tehát abba helyezkedik bele, amibe/akibe akar. A Fél hét azért is jó kötet, mert természetesen nem egyenletes. Kötet, jobb vagy kevésbé jó írásokkal. Az idő meg a szerző majd rostál. Mi olvassunk, erre biztat az író. Az első novellában (Küklopszhasú és Mákkirálynő) még szándékolt keresettséggel fogalmaz ("Ez novella. Nem vers, nem parasztkolbász. Pamutzokni sem. Főleg nem az élet"), és névadása is erőltetett (a Melankóék Liája), sőt többször kiszól ránk, olvasókra (ő is tudja, hogy nem túl nagy ötlet), miközben beletesz novellájába nőt, férfit, szerelmet, halált. A címszereplők ugyanis belepusztulnak a nagy szerelembe, ahogy majd "Önök is megdöglenek, meg én is. Pont ilyen értelmetlenül". Se kedvetlenül, se a megszólíttatástól bizseregve ne tegyék le itt a könyvet, ezt most én kérem, érdemes továbbolvasni. Rögtön a következőt, a Taurus köd (sci-fi) címűt. A főhős itt is író (ez az elem mind a négy könyvemet jellemzi, tendenciát vélek felfedezni), vagy hírlapíró, a sokat sejtető Legyek Frigyes névvel. De van itt, minden eredetieskedéstől mentesen Dieudonné de Gozon (-né, de nem feleség az istenadta, hanem a rhodosi Szent János lovagrend harmadik nagymestere, aki Malpassónál megölte a sárkányt), aki talán csak tünemény a hatvanfokos hőségben, annak viszont izmos. És van Kisgombás és nemes Csend János uram és veszett disznó, és a kínai sárkányok úgy toppannak be a novellába, mint a díjbeszedő, vagyis természetesen. Ha a Mentafagylalt papírfiguráival, közhelybombáival fel tudja fújni "a szerelem rózsaszín disznaját", márpedig fel tudja, akkor a Pretty woman hús-vér alakjaival, valóságos történetével még nyelvszociológiailag is hiteles rajzát adja egy nő lelkiállapotának, amint részleteiben is hitelesen beszámol egy tragikus véget ért kapcsolatról. Cserna-Szabó jó neveket ad (Skála úr, Dimó nagyapó, Sonka doktor, Buborék Jancsi, Kadarka százados), de ezeket épp úgy nem viszi túlzásba, ahogy a képekkel, hasonlatokkal is mértékkel bánik ("vágyaink forrók, mint a friss palacsinta"). A kísérletek néha nem találnak telibe (A világ végtelen csillogása - bár a szerző itt is úgy kukucskál be a történet és Erasmus ablakán, ahogy Max Ernst képén a szerző André Breton és Paul Eluard társaságában, hogy kilessék, mint fenekeli el a Szent Szűz a gyermek Jézust), máskor pedig oly megjelenítő erővel bír mesélőkedve, amely nem véletlenül "Krúdy Gyula bácsira" hajaz, hogy el kell hinnünk, a felsőpárti pandász az égig érő paszulyon távozott a mennybe. Miért is ne? Így diktálja a szerző mesélőkedve.

(Magvető Könyvkiadó, 2001. 169 oldal, 1690 Ft)

THOMKA BEÁTA:

Paradoxon, kép, történés

Max Brodnak, a Kafka-hagyaték gondozójának, Tandori Dezsőnek, a fordítónak és a szerkesztőknek köszönhetően remek kis könyvvel egészült ki a magyar Kafka-könyvtár. A per, Az ítélet, Az átváltozás utáni évek feljegyzései közül (1917-es az első dátum) némely elbeszélések a Kafka által szerkesztett Egy falusi orvos című kötetben megjelentek, a többi kész és félkész szöveg a hagyatékban maradt. Brod 1953-ban a Gesammelte Werke keretében kiadta a publikálatlan novellákat, prózai feljegyzéseket, melyek 1980-ban ismét megjelentek.
A bölcseleti aforizmákat még maga Kafka emelte ki a szövegek közül. A füzetek is az egész művét meghatározó érzékenysége jegyében íródnak, amit a tanítások, rejtélyes bölcsességek, a "régi elbeszélések meg sem mondható sokaságából" (73. old.) a nehezen értelmezhető, váratlan csavarintású példa, metaforikus történet, legenda, allegória, a szimbólum és a képszerű prózaformák iránt tanúsít. Nem véletlen, hogy kortársai, Brod, Hauser, Lukács, Walter Benjamin sosem jutottak egyetértésre abban a kérdésben, hogy a kafkai történet szimbólum, allegória, parabola vagy hasonlat. Olvasmányai, a Biblia, Tao, Talmud, a későbbi homiletikus Midrás, vagy Martin Bubernek az 1906, 1907 óta hozzáférhető haszid legendagyűjteményei előkészítik rejtélyes logikájú, misztikus értelmű vagy értelmezhetetlen paradoxonainak útját. A bölcseleti parabolikusság, az enigmatikus közlés, a jelentéssugalmazás, a hasonlat logikája, az értelemadás szerzői és/vagy olvasói lehetetlenségének közvetett és közvetlen kinyilvánítása alapvonása nemcsak a regényeknek, elbeszéléseknek, hanem a miniatűr jegyzeteknek is.
"A paradoxon közölhetetlensége fennáll talán, de mint ilyen nem nyilvánul meg, hiszen maga Ábrahám sem érti. Mármost vagy nincs szüksége rá, vagy nem kell, hogy megértse, tehát maga számára sem kell értelmeznie, ám azt meg kell próbálnia, hogy a többiek számára értelmezze." (74. old.) Mintha a példázatok értelméről faggatózó tanítványok és Jézus párbeszédére ismernénk itt. Gyakoriak az ószövetségi motívumvariációk és a görög mítoszparafrázisok is. Az alaphelyzetek, a Prométeuszé, Poszeidóné, Iphigéniáé, Odüsszeuszé, a sziréneké a kommentár, fikciós közbeavatkozás vagy logikai megfordítás következtében, minthogy váratlanul (!) "valóságalapra épülnek" (51. old.), változatlannak feltételezett jelentéseik helyett abszurddá válnak, vagy éppen banálisan köznapivá, mindenképpen "bemozdulnak", s ezzel együtt olvasási reflexeink is.
A befejezetlen, vázlatszerű jegyzet, ötlet, groteszk, váratlan fordulatú elbeszélés, Spruch, példázat, reflexió sorozatai - Tandori Dezsővel egyetértésben - csakugyan "a teljesebb Kafka felé" kalauzolnak bennünket. E törmelékek úgy veszik körül a nagyobb darabokat, mint valamilyen fikciós, képzeleti és bölcseleti melegágy. Mellékes kérdéssé válik a töredék, a kroki és a kifejlesztett változatok szembeállítása, mert a néhány soros szövegek jó részének képi, ritmikai és/vagy gondolati minőségei egyenrangú párjai a vers és a példázat tömörségének.
Az úgynevezett Kvadrát- és Oktávfüzetekből származó novellák és rövidtörténetek némelyike az Elbeszélések (1973) című magyar kiadásban is szerepel. A mostani kiadást egy különleges mozzanat teszi izgalmassá és elgondolkodtatóvá. Néhány darab korábban is Tandori Dezső fordításában, most pedig, majdnem két évtizeddel később az ő újrafordításában jelent meg. A Kereszteződés, Mindennapi zűrzavar, A szirének hallgatása, Himpellérek társasága, Prométeusz, Az elutasítás korábbi és mostani változatai e jelentős alkotó és műfordító nyelvszemléletének változásait tükrözik. Jelzik továbbá a magyar irodalmi nyelvhasználat közeledését az ezredvégi beszélt nyelvi normákhoz. Ez elsősorban a köznyelvi formák, minták, fordulatok irodalmivá válása felé mozdítja ki a stílust - és fordítva. A Tandori műfordítói nyelvét és egyben a mai magyar elbeszélő nyelvet jellemző változás most a Kafka-miniatűrökön érzékenyen megmutatkozik. Néhol a régi, választékosabb változat, másutt a funkcionálisabb, nyersebb a hatásosabb. Erőteljes, talán túl erős is a Kafka/Tandori egybeolvadás az olyan groteszk és nagyon tandorias mondatnál: "Egész életemben, bár a balt sem ítélem meg balul, jobbára a jobb kezem volt a kedvencem." (19. old.) Tandori nyomatékossá teszi az egyébként nem könynyen követhető kafkai humort, holott látásmódjának és nyelvi logikájának, képalkotásának, elbeszélésmódjának egyik központi hatáseleme.
Kafka egyéni mitológiájából, torz állatfiguráiból Borges hármat is felvesz a fantasztikus bestiáriumába (Képzelt lények könyve, 1988), a róka-kenguru keveréket, az Odradeket, illetve a Kereszteződés félig macska, félig bárány figuráját, melynek függeléke az Oktávfüzetben olvasható. Nincs címe az egyik remek fabulának, melyben a hazaérkezőt egy irdatlanul nagy tojás várja szobája közepén. A kikelt gólyaszerű madarat nemcsak táplálja, hanem anyja híján maga tanítja a szobában repülni, ami A keselyű groteszk zárását idézi.
A minimalizmust előrevetítő rövidtörténetek furcsa kimenetelű események vagy éppen paradoxonban összpontosuló, önmagukba visszaforduló mikrotörténések. A groteszk logikája nem oksági és nem narratív jellegű, a fantasztikum velejárója az alogikus ív. Kafkára jellemző a reális alaphelyzetből való kiindulás, ami váratlanul billen át a rendkívülibe és irreálisba: "Megszoktam, hogy mindenben kocsisomra bízzam magam. Ahogy egy magas, fehér, oldalvást és fölfelé is lassan ívelő falhoz érkeztünk, leálltunk, előrehaladás helyett a fal mentén folytattuk utunkat, azt mondta végül a kocsis: - Ez egy homlok." (104 old.) A csattanó az analogikus jelhasználat és az alogizmus együttesének eredménye.
Az Oktávfüzeteket rövid naplóbejegyzések, konkrét események, sajtóhírek tagolják. Ezt követi helyenként egy-egy sorokra tördelt lírai fragmentum. A miniatűr képek, groteszk látomások nyelvi és látványi világát azonban a pár mondatos szövegek esetében a lírához kifejezetten közelállónak érezzük. "Ámulva láttuk a nagy lovat. Áttörte szobánk tetőmennyezetét. A felleges ég elmosódva úszott a roppant körvonal mentén, és zúgva repült a sörény a szélben." (54. old.) A gondolatkísérletek elválaszthatatlanok a Szemlélődés (Betrachtung) aforizmáitól, keresztmetszetei Kafka intellektuális és filozófiai problémáinak, a létélményét meghatározó egzisztenciális felismeréseknek, míves rézkarcai mentális működésének. "A belső világ csak élhető, nem leírható." (24. old.) E szövegek nem magyarázhatók, értelmezhetetlenek, s legfeljebb töredékesen kommentálhatók - vagy leírhatók.

BODOR BÉLA:

Gádzsónézet

A noran könyvkiadó (csupa kisbetűvel, úgy, mint nemecsek, bár fogalmam sincs, hogy mit jelent a kiadó neve) Kőrössi P. József főszerkesztésében novellaantológiák sorozatát adja ki, melyek mindegyike egy-egy tematikai centrum köré szerveződik. Volt már egyebek mellett a zsidókról, a vakságról, a szerelemről szóló, továbbá Párizsban és Velencében játszódó történetekből készült összeállítás, és a kötetben található tájékoztató szerint előkészületben van a bécsi és a római helyszíneken játszódó rövidpróza-gyűjtemény kiadása is. Ami az elbeszélések merítési bázisát illeti, úgy tűnik (bár nem ismerem mindegyik kötetet), hogy Kőrössi szinte kizárólag a tágan értelmezve realistának nevezett elbeszélői hagyományra, tehát annak az időszaknak az irodalmára támaszkodik, mely nagyjából a XIX. század utolsó évtizedeiben kezdődött, és a XX. század utolsó harmadában már nemigen mutatott fel valamirevaló teljesítményeket. Ebben a kötetben Bródy Sándor, Szomory Dezső, Heltay Jenő, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Hunyadi Sándor, Gelléri Andor Endre tollából valók a leginkább karakteres írások, de a többi szöveg szerzői is neves, rangos alkotók. A névsor tehát sokatmondó, a könyv ígéretes. Az egyes szövegek pedig zömmel csakugyan szépen felépített, igényes nyelven írott, sűrű atmoszférájú darabok. A könyv egésze ennek ellenére nem nyújt igazán maradandó olvasmányélményt, és esztétikai vagy befogadáslélektani értelemben az írások inkább gyengítik vagy kioltják egymás hatását, mintsem erősítik. Vajon miért?
Úgy gondolom, hogy ennek a bizonyos elbeszélő hagyománynak az atmoszféra, a majdhogynem karikaturisztikusan nagyvonalú rajzosság, az ember- és pillanatábrázolás spontaneitása a legerősebb vonása, és biztosan nem a szociografikus szemlélet, a társadalmi pannó, a kifejtett politikum. Ebben talán nincs is semmi rendkívüli, hiszen előbbi sajátosságok együttese inkább a nagyepikai műveket jellemzi; a novella eleve sokkal kevésbé alkalmas az ilyesmire. Ha tehát azokat a szöveghelyeket próbálom előkeresni az emlékezetemből, ahol neves magyar írók valami emlékezeteset mondtak a cigányokról, akkor elsősorban regények epizódjai vagy alakjai jutnak eszembe: Eötvöstől A falu jegyzője, Gárdonyi Egri csillagokjának idevágó jelenetei, Móricz, vagy éppen Fekete István egyik-másik mellékalakja. No meg Weöres Psychéje, a nagy kivétel. Csakhogy ezekből nem lehetne könyvet összeállítani. Ugyanakkor ezek a szemelvények is azt a benyomásomat erősítenék, ami ennek a válogatásnak az olvasása során alakult ki bennem: a magyar irodalomban a cigány tematika marginális jelenség; illetve: a magyar novellisztika legjobb darabjaiban egyfajta filozofikus hangoltság érvényesül, amenynyiben a szereplők életének egyszeri eseményei nagy, általános emberi kérdések felé fordulnak, általánosító és elvonatkoztató gondolkodásra késztetik az olvasót. Az ellenkezőjére, tehát amikor egy stabil bölcseleti bázisra alapozna és erről az alapról vetődne egyes embercsoportokra, a társadalom rejtettebb szegmenseire az író - és az ő segítségével az olvasó - tekintete, viszonylag kevés példát találunk, és ezek a művek csak nagyon ritkán sorolhatók az igazán igényes irodalmi művek közé. Ebben a kötetben is kevés példát találunk erre. Az előzőre valamivel többet.
Kőrössi, ha igazán igényesen és tematikájának megfelelően akarta elkészíteni ezt a válogatást, aligha tehetett mást, mint amit csakugyan tett is: a lehető legszélesebben kellett értelmeznie a novella műfaját. Így a kor és a stílus legjobb képviselői közül azok is szerepelhetnek a kötetben, akik nem írtak kifejezetten cigányokról, illetve amit írtak, az nem sorolható minden további nélkül a novella műfajába. Így például Krúdy Gyula írása, A cigánybíró emlékére, afféle hírlapi jegyzet; Kosztolányi munkája a Bölcsőtől a koporsóig című kötet mesterségeket bemutató riportsorozatának darabja; Karinthy egyik írása a "Cini-anekdoták" egyike, a másik adomává tupírozott hírmagyarázat; Harsányi Zsolt, Csáth Géza és mások írásai pedig műfajuktól függetlenül nem cigányokról szólnak, illetve szereplőiket csak átvitt értelemben lehet lecigányozni. Több történetben a cigány egyszerűen bohém művészt jelent, és ma ebben az értelemben főként Amerikában használják a szót. (Bob Dylan egyik dalában "a memphisi cigány"-ként emlegette Elvis Presleyt.) Tehát Ambrus Zoltán Czigányokjában "Della Riva, a nagy tenor" ebben a ma már alig használt, sőt alig is ismert értelemben nevezhető cigánynak. Ellenkező végletet képviselnek Mándy Iván novellái, melyekben ugyan szó esik arról, hogy egyik vagy másik mellékszereplő cigány, de az ő világában a szereplők egymásra aggatott címkéi olyan ironikus konnotációba kerülnek, ami eleve felfüggeszti a megnevezés érvényességét. Mándynál az emberi lény ("mint olyan") kétségbeejtő otthontalansága annyira általános és meghatározó, hogy ahhoz képest minden szorosabb, az egyes emberek beskatulyázására szolgáló kategória nevetségesen üres és jelentéktelen. Zseniális írások ezek (az Utcák című darab volt az alapja Sándor Pál Szabadíts meg a gonosztól című filmjének, és az atmoszféra itt, a szövegben is fantasztikusan sűrű), de a bennük szereplő nyomorultak inkább csak a kifejezés állandósult szitokszó-értelmében cigányok; vagy talán úgy kellene mondani, hogy világukban az emberi lény cigány volta a heideggeri hátborzongató otthontalanság értelmében véve meghatározó és megkerülhetetlen.
A kötet szövegei tehát nem az előzetes olvasói várakozásnak felelnek meg. Nem arra a kérdésre válaszolnak - közvetve, a szerkesztés és válogatás munkája által sűrített és közös kontextusba állított, egyesített asszociációs hálózatukkal -, hogy miféle közlendője volt a magyar irodalomnak egy népcsoportról, mely fél évezrede a magyarsággal közös hazában él. Arról már inkább képet alkothatunk, hogy a cigányok említése milyen toposzokat, műfaji, műnemi patenteket vétetett elő zömmel a múlt század legjelesebb elbeszélőivel; hogy milyen előítéletek éltek bennük a cigányokkal kapcsolatban; és hogy miféle jelentéstani elmozdulásai lehettek a változó világban a cigány nevezetnek. A kötet legfőbb hozadéka mégsem ez, hanem egy kérdés, melyet az olvasó kénytelen végül feltenni magának: miért érezzük úgy, hogy a magyar irodalomban a cigány tematika kibontásának nem kellene ennyire marginális jelenségnek lennie?

BECK ANDRÁS:

A túlfeszítés keresztje

Dolinszky Miklós esszéje a Karinthyról szóló legfontosabb könyv terjedelmű írás. Nem nagy merészség ezt mindjárt az elején kijelentenem, hiszen a Karinthy-irodalmat eddig jobbára a felületesség és az invenció hiánya jellemezte. Most végre kiderült: korábbi monográfusai és életrajzírói azért tekinthették hősüket szinte egyöntetűen az ötletek írójának, mert nem akadt jobb ötletük. A lelkendező szavakba csomagolt közhelyekkel csak elkendőzték Karinthy írásainak problematikusságát, pedig épp e problematikusság, a műveit övező hiányérzet és zavar mentén juthatunk el valódi jelentőségének felismeréséig.
Karinthy művészetének alapparadoxona, hogy a megvalósult, végleges formába dermedt mű mindig lemondást jelent számára a lehetséges műről, valamiről, ami több akar lenni, mint puszta irodalom. Szeme előtt eszményként és célként a szó valamiféle közvetlen megnyilatkozása lebegett - csakhogy ez nem az irodalom eszménye és célja. Életművének egésze arról tanúskodik, hogy a művészi formát csupán zavaró közegnek tekintette, a formát öltött művet pedig az általa vágyott közvetítés nélküli megnyilatkozás torzképének. Ezért, hogy páratlan sikerű paródiagyűjteménye nem annyira az egyes szerzőknek vagy stílusoknak, hanem magának az irodalomnak a kritikája. Persze nem csoda, hogy a paródiák olvasói elsősorban nem erre a művészet- és irodalomellenességre fogékonyak. Ez a radikális kritikai attitűd mindazonáltal nyomon követhető műveiben, és már a kezdet kezdetén saját írásművészete ellen fordul. Dolinszky könyvének igazi érdeme azonban nem is e paradoxon felismerése, hanem következetes érvényesítése, valamint annak megmutatása, milyen kényszeres erővel hatotta át Karinthy egész életművét.
Ez a kényszeresség műveinek visszatérő motívumaiban, szó szerinti vagy tematikus ismétlődéseiben, az írásaiba zsúfolódó önidézetek változatos formáiban érhető tetten. Dolinszky nyomatékosan hangsúlyozza Karinthy műveinek egymásra utaltságát, vagyis azt, hogy életművét sűrű szövésű motivikus háló fogja öszsze, s e háló nélkül alighanem darabokra esne szét. Ez az, ami egy csapásra szertefoszlatja az ötletek írójáról kialakult képünket, van azonban egy módszertaninak nevezhető folyománya is. A Karinthy-művekben található ismétlődések és motívumváltozatok rendszere, a könyv szóhasználatával "topikus rendje" felnyitja az egyes művek közötti szöveghatárokat, és "az életművet egyetlen, homogén térré teszi." E homogén térben való mozgásnak köszönhető, hogy Dolinszkynak sikerül elkerülnie az iskolás - kronologikus vagy műfajok szerinti - tagolást, miközben végigtekint Karinthy művén. Távlatos és árnyalt elemzéseinek értéke nem pusztán a Karinthy-irodalomban figyelemre méltó: könyvének megjelenésével Karinthy egyszeriben a szerencsés szerzők közé lépett, már ami műve irodalomkritikai értékelését és értelmezésének intenzitását illeti.
A könyv nagy erénye, hogy nem az egyes művekre, hanem az életmű sűrűsödési pontjaira koncentrál. Ez az értelmezési stratégia mégis problémákat vet föl számomra, melyek értelmezés és értékelés, az életmű és a művek, illetve élet és mű viszonyát, végső soron pedig Karinthy írói rangjának kérdését érintik. A továbbiakban ezekről szeretnék beszélni.
Dolinszky tehát azért állhat elő a korábbiaknál mélyebb, rendszeresebb és átgondoltabb értelmezéssel, mert nem az írások sorát elemzi, hanem a bennük megjelenő toposzokon keresztül közvetlenül az életmű magvához kerül közel. "A toposzok - írja - nem az egyes művek, hanem közvetlenül az életmű terében helyezkednek el, és közvetlenül az életmű szövedékét szövik. Mintha az életmű elsősorban nem műveken és műfajokon keresztül, hanem közvetlenül mint életmű valósulna meg." Nem annyira az életmű rekonstrukciójáról van szó itt, mint inkább új életre keltéséről, egy virtuális korpusz megalkotásáról, s Dolinszky törekvése az életmű közvetlen megragadására és érvényesítésére nem más, mint a Karinthy által áhított - és műveit kikezdő - közvetlenség visszanyerése az irodalomkritika révén. Megközelítésének heurisztikus értéke kétségbevonhatatlan, kizárólagos alkalmazása furcsa mód mégis azt eredményezi, hogy a Szó szerint is a Karinthy-irodalom fő vonulatát követi, amely az életmű egészéről tesz ilyen-olyan megállapításokat, de az egyes művekkel nem nagyon tud mit kezdeni.
Nagy különbség persze, hogy a korábbi Karinthy-könyveknek nem volt értelmezői nézőpontja, Dolinszkynak viszont van. Ezt a nézőpontot a szerző a szakirodalom felszínes megállapításainak ellenében jelöli ki. Mikor pedig az olvasóknak a "karinthyságról" alkotott magabiztos tudását emlegeti, úgy fest a dolog, mintha maga is az ő oldalukon állna, mintha létezne az általa kínált értelmezéssel öszszemérhető konszenzuális Karinthy-értés. Számos közhellyel leszámol, amit Karinthy individualizmusa, nőgyűlölete, az általa tervezett Nagy Enciklopédia, vagy életművének szétforgácsolódása kapcsán összeírtak, csakhogy ezt nem az olvasó nézőpontjából teszi, hanem éppen az olvasói tapasztalat figyelmen kívül hagyásával. Az olvasók ugyanis műveket olvasnak, nem pedig életműveket. Ez utóbbi tipikusan irodalomkritikusi foglalatosság, afféle szakmai ártalom. S bár Dolinszky életműolvasata nagy vonalaiban igencsak vonzó számomra, vállalkozásában tetten érhető egyfajta túlbuzgalom. Minden irodalomkritikust fenyeget az a veszély, hogy túlságosan felül értelmezésének, akár saját olvasói tapasztalatának rovására is. Különösen így van ez az olyan markáns szemléletű olvasatokkal, mint amilyen a Dolinszkyé. A túlfeszítés veszélye pedig az ő esetében azért is nagyobb, mert értelmezése nem valamely műre vagy művekre vonatkozik, hanem egy virtuálisnak nevezhető életmű-konstrukcióra, mely meggyőző érvelése ellenére némiképp megfoghatatlan marad. Ezt a korpuszt valójában maga az értelmezés hívja életre, így aztán nem jelölheti ki annak kereteit, nem jelent kontrollt számára. Bármily megvilágító erejű legyen is az, amit az életmű egészéről mond, élményszerűvé csupán akkor válhatna, ha fel tudna mutatni olyan műveket, amelyekből ez az értelmezés többé-kevésbé kiolvasható, s amelyek mintegy művészi igazolását adhatnák. Karinthynak kevés ilyen műve van, de úgy tűnik, ezt a visszaigazolást szerzőnk nem is tartja fontosnak. Kötetében egyetlen műelemzés sincsen: így az általa idézett és megidézett művek kénytelenek ugyan magukra venni a túlfeszített értelmezés terhét (lásd ehhez a könyv alcímét: A Karinthy-passió), de el nem bírják. Mivel azonban módszere eleve csak életműolvasatot enged meg, a művek önmagukban vett értéke igazából fel sem merülhet.
Irodalmunk legnagyobbjai közül talán Karinthy az egyetlen, aki nem a kulturális termelés keretein belül alkotott kiemelkedőt, hanem e kulturális termelés ellenében. Ha elfogadjuk, hogy életműve nem művekből tevődik össze, hanem művek visszatérő szöveghelyeiből, egymásra utaló mondataiból és motívumaiból, akkor azt is mondhatnánk, hogy műveit tudatosan áldozta fel életművének oltárán. Ez az, ami szokatlan radikalizmust kölcsönöz művészetének, de egyszersmind problematikussá is teszi. Életművének megítélése ezért forog kezdettől fogva a megnyerhető veszteség kényes kalkulációja körül. Dolinszky jól látja, hogy az a közvetlenségigény, amely végső pontján az Ige megtestesülésének ígéretét hordozza, üdvtörténeti szálként húzódik végig Karinthy életművén, de a művek feláldozásának krisztológiai értelmezésével az életmű apologetikus beállítást nyer. "A szétosztódás - írja - nem hiányossága, hanem létmódja a műnek, s mint ilyen, egyenes következménye a topikus szerkezet révén visszanyert szóbeliségnek, amely maga sem egyéb, mint a szó szétszóratása az írott mű testén, az Egész diadala a művekre tördelt irodalommal szemben." Ha ezt szó szerint értenénk, Karinthy minden eldurrogtatott szójátéka és sziporkája valamiképp az Egész diadalát zengené, s többet nyomna a latban műveinél. Miközben a szóbeli megnyilatkozásoknak az életműbe való visszaforgatásával a Karinthy-irodalom ismerős anekdotikussága kap a korábbiaknál jóval erősebb legitimációt, Dolinszky egyszer sem érzékelteti, nem teszi explicitté, hogy az általa kínált életmű-konstrukció érvényesítése végső soron csak a műveken keresztül történhet. Még akkor is, ha ennek az életműnek a mű- és vagy művészetellenesség a legfőbb eleme, s ha az irodalmon kívüliség a létmódja. Vagyis Dolinszky könyvében elsikkad, hogy a művek feláldozása egyszersmind veszteség is, olyan veszteség, amelyért az életmű egészének mégoly elmélyült értelmezése sem képes maradéktalanul kárpótolni.
A műveket - Karinthyhoz hasonlóan - Dolinszky is feláldozza az életmű oltárán, így aztán megeshet, hogy annak az életműnek, amelynek oly meggyőző értelmezését adja, ő az egyedüli olvasója.

BÁRÁNY TIBOR:

Pamuk, a Beyaz kale szerzője

A Borges, Eco, Calvino szövegeihez szokott olvasó valószínűleg nem lepődik meg az A fehér kastély mottóján, amely egy Proust-szövegrész egy bizonyos Y. K. Karaosmanoglu által (félre)fordított változata; nem éri váratlanul, hogy a Faruk Darvinoglu nevével jelzett előszó egy talált szöveg történetét meséli el, egy olyan talált szövegét, amelynek hitelessége kétséges, és amelynek modern nyelvezetre ültetett változata lenne a tulajdonképpeni regény; sőt még az sem hozná különösebben lázba, ha tudná, hogy az előszó fiktív szerzője egy másik (a kritika szerint jelentősebb) Pamuk-mű főszereplője. Egyedül talán azon gondolkodna el, hogy - legalábbis a negyedik oldal bibliográfiai adatainak tanúsága szerint - a könyv magyar változata a szöveg angol fordítása alapján készült (Beyaz kale az eredeti török cím, ennyit tudunk meg), ami mindenképpen stílusos gesztus a kiadó részéről, noha nem feltétlenül szerencsés - még akkor sem, ha igaz a mű egyik amerikai kritikusának megjegyzése, miszerint az angol fordítás oly remekül sikerült, hogy az olvasó készséggel elhinné, eredeti angol szöveget olvas. Természetesen az, hogy Pamuk regénye a jobb híján posztmodernnek nevezett szövegek egyik típusának jól bevált eszközeit ügyesen, de különösebb eredetiség nélkül használja, még nem teszi érdektelenné a művet - talán azért sem, mert ezek a regények többek közt éppen az irodalmi eredetiségről alkotott fogalmaink megváltoztatását próbálják kikényszeríteni.
A regény, az utószóként funkcionáló utolsóval együtt tizenegy fejezetből áll, s a kalandregények mintájára kezdődik: a török kalózok fogságába esett XVII. századi velencei ifjú (az elbeszélő) Isztambulba kerül, ahol kitűnik eszével és tanultságával, és egy pasa közreműködésével megvásárolja a regényben végig következetesen csak hodzsának nevezett különös férfi, aki tulajdonképpen az ifjú hasonmása. Innentől fogva a kalandregény-jelleg teljesen elvész, a cselekményességnek vége szakad: a tíz fejezet valójában a hodzsa és az elbeszélő együttélésének története. A hodzsa meg akarja érteni, kicsoda önmaga, méghozzá azáltal, hogy megpróbál azonossá válni az elbeszélővel: elsajátítja a nyugati tudomány alapjait, magáévá teszi az elbeszélő legszemélyesebb emlékeit, legsajátabb titkait is. (Persze az azonosság szimmetrikus reláció, így miközben a hodzsa azonossá próbál lenni az elbeszélővel, az elbeszélő is kénytelen azonossá válni a hodzsával.) Közben karrierjük is emelkedik: tűzijátékot szerveznek, tudományos értekezéseket írnak és az ifjú szultánt tanítják, segítenek megfékezni a pestisjárványt és az uralkodó álmait magyarázzák (a hodzsa udvari csillagjóssá lép elő) - bukásuk akkor következik be, amikor a szultán parancsára megépített harci gépük kudarcot vall a Kárpátokban egy titokzatos fehér kastély ostrománál. Ekkor szerepet cserélnek: a hodzsa velencei ifjúként húsz év után viszszatér Itáliába, az elbeszélő török bölcsként és történetek írójaként öregszik meg a török birodalomban. A műfaji konvencióknak megfelelően természetesen az utolsó fejezetben minden bizonytalanná lesz, nem lehet tudni, hogy a velencei ifjú vagy a hodzsa írta az eddigieket, hogy mindebből mennyi igaz, és hogy egyáltalán tényleg létezett-e két különböző személy.
Pamuk regényében két nagy, egymástól nem teljesen elkülönült irodalmi hagyomány szólal meg: az egyik egy számottevő filozófiai relevanciával rendelkező irodalmi koncepció, méghozzá a személyes azonosság Borges-féle felfogása; a másik egy prózapoétikai eljárásmód, amely a valóság és a fikció elkülöníthetőségét rendkívül sokféle és bonyolult fikcionális státusú regénybeli szövegszint létrehozásával teszi kétségessé. Egyszerűbben fogalmazva: ezek a kortárs regények és elbeszélések úgy járnak el, hogy újabb és újabb szövegszintek beléptetésével egyre valószínűtlenebbé teszik az alapszöveg hitelességét, valamint a regény minden elemével kapcsolatban felhívják rá az olvasó figyelmét, hogy az is csak szöveg, és mint szöveg nem képes megőrizni az önazonosságát, mivel minden szöveg változatokban (fordításokban, át- és újraírásokban) létezik csupán. Itt függ össze az (ön)azonosság problémája a valóság és a fikció elválaszthatóságának problémájával.
Pamuk regényében minden ott van, amit egy ilyen típusú szövegtől elvárhatnánk (és a fülszöveg kellőképp fel is készít rá, mit fogunk olvasni), a megidézett hagyományok pontosan és többé-kevésbé ötletesen működnek is benne, mégis valami hibádzik: egy ilyen borgesi alapokról indító szöveg regénnyé kitartva szinte szükségszerűen veszít feszültségéből. Indokolatlanul rosszindulatúan azt is mondhatnánk, hogy Pamuk regénye a kissé sótlan válasz arra az izgalmas kérdésre, hogy miért nem írt regényt Borges. Azért indokolatlan a rosszindulat, mert ahol a szöveg visszanyeri feszültségét, például a regény csúcspontján a tükörjelenetnél, ott nagyon jól működik, nem véletlen a pozitív nyugat-európai fogadtatás. (Bár az egyik tengerentúli kritikus azt az ötletet is felvetette, hogy a regény amerikai kiadásából talán ki kellett volna hagyni az olvasókat feleslegesen összezavaró előszót...) Csábító értelmezési lehetőség, és többek közt a kötet szerkesztői sem tudtak neki ellenállni, hogy Pamuk regényét ne csupán a fent említett kortárs szövegek, hanem a jövőre ötvenéves szerző származása felől olvassuk, és a könyv által megpróbáljuk megérteni a török gondolkodás természetét, illetve a Nyugat és a Kelet észjárása közti alapvető különbségeket. Amellett, hogy a recenzens igencsak szkeptikus a "nyugati gondolkodás" és ez ehhez hasonló terjedelmű kategóriák hasznavehetősége iránt (például "görög filozófia", "középkori ember", "posztmodern irodalom"), az bizton állítható: a regényben nincsen semmi, ami sajátosan török vagy keleti lenne. Vagy ha volt is, elveszett a fordítások során. Ha a regényt a török társadalom nyugati jellegű modernizációs kísérlete kritikájának akarjuk olvasni, igencsak keveset tudunk meg erről a témáról, ráadásul kénytelen-kelletlen megragadunk a nyugati racionalitás versus keleti misztikum zavarbaejtően üres képleténél. (Arról nem is beszélve, hogy az efféle regényeknél a felvonultatott európai tudománytörténeti apparátus általában az egzotikusság, a titokzatosság érzetét van hivatva felkelteni, lásd Eco vagy Borges középkori tudományosértekezés-listáit.)
Mindenesetre nem ügyetlen fogás a regényben valóban megjelenő fehér kastélyt beemelni a címbe. Ugyan kalandot és izgalmas cselekményt sejtet ott, ahol ennek természetesen nyomát sem találjuk, de az olvasó néha olyan hálás tud lenni még az ilyen apró meglepetések miatt is.

FÜZI LÁSZLÓ:

Utazás és gondolat

John Lukacs útirajzait olvasva sok mindenen kellett gondolkodnom, nagyobbrészt persze azon, amit John Lukacs ír, de azon is, amit a lengyel Ryszard Kapuscinski vetett papírra: "Valaki azt mondta nekem Grass egyik könyvéről, hogy egy szuszra kiolvasta. Ezt persze bóknak, dicséretnek szánta. Gyakran olvashatunk ilyen elismerő, sőt, lelkesült véleményt arról, hogy valamely könyvet egy ültő helyében elolvas valaki. Csakhogy ez egyáltalán nem jelent dicséretet! A jó és jelentős könyvet az ember lassan, el-elgondolkodva olvassa, időről időre megszakítja az olvasást, eltöpreng azon, amit az imént olvasott, visszatér bizonyos gondolatokhoz, leírásokhoz, reflexiókhoz; a könyv anyagán át kell rágnunk, át kell törnünk magunkat, megküzdünk vele, időnként megállunk és pihenünk egyet, körülnézünk, hogy meddig jutottunk. Ha valaki ezt mondaná vagy írná nekem: ezt a könyvet sokáig, nagy odafigyeléssel, s így szükségszerűen szünetekkel és el-eltöprengve kell olvasni - nos igen, ezt dicséretnek venném." Kezdjük tehát magával az olvasással, s csak aztán következzen a könyv...
John Lukacs útirajzait kétszer is elolvastam, először szinte egyetlen nap alatt, "egy szuszra", ahogy Kapuscinski mondja, aztán, hónapok múltán másodszorra is, nem Kapuscinski késztetésére, az, amit ő ír, már ezt követően került a kezembe, a Lapidárium negyedeik kötetének utolsó részében, a Szenyán Erzsébet által a Forráshoz küldött fordításban. Nem Kapuscinski késztetésre olvastam tehát újra ezt a kötetet, hanem a kíváncsiságom, érdeklődésem által vezettetve. Kapuscinski mondandója inkább arra késztetett, hogy eltűnődjek: miért is olvastam el az említett "egyetlen pillanat" alatt a könyvet. Merthogy ennek is meglehet a magyarázata, mint ahogy annak is, hogy hosszasan tűnődünk egy-egy részleten. Manapság pedig, amikor az olvasás már-már munkának számít, s jelentős hírnevet szerző írók beszélnek arról, hogy ők bizony olvasóként nem küzdenének meg a maguk szövegével, még inkább magyarázatát kell adnunk annak, hogy miért is vetjük rá magunkat egy-egy könyvre, s miért nem tesszük le a kezünkből még akkor sem, amikor a szokásos "olvasásmennyiségen" már jócskán túljutottunk...
A magyarázat nyilván meglehetősen egyszerű: az adott könyv olyasmit tud adni, ami az olvasás "ősélményét" hívja elő bennünk. Ezen az úton elindulva John Lukacs könyve kapcsán talán túl könnyen is kapcsolódhatunk az utazáshoz mint a kíváncsi ember érdeklődésének egyik legfontosabb tárgyához. John Lukacs úti beszámolói a világ számos pontjára visznek el bennünket, Velencébe, Bécsbe, Philadelphiába, Andorrába, Londonba, Svájcba, Luganóba, Baden-Badenba, Finnországba s így tovább. A magyar olvasó számára immáron nem megközelíthetetlen egyik ország és egyik város sem, bár aligha képzelhető, hogy honfitársaink többsége a John Lukacs által megélt természetességgel mozogna az említett színtereken. Újdonságértéke is van tehát az általa leírtaknak, ám ehhez rögtön hozzáteszem, mégsem földrajzi, hanem inkább gondolati vonatkozásban. Erre a félmondatnyi megjegyzésre azért volt szükség, mert félő, hogy az eddigiek alapján valaki hagyományos útleírásokra, útirajzokra gondol. Nem, nem hagyományos útirajzokat találunk ebben a kötetben, hanem inkább úti esszéket, úti tűnődéseket, főképpen - s ez sem okozhat meglepetést - főképpen történeti tárgyú, utazáshoz kapcsolódó eszmefuttatásokat. Az újdonságérték - ha már mindenképpen ragaszkodunk ehhez a kifejezéshez - így is biztosított, hiszen nyilvánvalóan kevesen voltak-lehettek ott Churchill temetésén, aligha akad túl sok honfitársunk, aki Hitler szülőföldjét járta volna be, ahogyan a philadelphiai élet sajátosságain is nyilván kevesen tűnődtek honfitársaink közül, s arról sem tudok, hogy a Szent Gotthárd-hágó leküzdéséhez valaki Goethe beszámolójával a kezében kezdett volna hozzá.
Az első olvasás élménye, amint nem is olyan régi benyomásaimat próbálom feleleveníteni, tehát azt rögzítette, amiről John Lukacs ír. A Ryszard Kapuscinski által is megkövetelt második, vagy inkább elmélyültebb, tűnődő, meditáló olvasás pedig azt, amit John Lukacs ír. Úgy gondolom, ez lényeges különbség, amit az is mutat, hogy a kötet jó néhány írása a második olvasásra már nem tűnt annyira fontosnak, mint ahogyan azt az első olvasáskor sejtettem. Számos rövidebb úti beszámoló inkább igényesebb újságcikkre, politikai-politológiai helyzetelemzésre emlékeztetett, mintsem elmélyült esszére (mindezt annak a tudatában mondom, hogy a hazai sajtóból szinte teljes egészében hiányoznak az idekapcsolható írásokkal összevethető munkák). Mindez azonban még inkább megemelte a kötet többi írásának az értékét, ebbe a körbe a Philadelphiához kötődő elemzést, a már említett Churchill-lel és Hitlerrel kapcsolatos írást és mindenekelőtt a Gyalogszerrel a Gotthárdon át című úti esszét helyeztem. Mi jellemzi ezeket az írásokat? Könnyű lenne azt mondani, hogy a történész látásmódjának az érvényesülése, s alighanem igazat is mondanék ezzel, merthogy, az említett írásoknál maradva, azzal érvelhetnék, hogy Churchill és Hitler John Lukacs történészi munkásságának középponti alakja (magam az ő könyveit olvasva tanultam meg böcsülni Churchillt), a Szent Gotthárd-hágó megmászásához kapcsolódó esszében pedig szinte varázsló módjára veszi elő a számára szükséges adatokat, kapcsolódjanak azok a hegyek kultuszának kialakulásához, Svájc múltjához, a turizmus kialakulásához vagy éppen Goethe életéhez - azzal azonban, hogy az útirajzok kapcsán a történészre mutatnánk, nem mondanánk semmit, mert magáról a történészről hallgatnánk. Márpedig ha ezeknek az írásoknak a lényegét érteni akarjuk, akkor John Lukacs történészi munkásságának lényegét is értenünk kell, mert útirajzai - főképpen nyilvánvalóan az előbb említett jelentősebbek - nem a történész "fél kézzel" írott kisebb dolgozatai, hanem ugyanazon tőről fakadnak, mint a legjelentősebb történetírói munkái. Az adott terjedelemben természetesen nagyon nehéz egy jelentős történetíró munkásságának jellemzését felvázolni, így csupán arra utalok, hogy számomra John Lukacs a gondolkodó történész alakját testesíti meg, a gondolkodón itt a bölcseleti irányba való elmozdulást értem, miközben kötődik meghatározott hangulatokhoz és életérzésekhez is. John Lukacs határozott értékeket képvisel, értékrendje a polgári világhoz kapcsolódik (ebben alighanem leginkább Márai Sándorral rokon, aligha véletlen, hogy számára és Márai számára is Krúdy jelentette az alapélményt, ahogy az sem lehet véletlen, hogy Márai kulcskifejezése is az életérzés volt), s ezzel az értékrenddel méri a történéseket, miközben történészként természetesen mindazokat a folyamatokat feltárja, s mindazokat az adatokat felsorakoztatja, amelyeket fel kell tárnia és fel kell sorakoztatnia. Abban, hogy ma - annyi szétesés közepette - olvasói vannak Magyarországon, ez az értékrend, sőt pusztán az, hogy értékrendje van, bizonyára szerepet játszik. A már többször említett, Philadelphiához kapcsolódó emlékezésében írja, miután sorra vette a város főbb jellemzőit: "E tulajdonságok legtöbbje egy őszi civilizáció, a polgári kor meganynyi jele, azé a koré, amely ma mindenütt lezárul a nyugati világban. Talán jelzés értékű, hogy, akárcsak legtöbb patrícius város, Philadelphia ősszel mutatja legjobb oldalát. Ilyenkor az amerikai ősz finoman füstös levegője járja át a várost, s míg a tengerparton az október fagyot jósol, Philadelphia gyorsan meghitt és meleg lesz", s így tovább. Amit John Lukacs ennek kapcsán írt, azt 1958-ban írta, azóta nyilván szinte minden megváltozott, hogy milyen irányban, arról mindenkinek meglehetnek a maga elképzelései, mégis megkérdezem: ma melyik magyar várost tudnánk, nem hasonlóan, hanem pusztán a maga stílusjegyei alapján leírni?

VARGA PÉTER:

A nagyság relativitása

Néhány hónapja visszavonhatatlanul átléptünk az új évezredbe, de alighanem még sokáig zavaróan hat az 1900-as évek eseményeiről múlt századiként beszélni. Az Aula Kiadó sorozata országtörténeteket ad kezünkbe, amelyek a teljes naptári XX. századot átfogják, nem csupán a mostanában előszeretettel vizsgált "rövid", 1914-1989-ig tartót. Eddig egyebek között Ausztrália, Kína, Jugoszlávia históriáját jelentették meg, gyakorlatilag hiánypótlást is vállalva. Ezek a kötetek naprakészek kívánnak lenni, így Balogh Lászlóé is, amelynek kézirata 2000 decemberében zárult, és így a tavaly őszi romániai választások eredményei sem maradnak ki belőle.
A szomszédság és a viharos közös múlt ellenére Románia történelme még ma is szinte fehér foltnak számít idehaza, Ceauşescun kívül legfeljebb Dracula grófot tudná megnevezni egy átlag magyar mint román történelmi személyiséget. Balogh László könyvében mindvégig a Regát, Órománia eseményeire koncentrál inkább, Erdéllyel vázlatosabban foglalkozik, olyan olvasót feltételezve, aki legalább a háromkötetes Erdély-monográfiát már ismeri. Arra törekszik, hogy a magyar olvasó legyen tisztában a sajátos román történelmi tudat kialakulásával, amely nélkül a napi politika eseményei sem érthetők meg. Ezért a kötet első fejezete vázlatos áttekintés a román nép és az Ókirályság kialakulásáról.
A könyv bevezető része azért is hasznos, mert nyomon követhető annak a lavírozó politikának az elsajátítása és tökélyre fejlesztése, amelynek segítségével a mindenkori román elit a törökök és a Habsburgok, majd az oroszok és a németek, illetve az antant és a központi hatalmak közötti szűk mozgásteret a román nemzeti érdek szempontjából maximálisan kihasználta.
Balogh László könyvének előszavában azt ígéri, hogy a politikatörténet mellett szociológiai, alkotmányjogi és politológiai szempontból is vizsgálja Románia történelmét. A célkitűzést csak helyeselni lehet, a megvalósítás már sokkal problematikusabb.
A romániai társadalom etnikai, vallási és foglalkozási megoszlásáról és ennek változásáról kétségtelenül sokat megtudunk. Ez a társadalom (főleg az Ókirályságban) a magyarnál is dominánsabban paraszti jellegű volt, a földbirtokos arisztokrácia és a részben idegen, zsidó és görög kereskedő- és nagytőkésréteg kettőssége a Balkánon másutt is megfigyelhető jellegzetesség. A könyv nyomon követi ennek a paraszti társadalomnak az erőszakos átalakítását is 1945 után, amely Magyarországhoz hasonlóan 1955-ig lényegében kudarcba fulladt (legalábbis a kollektivizálás szempontjából), és csak az ötvenes évek végétől vett újabb lendületet. A szerző mindvégig hangsúlyozza az ortodox vallás kivételes szerepét a román társadalomban, és az ortodox és görög katolikus románok közötti ellentétet, amelynek nincs magyar megfelelője. Ugyanakkor feltűnő a könyv lapjain időnként felbukkanó, az ortodox marxizmust idéző frazeológia, amely igen zavaróan hat: "Teljesen igaza volt ennek az osztálynak (a munkásosztálynak) abban, hogy a döntéseket az ő nevében, de nélküle hozzák" - olvashatjuk például.
A politológiai megközelítés elsősorban a romániai pártok részletes vizsgálatát jelenti. Segít eligazodni az 1945 előtti kusza román pártstruktúrában, részletesen ismerteti a pártprogramokat és a politikai szervezetek feltételezhető társadalmi bázisát, a választási eredmények alakulását is, külön kitérve a kisebbségi magyar szervezetekre. Hiányérzetem csak a sajátos román szélsőjobboldallal kapcsolatban keletkezett: a Vasgárda és a rokon szervezetek ideológiájáról lehetett volna alaposabb áttekintést is adni.
A romániai kommunista mozgalomban a magyarhoz hasonlóan létezett a "nemzeti" káder és a zsidó mellett a magyar származású vezetők kettőssége. Az RKP fokozatosan átvette a román nacionalizmus fogalomkészletét, a nemzeti kommunizmus ezért itt mást jelentett, mint nálunk - nem a Nagy Imre-féle "revizionizmust", hanem a kínai modell adoptálását a hetvenes évektől, Ceauşescu uralmának megszilárdulásával párhuzamosan. A kommunista párton belüli erőviszonyok alakulását zavarbaejtő részletességgel, szinte KB-ülésenkénti bontásban ismerteti a szerző. A pártállami korszak történetét feldolgozó részben eluralkodnak az idézetek: néha oldalakon keresztül élvezhetjük Gheorghiu-Dej vagy Ceauşescu előadói beszédét. Ezáltal ugyan a pártzsargonban jártasakká válhatunk, de nem hiszem, hogy helyes ez az eljárás, hiszen ezek a szövegek - mint azt többször a szerző is megállapítja - a valóság elrejtését, a propagandát szolgálták.
Balogh László művében a kommunista korszak kissé túlsúlyos, rengeteg statisztikai adatot közöl. Akit érdekel például a romániai farostlemezgyártás helyzete, erről is mindent megtudhat. A baj itt is az, hogy a statisztika torzító, csak korlátozottan használható. A szerző megítélésem szerint arányt tévesztett művének megírásakor. Egyfelől kétségtelenül világos a kötet felépítése: a négy fejezet Románia 1918-ig tartó, majd 1945-ig, aztán a kommunista korszakon átívelő, végül az 1990 utáni korszakának eseményeit dolgozza fel, mind a négy részben megtaláljuk a politikatörténet, a társadalom, az alkotmány és a nemzetiségi kérdés alfejezeteket. De a rengeteg adatban szinte elvész az olvasó, kevés az értelmezés, az összefüggések ismertetése, és sok a felesleges ismétlés. Izgalmas tárgya ellenére így inkább alkalmas a könyv az érdeklődés lelohasztására, mint felkeltésére.
A rövid nyomdai átfutási idő hátulütője, hogy rengeteg értelemzavaró hiba maradt a szövegben: párt helyett pár, pogrom helyett program, Gorbacsov és Bush máltai találkozója pedig 1989-ben volt, nem egy évvel később, mint a könyvben olvasható. A románról magyarra fordításnál időnként következetlenség látszik: Iliescu Nemzeti Megmentési Frontját Nemzetmentő, illetve Nemzetmentési Frontként is említik.
A könyv végi melléklet viszont egyértelműen dicsérendő: Románia területi változásait, az 1990 utáni pártok különböző dokumentumait, egy igen részletes bibliográfiát találhatunk itt. Tartalmaz a melléklet életrajzi adatokat is, bár igen szűkre szabottan: a XX. századi román történelem olyan kulcsfiguráját sem találhatjuk meg benne, mint a Vasgárdát alapító Zelea-Codreanu.
A jelenhez közeledve beleütközünk az 1989-es forradalom (?) problémájába. Balogh László mindazokat az illegális szervezeteket sorra veszi, amelyek a terror ellenére léteztek Romániában, bár ezek közül alighanem csak a háttérbe szorított pártfunkcionáriusok csoportja befolyásolta az eseményeket. Számomra az 1917-es Oroszországgal kínálkozik párhuzam: az Erdélyben és Bukarestben kibontakozó tömegmozgalmat használta ki egy, a hatalomátvételre régóta kész szűk csoport, miközben az ország java része mozdulatlan maradt.
Balogh László műve részleteiben érdekes és hibáival együtt is hasznos, hiszen napjaink Romániájában a panoptikumból előjött figurák jutottak fontos szerephez - így a vasgárdista és kommunista eszmék Übü formátumú képviselője, Vadim Tudor, akin a múlt ismeretében nincs okunk nevetni.

STŐHR LÓRÁNT:

Film

Homályban tapogatózva

Ha körbenézünk itthon a populáris film területén, akkor azt kell látnunk, hogy a csetlő-botló kispolgár hányattatásain elhumorizáló vígjáték látszik a műfajok közül egyelőre az egyetlen biztos befutónak. Azt azonban érzik az alkotók és a producerek, hogy a hagyományos magyar viccelődés mellett egyre inkább lenne keresnivalója más műfajoknak is a filmpiacon, azzal együtt, hogy a szocializmusból átöröklött viselkedéssémákat még biztosan évtizedekig nem veti le a társadalom. De hogy merre tapogatóddzon a magyar közönségfilm, az még mindig nem világos.
A Vademberek, a címében is felettébb hasonlatos Rosszfiúkat utánozva, az erőszak bemutatásával próbál kereskedni a hazai filmpiacon. Pontosabban: főként az erőszakkal. Szurdi Miklós filmje ugyanis igazi katyvasz, a közönségcsalogató témák és műfajok gyűjteménye. Ha hasraütésre kellene mondanom néhány tippet, amivel be lehet csábítani a moziba az átlagnézőt, akkor az nem nagyon különbözne a Vademberekben összehordott ötletektől: kaland, rejtély, szerelem, szex, barátság, bosszú, féltékenység, (nemi) erőszak, gyilkosság. A vonzó témákon túl másban is a közönség kegyeit keresi a homályban tapogatódzó magyar szórakoztatófilm. A film producere, Bokor Pál amerikai mintára teszteltette a forgatókönyvet a potenciális nézőkkel, mielőtt belevágtak volna a forgatásba, amiből olyan hasznos észrevételek születtek, hogy a Sziget a Dunán cím statikus és fantáziátlan (tényleg az), és hogy a férfiak vágyainak céltáblájaként funkcionáló falusi asszony túlságosan személytelen (még átdolgozva is az). Valószínűleg bármelyik dramaturg megmondta volna ezt. A nagyközönségnek dolgozó alkotók azonban olyan távol állnak a náluk néhány évtizeddel fiatalabb, moziba járó korosztálytól, hogy ettől folyamatos megfelelési kényszerben szenvednek. A magukkal hozott rutin és a fiktív elvárások ellentéte görcsössé teszi kezüket, amiből semmi élvezetes nem születhet, csak a közönségfilmes műfajok paneljeinek és a társadalmi üzenetre szakosodott magyar filmnek életképtelen egyvelege.
Nem kivétel ez alól a Vademberek sem, amely kifejezetten szánalmasan próbálja kielégíteni a lehetséges nézői igényeket. Az azonosulási lehetőséget a főszereplő fiatalok, négy tipikus, mai, pesti férfi (az újgazdag fegyvercsempész, a vagány matektanár, az impotens jogász és a szétesett alkoholista) szolgáltatja, akik buliból, barátságból, nosztalgiából elutaznak a sajátjuknak tekintett, mások által még felfedezetlen dunai szigetre. A kalandfilmnek induló történet a szigeten átmegy A legyek ura "pszicho-thriller" változatába: a négy vadember különböző személyes indokból kifolyólag megkínozza a sziget partjainál horgonyzó jugoszláv hajó matrózát, és kis híján megerőszakolja a matróz szeretőjét, a közeli faluban élő, szép, fiatal és gazdag patikusnőt. A keretes történet végéről az igazságszolgáltatás sem marad el az erkölcsi épülésre vágyó nézők nagy örömére. Úgy vélem (bár a közönség ízlése maga a rejtély), kizárólag ez utóbbi, igen-igen vékony réteg tudja értékelni a Vademberek gyermeteg és teljesen átgondolatlan történetét. Békés Pál forgatókönyve, amely Csák Gyula A tolvaj és a bírák című elbeszéléséből született, a "pszicho"-t olyan primitív lélektani motivációkkal, a "thrillert" annyira olcsó trükkökkel hozza, hogy azon csak mosolyogni lehet. A pesti szleng és a szellemesnek szánt beszólások erőltetetten hangzanak, nincs egy épkézláb párbeszéd az egész filmben. (Már a szereplők beceneve, Káró és Roberto is rosszul hangzik.) Természetesen a színészek sem tudnak megbirkózni a körvonalazatlan szerepekkel és az üresen kongó dialógussal.
A húzónevek, Kamarás Iván, Szabó Győző, Cserhalmi György, rutinból darálták le szerepüket, a kevésbé ismert Szakács Tibor és Lippai László görcsösen küzdött az élettelen figurákkal, míg a legtermészetesebben viselkedő Schell Judit szinte csak tökéletes testét mutathatta meg a kamerának. A Linda, a Família Kft. és az Angyalbőrben nyomán népszerűvé vált Szurdi Miklós továbbra is televíziós lapossággal rendezi meg a műfaji filmben kötelező paneleket. Nincs megmutatva a kaland, nincs megteremtve a feszültség, nincs sehol a lenyűgöző látvány. Egy kalandfilmben el kellene hinnünk, hogy még felfedezetlen szigeten járunk, és nem valahol a Szentendrei-sziget északi csücskén, az autós rohanásnak látványosnak illene lennie, az erőszaknak borzalmasan hitelesnek, ha már a nagyközönségnek dolgozik a rendező. Persze mindenki tudja, hogy az igazi műfaji filmhez sok pénzre van szükség. De a Vademberek még olcsó B-filmnek is szellemtelen és ötlettelen munka: a nagyravágyásban szenvedő magyar szórakoztatófilm tipikus torzszülötte.

(Szurdi Miklós: Vademberek)

VÉGSŐ ZOLTÁN:

Zene

Vastüdő

Manapság már így emlegetik Peter Brötzmannt, a wuppertali illetőségű, de Chicagóban élő fúvósfenomént. Korábban a leghangosabb szaxofonos titulust is a nyakába akasztották, amiről a Nagy Fül Fesztiválon bemutatott szólóelőadása bárkit meggyőzhetett. A metaforává nemesedett beceneveket, amelyek valóban találóak, többnyire azok birtokolják, akik a legnagyobbak, és Brötzmann kétségkívül közéjük tartozik. A IV. Nagy Fül Fesztivál bőséges választéka olyan műfajokat hozott össze, amelyek zenei szempontból nem különösebben, viszont szellemiségükben feltétlenül rokoníthatóak. DrMáriás, a hangkonferencia diszpécsere így jellemezte a fellépőket: "Kelet-európai csodabogarak, akikből sohasem lesz sztár - és nyugat-európai harcosok, akikből sohasem lesz pénz". Ez már önmagában is szimpatikus, mintha az idézet a közönségre is vonatkozna, ráadásul olyan helyszínen, ahol a második napon leszakad az ülés, és a még el nem készült belső udvar sitthalmai, ülőke nélküli székei dizájnnak hatnak.
Kénytelen vagyok igazságtalan lenni, hiszen a teljes fesztiválkritika a rovat jó részét elfoglalná. Különben is már az elején elhatároztam, hogy a Brötzmann-koncertet várom leginkább - azon keresztül igyekeszem átjárni más műfajokba is. Nem mondható, hogy a fesztivál szereplői közül ő lett volna az egyetlen, aki a dzsessz felől érkezett, viszont tény, hogy a színtiszta, kompromisszumok nélküli előadás, a szólóhangszerek köré épített egyéniség és az a fantasztikus múlt, amivel a dzsessztörténet apostolai közé emelkedett, lefegyverzően hatott. A Machine Gun című lemez 1968-ban ugyanaz volt Európában, mint a hét évvel korábbi Free Jazz Ornette Colemantől Amerikában. De korábban albumot szentelt a szaxofon kitalálójának, Adolphe Saxe-nak, játszott Carla Bleyjel, Steve Lacyvel, Sven-Ake Johanssonnal, Albert Mangelsdorffal, a Misha Mengelberg-Han Bennink-duóval (akik egyébiránt a Fonóban lépnek fel 12-én), és megalakította a bőgős Peter Kowalddal mintegy hiánypótlásként az FMP Kiadót, az európai radikalizmus bástyáját.
A nyitónap utolsó szereplőjeként meglepőnek tűnt az első pár dallamfoszlány, mintha valami Cole Porter-féleség szüremlett volna be téma gyanánt. Csalódnunk mégsem kellett, mert mint kiderült, ez csak a koncepció része volt: a vad szakítások bevezetője, illetve némelyik hosszú szóló vége - kicsit vicces, kicsit fanyar. A hangulatból merítkező improvizációk egyre fokozódó intenzitása, az átléphetetlen meghaladása, az egész testtel kikényszerített szorongásos tremolók keretet adtak a formátlannak. A delejes személyiség eredői. Ha a kereteket feszegető, az abszolútummal viaskodó zenét hallunk, mindig felmerül a kérdés, mennyire valódi, amit tapasztalunk, hogyan kell viszonyulni a vulkánszerűen kitörő, soha fel nem oldódó feszültséggócokhoz. A jelenkori műalkotások egyik lényegi eleméről van itt szó, és Brötzmann - ahogyan a basszusklarinét, a szoprán- és tenorszaxofon, illetve a tárogató végletes kihasználási lehetőségeit keresi - ezzel kísérletezik.

(IV. Nagy Fül Fesztivál - Kultiplex, október 4-6.: Peter Brötzmann szólókoncertje)

SZÉKY JÁNOS:

Méd levelek

Sikuváros

Kétemeletes sarokház Alsórákoson. Nem mondható az építészet nullafokának, inkább mínusz húsz: a főútvonalra néző fronton tégláig lehullott a vakolat, kivéve a földszintet, azt ugyanis némi javítás után kimeszelték, sőt még a lábazati termésköveket is bemázolták helyenként bordóra, helyenként meg sárgára, fekete fugákkal. A földszinten vannak a boltok, összesen öt, beleértve a képkeretezőt és a fodrászatot. Közülük négy az utóbbi két évben nyílt meg, más vállalkozások helyén. A tulajdonos személyét egyiken sem tüntetik föl, csak a hentesbolton szerepel egy hatvanöt éve alapított cég neve, de nem ám a mostanié, hanem azé, aki a harmadik nemzedék illusztris tagjának személyében három esztendeje lepasszolta az üzletet a tetemes helyiségbérek miatt, mondván, "ne velem fizettessék meg ennek a romhalmaznak a kitatarozását".
Az ABC-nek (körülbelül öt négyzetméter) szabályos, a járda fölé nyúló, plexidobozos cégére van. Az ajtó egyik oldalán viszont behajlítgatott, perforált vaslemezre (talán leszerelt raktárpolcra) írták azt, hogy "tej, kenyér" stb., a másikon lefóliázott pozdorjára azt, hogy "látványpékség". Az üveges, aki valahol szakmabeli lenne, nem ötven-hatvan évig kitartó festett üvegből, hanem két milliméteres sikuból rendelte meg felső cégtábláját, amely három darabban van felcsavarozva a falra, és középen, az enyhe homorulat miatt, felhőszerűen elkoszolódott. (A siku becenevű olcsó, hőre lágyuló műanyag kiválóan használható dekorációs célokra mindaddig, amíg semmiféle igénybevételnek nincs kitéve. Régebben az ilyen táblákat bádogból csinálták, azt át lehetett festeni. Ma már nem terveznek annyi időre, ameddig a bádog kitart.) Az oldalsó táblákon a kreatív járókelők megcserélték a fóliából felnyalt ékezeteket és lekaparták a hozzáférhető betűket, így a cég huzamosabb ideje "képkeretezés"-t és "üveghaj ítást" ajánlgat.
Kész világváros.
Ezek után tanulságos elolvasni a Sign című vadonatúj szaklap cikkét "a kültéri feliratok, reklámtáblák, cégérek, molinók elhelyezéséhez elengedhetetlen hatósági engedélyek"-ről (írta Niklai Péter a Magyar Közterületi Reklámszövetség megbízásából). Jogászi higgadtsággal ismerteti az idevágó kormány-, fővárosi és kerületi rendeleteket, csak a címe teszi föl a tárgyra törő kérdést: "Kiirtják a reklám legősibb formáját?" Példának idézi az V. kerületi szabályozást, amely egyebek közt kiterjed arra, hogy a vitrinekben mennyi lehet a homokfúvott, matt vagy átlátszatlan üvegfelületek aránya, és főként arra, hogy mit és hová tilos fölszerelni, mondjuk, cégtáblát "az emeleti szintek nyílászáróira" vagy zászlóhirdetést akárhová. (Arról nincs említés, hogy a Belváros talán legleprább pontján, a Károly körúti földszintes üzletsoron esetleg le lehetne vakarni a hirdetmények papírrétegeit az évek óta bezárt boltok nyílászáróiról).
A cikk rezignált összefoglalása szerint "a főváros és a kerületek jelentős része szabályozáson csak a tiltást érti, és [...] nem tesz még csak kísérletet sem arra, hogy az érintetteket bevonja a megoldások keresésébe". Ami a korábban elhelyezett kültéri feliratokat stb. illeti, a szabályozás róluk nem szól, a "hatóságok valószínűleg akkor mondanak nemet, amikor a korábban megkötött bérleti szerződések és kiadott építési engedélyek megújítása esedékes lesz". Mely tapasztalat sugallhatta ezt a gyanút? A mi kerületünkben egyébként tíz hónapja léptették életbe a szabályokat. Az imént leírt táblák ennél azért mind korábbiak.
Volt szerencsém végigmenni Chicago fő bevásárló-útvonalán, a "tüneményes mérföldön". Mint építész kalauzunk mondta, ott a cégek nem a táblákat és nem is portálokat, hanem a homlokzatokat cserélik rendszeresen. A hatóságok valami okból nem féltik annyira a városképet, pedig a) városkép van, ellentétben Budapest tömérdek részével, b) nem kevésbé patinás a budapesti átlagnál. Megjegyzem, homlokzatokat kicseréltetni nálunk is veszélytelenebb, mint a "cipész" cégtáblát a "pékség"-gel felváltani. Elfuserált küllemű, viszonylag centrális bevásárlóközpontokról nem is beszélve. Üzleti mamutnak könnyebb lenni, mint kisembernek.
És mégis, a különbség inkább az, hogy ott nem kell újra kitalálni a középosztályt és az ő ízlését (többek közt olyanoknak, akik soha nem tartoztak bele). Nálunk: olcsó, ideiglenes csúfság és multik egyfelől, cizellált h. főoszt. vez.-i tiltások és drabális ízléshiány másfelől. Feltörekvő gazdaság, feltörekvő állam.

(Cégtáblák Budapesten)

PEER KRISZTIÁN:

Testkultúra

Virágvasárnap

Aludtam pár órát a szőnyegpadlón, aztán - mivel egy másik nézőpont szerint már nappal volt - megcsörrent a mobilom, és kezdetét vette az a nap, amelyiken hagyom, hogy a csajom cipeljen. Egyedül rosszabb, kettesben nehezebb - ezzel vigasztalódom. És rögtön hozzáteszem azt is: a férfiak többet akarnak, a nőknek több kell. Elfogadható állapotba hozom magam, rágyújtok az őrlángról, és hagyom a feldúlt lakást másra.
A Körtéren veszünk két pizzaszeletet, plusz a szósz egy ötvenes, de azt már csak a buszon konstatáljuk, hogy nem kaptunk szalvétát, feljelentem őket, buggyan ki belőlem, aztán mégis a nadrágomba törlöm a kezemet - ez a nemtörődöm mozdulatsor a szabadság metaforája is lehetne. Ingyen járat Szigetszentmiklósra, barna műbőr ülésekkel, térd a támlának feszítve, fej hátrabicsaklik, alvásnak álcázott, csukott szemű hallgatózás. (Elképzelem, hogy így maradunk hosszú időre összezárva, a busz a frontra megy - mert már mindenkit visznek.) Mögöttem egy bácsi helyismeretével kápráztatja el a társaságában levő nénit, de mintha csak önmagát vizsgáztatná: hol kell lefordulni Kamaraerdő felé - csupa ilyen jellegű kérdés.
Tudtam előre, a buszjegy árát a belépővel fizetem majd meg, ki az, akit kilencszáz forint a puszta közepén visszatántorít. Először meghökkenek: locsoló- és permetezőberendezések, virágföld, fenyőkéreg, tápoldat, minden elképzelhető segédeszköz, de hamar megértem, hogy így akarták tudatosítani, az itt látható vegetáció kitenyésztése mennyi tőkét és szaktudást igényel - nem elég szeretni, tudni kell, hogy ő hogy szereti. Ezt honorálja a díjeső. (Nem jegyzed fel, ki nyert a hortenziájával aranyat? - kérdezi a csajom. Nem.)
Egy életmódmagazin idevágó rovatában azt olvastam, fölösleges törődni azzal, hogy mennyi fényt kap a növény és mikor vizet, rakjuk oda, és fordítsuk úgy, ahol és ahogy a legjobban mutat, így is sokáig fogja bírni, aztán egyszerűen veszünk egy újat.
Nincs túl sok elkölthető pénzünk, viszont mindketten akarunk vásárfiát, ezért megpróbálom rábeszélni a csajomat egy cserepes díszkáposztára, hogy magamra költhessem, ami a keretéből megmarad. A sikertelen kísérlet után egy ámpolnanövénnyel leszünk gazdagabbak (ámpolna: fejmagasságban lógó cserép). Jómagam három dolog közt ingadozom: fűszernövényből nincs olyan, ami még ne lenne az erkélyemen, vagy ne tudnám máshonnan ugyanennyiért beszerezni, a lila karfiol frankón lila, viszont hiába babonázott meg, ha csak mag van eladó - előbb a telek. Tehát egy üveg bort veszek, egy igen finom, bár kicsit talán még fiatalka egri bikavért, amit az én tiszteletemre palackoztak száz példányban, mondják, van másfajta palack is, névnapra, szülinapra, mondom, a palack érdekel legkevésbé. Elbeszélgetünk az új bikavértörvényről, közben a csajom kipróbálja a természetbarát anyagokból készült csúszdát.
Hol vagyok, merül fel a kérdés, mikor egy galambősz néni hófehér rózsáit tanulmányozva felfedezem, hogy mindegyik sziromlabirintus más és más. Megéri, tavaly is ugyanennyibe került, magyarázza egyik nyugdíjas a másik nyugdíjasnak, és szatyrába süllyeszt egy csecsemőfejnyi amarillis-hagymát. Odakínálom a kisujjam a húsevő növénynek. A buszon pedig megtalálom a pizzaszószos műanyag dobozkát, leszállok és kidobom.

BOZSIK PÉTER:

magyar ugar

Szarajövő

"A jövő elkezdődött." (Orbán Viktor)

(2001. szeptember 4.) Ahogy így próbálgatom eldönteni, hol is kezdjem, beugrik egy kép: két csúf, gézengúz gyerekre emlékszem gyerekkoromból: a Markulik fivérekre, Kócira és Balázsra. Tanárcsemeték. Úrigyerekek. Mondtuk mi, csingágósiak, a peremfaluból nagy proligőggel.
Aztán, mint a filmekben, múlt az idő.
Ez egy vágás.
Szép szál férfivá cseperedtek mindketten.
Különben meg nem jut eszembe semmi.
(Pár órával később) Mint láthatják, a címet Markulik Balázs egyik plakátjáról kölcsönöztem, a mottót meg Magyarország miniszterelnökétől.
Megy két fiatalember (talán Miskolcon) az utcán. Beszélgetnek. Szóba keveredik Szarajevó.
- Szarajevó - mondja egyikük.
- Szar a jövő - így a másik. Vagy megfordítva mondták, nem tudom.
Ebből születik plakát. (Születik? Készül, alkotódik, semmi esetre sem teremtődik, a teremtés Isten privilégiuma.) Plakát, melynek - akárhogy is nézem - politikai töltete van. A XX. század egyik legelterjedtebb szimbólumát "írja át", a kólacímkét, ahol a Szar a jövő a light verzió. Sokan és sokféleképp emelték már be a múlt század kultúrtörténetébe a kólaszimbólumot, illetve annak hulladékait.
A vietkongok például meglepetéskeltő aknákat készítettek az amcsiknak.
Hogy miért kevertem ide a politikát? Mert Markulik Balázs is állást foglal politikai kérdésekben, sőt plakátjainak mintegy negyede politikai, egészen pontosan a politika meghosszábításáról szól, tudják, amit más eszközökkel szoktak mívelni.
(2001. szeptember 5.) "Harmincnyolc éves vagyok." Ez idézet egy horvát költőtől, akinek versét ma fordítottam le új munkahelyemen; hogy hihetőbb legyen: a szerzőt nevét és a vers címét is idemásolom. Zvonko Makovic: Fehér ég.
Tegnap kitűztem a kicsinyített Markulik Balázs-plakátokat, hogy ne vesszenek el. Egy postaküldeményt már elnyelt a lakás. Égett is a pofám rendesen, de Balázs nagyvonalúan küldött másikat. Mindenféle bazmegezés nélkül. Ezen meglepődtem. Balázs nagyvonalú, tudja, mi a káosz. A műalkotások a káosz ellenében születnek? Nem tudom.
Ma van a születésnapom. Nem tudok mit kezdeni magammal. A kicsinyített plakátokkal sem. Egy A 4-es oldalon van négy. Holnap leírom, melyik tetszik legjobban.
(2001. szeptember 6.) Ma biztosan nem írom le. Majd holnap. Vagy holnapután.
(2001. szeptember 9.) "Amikor minden így kiegyensúlyozódik, letisztul, lakonikussá lesz, egyszer csak izzani kezd plakátjain - épp az aranyközépen! - egy vörös csík. Akár valami húr. Akár valami lézersugár, ami mindent kettészel. (...) Csáth novelláiban kezd izzani így, ilyen váratlanul egy hasonló vörös csík. Akár valami sikoly. Metafizikus, néma sikoly. (...) Az ember, a lét láthatatlan és mégis valós korlátja, rátámaszkodhat, megragadhatja, akár egy égő huzalt, tüzes drótkötelet, de át nem lépheti. Csak átbukhat rajta, át a semmibe, a pokolba. A pokol (vagy a mennyország) izzó rése ez a csík Csáthnál is..." Tolnai Ottó írta ezt Baráth Ferenc plakátművészetéről.
Nem véltellenül idéztem e Baráthról szóló esszérészletet, valami mester és tanítvány viszonyt sejtek itt, hiszen Markulik Balázs is használja a fenn említett csíkot (amely hol piros, hol nem), de akkor a leghatásosabb, amikor megbontja valamivel ezt a csíkot, különösen a Koszovó-plakát esetében, amikor annak háromnegyedénél megfolyatja, és a húrt vércsíkká alakítja, ha nem lenne morbid, azt mondanám: már-már diszkréten.
Ez a kedvenc plakátom. Az egyik.
(2001. szeptember 10.) Ma van apám születésnapja, fölhívtam telefonon, mondtam neki, igyon valamit a saját egészségére, én is azt teszem (amióta Magyarországon élek, rákaptam a pezsgőre, lokálpatrióta vagyok, kizárólag Törleyt iszom, aki, ha nem tudnák, csantavéri származású), azt mondta, már mindent fölivott, amit a muter adott neki, sőt azon is túl, ezzel letette a kagylót, mára ennyire tellett, holnap viszont hazudni fogok.
(2001. szeptember 11.) Nem olvasok napilapokat és nem nézek tévét. Pontosítok: elvétve olvasok napilapokat, és miután három éve tönkrement e tévénk, nem csináltattuk meg, lemondtam a kábelt, van ugyan tévénk (egy másik, a dédi hagyatékából), de csak az RTL Klub jön be, azt a csatornát utálom, a NATO-bombázások alatti, hiszterizált bulvárhírműsorai miatt különösen.
Ma negyvenéves a Veszprémi Petőfi Színház, a műsorra, mint afféle szerkesztők, Ladányi barátommal hivatalosak vagyunk mi is. Öt óra körül hív egy pesti író barátom, aki következő, Pletyka című számunkba kéne, hogy írást küldjön. Nem vagyok otthon, a gyerekeket vittem edzésre, Zsófi, a feleségem mondja, hogy hívott, és azt mondta, igen illuminált hangon, háttérben kocsmazajjal, hogy kitört a III. világháború, a Pentagonba és a Világkereskedelmi Központ épületébe ütközött szándékosan egy-egy repülőgép, az amerikaiak nagyon dühösek, válaszcsapással fenyegetőznek az arab világ ellen, mert ott sejtik a merénylőket. Jó morbid humora van ennek a te Ficsku Pali barátodnak, ezzel védekezik, mondja Zsófi, hogy késik a szöveggel, biztos ezt írja most. Ja, Palira ilyen hatással van az alkohol, nyugtázom én is. Ladányival az utcán találkozom, kivételesen alig késik, akkor derül ki: a hír igaz. Fél tizenkettőkor érek haza, hajnalig rádiót hallgatok, meg se nézem Balázs képeit, pedig eddig mindennap megtettem.
Mégsem sikerült hazudnom.
Szarajövő?
(2001. szeptember 12.) Hullafáradt vagyok. Ég a szemem, minden kiesik a kezemből. És hülyére cigiztem magam. Nézem a plakátokat, és próbálom értelmezni, de minduntalan a két romba dőlt 400 méteres monstrum képei tolakodnak a fejembe. Mészáros Sándor kritikus azt írja egyik, nekem címzett e-mailjébe: "A világ nem omlott össze, csak felvillant egy clip, milyen lesz az. Ám ha összeomlik is, Záróra biztosan lesz, csak az adásidőpont kérdéses."
Vajon Balázs milyen plakátot csinál, csinálna ebből?
(2001. szeptember 13.) Nekem Balázs plakátjai közül azok tetszenek legjobban, helyesbítek: azokat tartom a legjobbaknak, amelyeken nem használ sok színt, pontosabban amikor csak egyet használ (ha a feketét és árnyalatait, valamint a fehéret nem tekintjük színnek). És a Baráth erős hatása alól is látni vélem a kiutat, a Zách Klára-plakát ez az út, amely egy húsdarabot ábrázol egy belefűzött fémkarikával, és amely első pillantásra úgy néz ki, mint egy kifordított női nemiszerv, s ebben is egy szín van, a vérvörös és árnyalatai.
Ez a kedvenc plakátom. A másik.
(2001. szeptember 14.) A kiállítást megnyitom.

(Markulik Balázs plakátkiállításának megnyitószövege. Elhangzott a szabadkai Városházán.)

HEMRIK LÁSZLÓ:

Tárlat

Mozgásban

Amikor a kiállítótérbe léptem, semmi sem mozdult. A kinetikus tárgyak is csak a nagy, csillagközi erőknek engedelmeskedtek. Pihentek, s közben együtt száguldottak velem a Nap körül.
A művészet hosszú időn keresztül erre a mozdulatlanságra volt kárhoztatva. Egyetlen valószerűtlen pillanatra hárult a feladat, hogy a folyamatok részesévé avassa a nézőt. A huszadik század második felében viszont egy csapásra természetessé vált, hogy a képzőművészeti jelenségek egy csoportja reális mozgást végez, tehát nemcsak a mozgás illúzióját kelti.
A St.art Galéria Kapcsolódások-sorozatában (a bemutatkozó hét páros tagjai más-más generációhoz tartoznak, de munkáik sok hasonlóságot mutatnak) jelenleg a magyar kinetikus művészet két (n)agyágyúja szerepel. Nincs mód felsorolni Csörgő Attila és Haraszt˙ István sikereit, elég legyen annyi, hogy a szakma egyöntetű bizalmát, megbecsülését élvezik - nem véletlenül.
Természetesnek gondoljuk a két művész párba állítását, ám igen sok eltérést is találunk pályájukban, művészetükben. Haraszt˙ "alulról" kezdte. Egy csavaros észjárású géplakatos ő, aki hírnevét nem kis részben egy tarthatatlan politikai rendszernek köszönheti. A gépekben rejlő, a gépekkel gyártható ironikus metaforák, a mesteremberek alaposságával készült munkák adják művészetének gerincét. Tevékenységéhez nem kevés lemondásra volt szükség a múltban, de az aszkézis csak tovább fényesítette, tökéletesítette tárgyait. Az elmondottakból következik, hogy Haraszt˙ műveinek nagy része társadalmi mozgásokat, viszonyrendszereket modulál, mely rendszerek sokszor a döntéshozatal szükségességéről, illetve lehetetlenségéről beszélnek.
A kilencvenes évek első felében Csörgő a festészeti diploma megszerzése után elvégezte az intermédia szakot is. (Ez utóbbi kurzus egyre fontosabbá lesz azoknak, akik hasznosítani akarják a média nyújtotta lehetőségeket, illetve nem akarnak elveszni azok dzsungelében.) Míg Haraszt˙ a konceptualitásnak a Hegyi Lóránd által szociologikusabbnak, ideologikusabbnak nevezett vonulataihoz, addig Csörgő az analitikusnak és metanyelvinek nevezett irányzataihoz kötődik. Míg Csörgő filozófiai mozgásterében egy viszonylag szegényes technikai apparátus felel a folyamatokért, melyek teljességgel alávetik magukat a mozgás keltette látványnak, Haraszt˙nál a művek kivitelezése már-már kispolgárian maximalista.
Csörgő két régebbi munkáját állította ki a St.art Galériában. A 92-es Rajzológépet és a 96-os Félgömböt. A két munka sok tekintetben konvergens, igaz, az egyik egy szabályos testről, míg a másik egy szabálytalan, absztrakt ábráról szól. A művek alapgépei is hasonlatosak: a villanymotor főtengelyéhez többelemű, csuklókkal ellátott karok kapcsolódnak. A Rajzológép azt vizsgálja, milyen képpé áll össze a szabályként értelmezhető véletlenek sorozata, ugyanis a rajzolókart több mágnes- és vaselem bonyolult egymásra hatása vezérli. A rajzolókar mágnese aztán a fölötte lévő üveglapra szórt vasporba rajzolja tapasztalatait. Kár, hogy látogatásomkor a vaspor kissé elfáradt már - magnetizálódott -, így nem reagált kellően a rajzoló magatartására. A másik munka pedig azért nem teljes értékű, sajnos, mert a gyönyörű, a fény félgömb felépülésének fázisait bemutató fotósorozat mellől hiányzik a teremtő gép, melyet még akkor is érdemes lett volna kiállítani, ha tudjuk, az emberi szem nem úgy érzékeli az előtte lejátszódó eseményeket, mint a tehetetlenebb fényképezőgép. És még egy megjegyzés, szívesen láttuk volna új munkákat is a fiatal mestertől.
Haraszt˙ rendületlenül dolgozik a rendszerváltást követő évtizedben is. Itt kiállított művei egészen frissek, új irányok felé tapogatóznak. Ingái, gépei, combine paintingjei elsősorban esztétikai kérdéseket érintenek: miképpen fejleszthető tovább a már megtalált hangvétel, milyen gépekben ölthet testet a jellegzetes, ironikus gondolkodásmód, illetve a kétdimenziós (álló)kép hogy' viszonyulhat az oeuvre fő csapásirányaihoz? Valamikor a hatvanas évek végén Haraszt˙ még play artban gondolkodott, de egyre inkább a hatalommal feleselő művésziparossá lépett elő a művészeti élet nagy örömére, a politikai élet nagy bosszúságára. Olybá tűnik, hogy a politikai kihívások elmúltával az a bizonyos játékos művészet folytatódik tovább, csak egy lényegesen magasabb szinten. Haraszt˙ három egymástól jól elkülöníthető tárgycsoportot hozott a St.art Galériába: varázslatos mozgássorokat, artistamutatványokat bemutató ingákat, egy gépkönyvet és négy vegyes technikájú képet. Az ingák közül egyértelműen a Vezérkabóca II. emelkedik ki, mely nyugalmi helyzetében is rendkívül szép, geometrikus kompozíciót mutat, a magyar avantgárd hőskorát idézi. A két könnyű testű inga viszont már-már túlzottan is légies. Kiismerhetetlenül hintázó dísztárgyak csupán. Nem úgy a földön elhelyezett Gépkönyv, mely az életmű legnagyszerűbb darabjai mellé társítható (több hasonló "könyv" készült egyébként a közelmúltban). Miután a lábpumpával kellő atmoszférát préseltünk a könyvbe, a pántok elválnak a fedőlaptól, és a könyv fémlapjai szétnyílnak, felemelkednek, hogy megmutassák a mű lelkét, a valóban gyönyörűséges masinát. A "kapcsos" Gépkönyv pontosan, fegyelmezetten, kiszámíthatóan működik. Egy géptől nem is várhatunk mást; csodálkozunk és borzongunk a könyvek létmódjától igen távol álló paraméterein. És még egy megközelítési mód: vajon a könyvekbe zárt igazságokon alapuló kultúránk nélkülözi a mechanikus, gépies információfogyasztást?
A négy falikép a Gépkönyv és az ingák közti térben áll mozdulatlan, s mintha a képekbe applikált szívós madzagkötegek a mozgó tárgyak konceptuális és érzéki tartalmait igyekeznének összefogni.

(St.art Galéria: Mozgás - szabályozás. A kiállítása október 25-ig látható.)

BÁRON GYÖRGY:

Film

Távolban egy fehér mozivászon

Szelek szárnyán hasítja a habokat a Titanic, s ez nem képzavar, vagy ha az, akkor nem saját, hanem kölcsönvett, mégpedig Horváth György admirálistól, aki szerényen fesztiválkapitánynak nevezi magát, ám ezennel előléptetem, mert megvan hozzá a szükséges idő és érdem, szóval az admirális azzal zárja a beköszöntőjét, hogy "Jó szelet!", márpedig ha valaki, ő pontosan tudja, hogy a jéghegynek futó óceánjáró nem vitorlás hajó volt, hanem luxusgőzös; ezzel kívánja jelezni, alighanem, hogy az övé egy másik Titanic, ne riasszon senkit a név, nem onnan vétetett, onnan James Cameron szerelmi katasztrófagiccséé (később), Horváth admirális fesztiválhajójáé ezzel szemben Franz Kafkától - via Jeles -, Kafka mondogatta ugyanis, hogy a süllyedő Titanicon a zenekar az utolsó pillanatig játszott, a muzsikának, ha süllyedünk is, szólnia kell; korunk művészetének metaforája ez, nem véletlenül tetszett annyira Kafkának.
Szóval a filmes Titanic, ha hajó volna mégis - s szemre az, mert van kapitánya, első tisztje, kormányosa, hajósinasai, kik évről évre népesebb utazóközönséggel, súlyosabb pogygyásszal szállnak vízre -, akkor kecses luxusjacht, melynek fehér vitorláit erős szél dagasztja, fedélzetén léha, bohém kompánia időz: a mozgókép ínyencei.
Mindig irigyeltem a londoniakat az őszi filmfesztiváljukért. Nincs ott versengés, díj - miként nincs az ugyancsak gazdag San Franciscó-in sem -, csak párhuzamos vetítések sora jó két héten át. Egyvégtében mindent - vagy majdnem mindent - meg lehet ott nézni, ami fontos a filmművészetben, ami a csillogó A-kategóriás fesztiválokon és az igényesebb kis szemléken díjakat söpört be, vagy másutt figyelmet keltett. Abban a két hétben a Waterloo Bridge partján látható a filmév legjava, értő válogatásban.
Mára nekünk is lett ilyen mustránk, úgyhogy egy ideje nem irigylem - ezért - a londoniakat. A Titanic gondolata Horváth György fejéből pattant ki, alighanem a londoni mintájára, aztán - és ez a különös a dologban - fogta magát és megcsinálta. Mire észbe kaptunk, ideritytyentett egy világfesztivált. Horváth admirálist tehát amolyan fantasztának kellene elképzelnünk, elvégre épeszű ember ilyenbe nem vágja a fejszéjét. Ám ő nem fantaszta, hanem dörzsölt, profi hajós, tapasztalt tengeri medve, aki komoly navigációs tehetséggel hajózik, ismer minden zátonyt, áramlatot, kikötőt, felkészülten irányítja "az üzemet", s közben elképesztően biztos ízléssel és tájékozottsággal válogatja össze a filmmenüt. Ha valaki végigüli a vetítéseket, egész évben megspórolhatja a mozijárást, mert ebben a tíz napban több fontos dolgot lát, mint az éves moziprogramban együttvéve. Kiderül például, hogy a filmművészet - akármit is értsünk ezen - nem halott, miként azt a szemközti Westend-multiplex filmplakátoknak álcázott gyászjelentései sugallják, hanem remek művekkel ad életjelt magáról.
Magasan kezdett az idén a Titanic, mindjárt remekléssel: Jean-Pierre Jeunet műve, az Amélie csodálatos élete játékos és szellemes szerelmi történet, örök-kamasz film, álmodozóknak való, azaz mozirajongóknak. Vittorio de Sica Csoda Milánóban-jára emlékeztet, Fellini műveire, meg a Jules és Jimre. Ez az első film, amely nem bestiálisan használja a komputertechnikát, ahogyan a hollywoodi produkciók, hanem vele költői és személyes stílust teremt.
Keményebb, kegyetlenebb világról szól egy másik hideglelős remeklés, az elsőfilmes Alejandro Gonzales Inárritu Korcs szerelmekje. A mexikói rendezővel kapcsolatban folyvást Tarantinót emlegetik, nemcsak a megérdemelt tengerentúli siker és az Oscar-jelölés, hanem a puzzle-dramaturgia miatt is. Reklámnak jó lehet az ilyesmi, ám Inárritu valóságos ellen-Tarantino. Filmjében megtalálható mindaz, ami a fölényes technikájú, akasztófahumorú hollywoodi fenegyerek műveiből hiányzik: a mexikóvárosi véres történet gyors villódzású, kemény képsorai mögött érzelem, szenvedély és filozófia lüktet.
Az ember nem hinné, hogy Hollywoodból is érkezhet meglepetés, márpedig a sikerrendező Mike Figgis (Las Vegas, végállomás) új filmje, a brit színekben forgatott Time Code - az. Négy részre osztott képen látjuk egy szerteágazó történet öszszefüggő epizódjait, szereplőit, akik kapcsolatban állnak egymással, időnként egymásba botlanak - ilyenkor a történetek mintegy "öszszefutnak" -, majd szétválnak. A négy keretben vágás nélkül peregnek az események - vagyis a vetítési idő azonos a történet idejével -; mindehhez hajszálpontos rendezői időzítés és fegyelmezett (vélem: nagyrészt improvizatív) színész játék szükségeltetik. Figgis filmjében ez nem puszta technikai bravúr, hanem működő elbeszélői módszer, melyből követhető és élvezhető történet kerekedik ki, kalandozásra csábítva a szemet és a szellemet.
Figgis virtuozitásának szöges ellentéte az iráni Jafar Panahi higgadt, puritán mestermunkája, A kör. Tavaly az év filmjének választották a kritikusok - teljes joggal. Panahi eddig három filmet rendezett; kopár, szűkszavú remeklés mindegyik. Míg az iráni film első számú alkotója, Abbasz Kiarosztami a végtelen tájak költője, akinek jellegzetes beállítása a nagytotál, addig Panahi műveinek igazi tárgya a koszos-zajos keleti nagyváros monoton őrülete. Kistotálokban, bő szekondokban és közelikben fényképezett embersűrűs, gigászi vadonban bolyonganak útjukat vesztett hősei. Ezúttal három fiatal nő, börtönből szabadultak épp, hazajutni vágynak, vagy fedélre a fejük fölé, ám az idegen város kiveti őket magából, míg végül ismét rájuk csukódik a cella ajtaja: hazatértek. Panahi filmjét, amely elnyerte Velencében az Arany Oroszlánt, Iránban betiltották, ám rendezőjét az amerikaiak sem ölelték keblükre: egy éjszakán át a New York-i repülőtér fogdájában tartották megbilincselve, mint erről a világ filmeseihez intézett nyílt levele beszámol. A kört nagy sikerrel játszották a New York-i mozik: miközben Panahi vasra verve ült városukban, a nézők könnyekig meghatódtak az otthonra nem találó lányok történetén.
Sorolhatnám még a címeket a pazar programból: a koreai válogatást, az ugyancsak Oscarra jelölt Jan Hrebejk életműsorozatát, Patrice Chéreau heves viharokat kavart Intimitását és az ahhoz kapcsolódó rendezői retrospektívet, az ezúttal szűk, de erős dokumentummezőnyt, a filmtörténeti allúziókat keltő mozgóképekből összeállított blokkot, vagy azt az örömteli tényt, hogy Hajdu Szabolcs e héten bemutatott Macerás ügyekje milyen jól illik ebbe az exkluzív sorozatba.
Talán később lesz alkalom az egyes filmekről részletesebben is szólni, amikor a mozikba kerülnek - ha egyáltalán... Az ötvenből, hírlik, ötnek van eddig hazai forgalmazója. No persze, nem olyan mozgóképek ezek, amelyek fölkeltik a multiplexek császárainak figyelmét.
Elhajóznak innen, ahogy érkeztek, jó szelek szárnyán...

(9. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál, Budapest)

KOLTAI TAMÁS:

Színház

Különben semmi

A költőként és prózaíróként máris jelentős, fiatal Háy János - negyven körül nálunk még minden író fiatal - első drámája a Gézagyerek. A címszereplő csökkent szellemi képességű, huszonöt éves fiatalember, nevenincs faluban él az anyjával, a legközelebbi nagyváros (ez kiderül a darabból) Vác, nem a világ vége. Géza érzékeny a világra, mint minden autista - ő nem is egészen az, csak "autisztikus" -, mondjuk inkább úgy, megvan az igénye a világ értelmezésére. Főleg attól kezdve, hogy munkát ajánlanak neki a közeli kőfejtőben, merthogy a külföldi tulajdonos, "a német" fél a balesettől (pontosabban attól, hogy ráfizet egy esetleges balesetre), ezért kell valaki, aki egész nap figyeli a szalagot, a szalagon szállított köveket, és ha valami baj van, egy gombbal leállítja. Ez a Gézának való munka, ezt egy "hibás" is meg tudja csinálni, más meg úgyse csinálná, mert "a német" erre aztán végképp keveset fizet. Így lesz a Gézagyerek Kőnéző, Kőnéző Géza, ahogy magát nevezi, egy kimustrált buszülésen trónol a magasban, mint egy Király, mint egy Isten, mint akitől élet és halál függ.
Csakhogy nem történik semmi, és a Gézagyerek úgy érzi, az nem munka, amit csinál, teljesen fölöslegesen ül nap nap után a magasban, ha egyszer sohasem kell megnyomnia a gombot, nem érti, hogy akkor minek ül ott, a többiek meg azt nem értik, hogy ő mit nem ért, vagy talán jobb lenne, ha volna ok megnyomni a gombot, ha valamelyikük véresen feküdne a szalagon, mit okoskodik a Géza, de a Géza tovább okoskodik, ezért megtréfálják a Gézát, véres kutyatetemet dobnak a szalagra, mintha a Lajos bácsi teteme volna, és a Gézagyerek megállítja a szalagot, ahogy kell, ő nem lehet hibás, nem tehet róla, hogy meghalt a Lajos bácsi, nem azért akarta, hogy megnyomhassa a gombot, hogy a Lajos bácsi meghaljon, az nem tőle függ, annak meg kellett lennie tőle függetlenül, a Lajos bácsi meghalt, és amikor kiderül, hogy mégsem halt meg, a Gézagyerek ezt már nem tudja földolgozni, mert akkor valahol valami hiba történt mégis, de senki sem tudja megmondani, hol, és senki sem tudja kijavítani, talán az igazi Isten egyedül.
Háy darabja nagyon szépen ábrázolja, hogy csak az autisztikus fiúnak, a "hibásnak" - a különcnek - van köze a transzcendenciához, az ontológiai létezéshez, egyedül ő keres ok-oksági összefüggést a világban, a többiek megelégszenek a kötelező robot, a tokaszalonna, a kétdekás pálinka és a kocsma koordinátái által meghatározott vegetálással. A dramaturgiai szerkezet is a mindennapi körforgásra épül, a rövid jelenetek körkörösen váltakozva térnek vissza mindig ugyanoda, a konyhába, a boltba, a buszmegállóba, a busz belsejébe, a bányába, a kocsmába, a szomszédék kerítéséhez, amely mellett a Gézagyerek elhalad. Gyors snittek, szűkszavú párbeszédek. A legfontosabb karakterizáló tényező a nyelv. Háy különös tehetséggel teremt homogén nyelvet az összes szereplő számára, az azonos nyelvi struktúrában mégis élesen elválik egymástól a címszereplő és a többiek beszédmódja. Géza beszéde - láncszerűen egymásba kapcsolódó elemeivel - különféle "modulációkban" ismételt asszociációs rendszert alkot, mely monotonitása ellenére elemelt, bizonyos értelemben költői stilizációt hoz létre. A többieknél ugyanez a nyelvi mechanika kiüresedett sztereotípiákat takar, a vulgaritás patronjai humorforrások, de a sűrítés és a stilizálás itt is kizárja a naturális hatást. Az ábrázolás ezáltal rétegezetté válik, nem a primitív, értetlen közeg és a jobb sorsra érdemes áldozat szembenállásáról van szó (már csak azért sem, mert Háy elkerüli a látványos tragédiát, inkább a létezésben csöndesen munkáló tragikus elemek érdeklik), hanem egyfajta társadalmi "autizmusról". A külső-belső eseménytelenségnek arról a monotóniájáról, amelyet az egyik szereplő így összegez: "Nem volt semmi tegnap különben." Az életmód csököttsége, az életminőség alacsony színvonala teszi, hogy az emberek nem tudnak kommunikálni. A falut reprezentáló jóindulatú, közömbös vagy éppen primitív emberek a darabban leképezik napjaink szociális problémáit. Ebben az értelemben Háy a maga szemérmes, lírai, visszafogott módján tulajdonképpen szociodrámát írt.
A debreceni Csokonai Színház előadását Pinczés István rendezte a Horváth Árpád Stúdiószínpadon. Eredeti megoldást választott, hogy a sok helyszínt be tudja szorítani a szűk helyre. Az alaptéren kívül, amely Gézáék konyháját ábrázolja, három fülkét helyezett el a fekete fenékfalon. Ezek redőnyszerű zárószerkezettel blendeként nyílnak-csukódnak, és váltakozva tárják föl a soron következő helyszínt. Gyarmathy Ágnes díszlete erőteljesen stilizálja a látványt, a szükséges kellékek csupán jelzések, a fekete síkból kivágott, világos hátterű, csaknem statikus képek mintha kinagyított filmkockák volnának. Néha "filmszerűen" elmozdul a "blendenyílás", ilyenkor csak szűkített képkivágatot látni, például a talponálló pultjának alsó részet (ha éppen ott történik valami). Ha egyszerre több fülke van nyitva, a játék iránya egy virtuális, képzeletbeli vonal mentén köti össze az egymástól távolabb eső helyszíneket. A "mozgó szociofotókat" Pinczés néha a szürrealitás felé tereli, Géza monológját például egy ferde síkban elhelyezett ágyra rendezi, amely fejjel lefelé helyezkedik el a képkivágatban.
Naturalisztikus játék lehetetlen ebben a térben, a címszerepet játszó Maday Gábornak pedig különösen takarékosnak kell lennie, minthogy az autisztikus viselkedés jellemzője a többnyire leszegett fej és a mások pillantását kerülő tekintet. Maday szerencsére nem a betegség tüneteit, hanem az embert ábrázolja, bezártsága, monoton hanghordozása, maszkszerű mosolya öntudatlan rákérdezés a lét viselt dolgaira. Zubor Ágnes az anyai féltés és félelem minden helyzethez alkalmazkodó önigazolásának modellje. A két patrónus melós szerepében - konok, öreg szakik, dohogósak, primitívek és szeretetreméltók - Miske László és a mindig nagyon valódi Kóti Árpád az előadás erősségei. A többiek - Bakota Árpád, Porcsin László, Szoták Andrea, Krizsik Alfonz, Szántó Valéria, Földeák Nóra, Jámbor József - egy-egy tipikus karakter szerényebb ábrázolási lehetőségeivel élnek.
Háy János darabja és a debreceni előadás halk hangon elmondott erős állítás arról, hogy a "fekete lyuk" mögött a létezésnek mégiscsak van valami homályos célja. Ennyi. "Különben semmi."

(Háy János: A Gézagyerek - Debreceni Csokonai Színház)

HALÁSZ PÉTER:

Zene

A condottiere, csapatai élén

Riccardo Muti portréját, úgy rémlik, szenzációs Aida-felvételének kísérőfüzetében láttam először. Az olajosfekete haj, az élesen metszett arcél, a vakmerő sasorr - ezek anynyira illettek egy olasz reneszánsz hadvezérhez, hogy azonnal el is neveztem magamban condottierének. Azóta sem tudok szabadulni kényszerképzetemtől, hiszen Muti nemcsak külsejével, hanem zenei alkatának határozott, egyértelmű, sőt rámenős vonásai miatt is rászolgálhat erre a - nem éppen hízelgő - becenévre. Tüntetően távol áll a töprengő, kétkedő, önmarcangoló művész nálunk oly kedvelt figurájától. Olyan a karmesterek között, mint az igazi olasz tenorista az énekesek világában. És most itt volt személyesen is. Először Budapesten - hirdették (szándékolt?) amnéziával a híradások. Úgy tetszik, az alkalom jelentőségét meg kellett fejelni egyszeriségével is, kiradírozva az emlékezetből, hogy harminc éve bizony vezényelt már Muti Budapesten, igaz, akkor még magyar zenekart.
De most a saját csapatai élén jött, a Milánói Scala Filharmonikus Zenekarával. Miután Bukarestben, Varsóban, Moszkvában a Scala kórusával együtt Verdi Requiemjét adták elő, hozzánk már csak A végzet hatalma nyitányát hozták el. De ezt olyan temperamentummal és otthonossággal játszották, ami csattanós választ adott a nemzeti előadói stílusok realitásában kételkedőknek. Igen, ez az ő zenéjük; a papírforma szerint nekik kell legjobban tudniuk, és most meggyőződhettünk arról, hogy valóban ők tudják legjobban. Akárcsak a koncertet ráadásként záró Norma-nyitányt. Ez a két szám a zenekart kétségkívül a legjobb oldaláról mutatta be. Tudnivaló, hogy az olasz zenekarok sosem tartoztak a legjelentősebbek közé. Túl sok individualizmus és exhibicionizmus szorult minden itáliai muzsikusba ahhoz, hogy be tudjon illeszkedni a közös munka alázatot és kölcsönös egymásra figyelést követelő gépezetébe. E két nyitányban pedig éppen a szólistákra, különösen a fafúvókra hárult a legtöbb tennivaló, és egyéni teljesítményük varázslatosan hatott. Az egész zenekart megmozgató, nagy tuttikban pedig az egymást túllicitálás, az "én még jobban, még gyorsabban, még hangosabban tudom" egyéni ambíciói sarkallták az összteljesítményt a legtüzesebb magaslatokra. Pezseg, forr, sistereg a kezükben ez a zene, egyszerre precíz és néhol az extázisig átszellemített. És nagyon érezni azt is, hogy igazán jó kedvükben muzsikálnak, azt és úgy, amit és ahogy igazán szeretnek. Mutinak is pompás érzéke van ezekhez a szvitszerűen szövött, az operák legsikergyanúsabb részleteit sűrítő zenekari számokhoz. Nemcsak azért, mert a drámai jellegű muzsika általában is illik egyéniségéhez, de hatásuk titkait belülről is tökéletesen ismeri, a tempók finom ingadozásait, a dallamok lélegzésének ritmusát, a szakaszok közötti szünetek arányait.
Ám a koncert időtartamának nagyobbik részét nem olasz muzsika tette ki: Sztravinszkij Divertimentoja és Schubert Nagy C-dúr szimfóniája jelentette a súlyosabb fogásokat. És ezekben már apró szeplőkre is fény derült, arra például, hogy a vonósok együttjátéka a szimfónia legendásan megerőltető, maratoni fináléjában kissé lanyhábbá válik, hogy a fúvósok pompás technikai készségéhez nem mindig járul ugyanilyen makulátlan ízlés és jelentős egyéniség. Muti egyéniségének erejéhez viszont itt sem fért fikarci kétség. Ismét igazolva láthattam korábbi fantáziáimat: a figyelmet minden pillanatban magára irányító, kikezdhetetlen erélyű és kisugárzású hadvezérként irányítja együttesét, és katonái mindenben engedelmeskednek is neki. Nem társasjátékot játszik, sohasem kamarazenél, hanem mindig vállalja az előadás egészéért ráháruló felelősséget. Így azt is vállalnia kell, hogy a Sztravinszkij- és a Schubert-interpretációkért is az övé legyen a felelősség, márpedig e darabok világához nincs a kezében olyan könnyedén forduló kulcs, mint az olasz operarészletekhez.
Sztravinszkij Csajkovszkij-darabokból barkácsolt balettje különös, sokrétegű kapcsolatban áll egy másik hagyománnyal, nevezetesen az orosszal. Először is itt van Csajkovszkij hol érzelgősségig lírikus, hol túlfeszítetten karakterisztikus zenéje. Aztán Sztravinszkij a maga fanyarul kiforgatott, harmonizálásában, ritmusaiban, hangszerelésében szinte paródiaszerűen kiélezett átdolgozásával. És végül ott van Sztravinszkij Csajkovszkijhoz fűződő - mégis, mégis - szeretetteljes viszonya, amely megint csak másképpen színezi át a kettejük szimbiózisát. Ez mind együtt, az érzelgős-fanyar-bensőséges modorok keveréke, ez A tündér csókja, ám Muti értelmezésében éppen a sokszoros fénytörés egymásra vetítése nem jelent meg. Világosan megrajzolt karakterek, őszinte érzelmek - ezek itt leginkább ahhoz járultak hozzá, hogy a Csajkovszkij-Sztravinszkij párost éppen legsajátosabb zamatától fosszák meg, tisztesség ne essék szólván: unalmassá halványítsák.
Más a helyzet Schuberttel. Itt azt képzeljük magunkról - megint, megint a "nemzeti jelleg" -, hogy hozzá nekünk is nagyon szoros közünk van, hogy ő, amúgy közép-európaiasan, a mi örökségünk is. Így aztán már nemcsak untat, hanem bosszant is, ha a nyitó kürttéma szenvtelen fanfárként és nem az álmok távolból hívó szavaként hangzik fel, ha a táncos részletek szvingelésbe csapnak át, és ha a "bécsiesség" illúziója erőszakolt lassításokban valósul meg. De összességében mégsem e kiragadott pontok zavartak leginkább, hanem Mutinak konokul célratörő egyenessége, amellyel megfosztotta Schubertet attól a metafizikai dimenziótól, amit mi, javíthatatlanok szeretünk neki tulajdonítani.

(Verdi-, Sztravinszkij-, Schubert-művek - a Milánói Scala Filharmonikus Zenekara, vez. Riccardo Muti, Budapest Kongresszusi Központ, október 5.)

FÁY MIKLÓS:

Televízió

Szereplési láz

Volt a jobb létre szenderült tv3 műsorán valaha egy furcsa, inkább csúnya, mint semmilyen hölgyike, Fehér Anett, akinek az a szép feladat jutott, hogy műsorzárást megelőzően megjelent a napraforgók előtt, azt az értelmes felvezető szöveget mondta el, hogy "kérem, nézzék most meg partnereink ajánlatát", és szabad folyást engedett a kis pénzű, de reklámra vágyó szervezetek igényeinek, illusztratív képsorok alatt felolvasott valami hivatalos szöveget. Baromi kínos feladat mindenkinek, aki televíziós önmegvalósításra vágyik, de arra jó, hogy ország-világ lássa, Fehér Anett az ilyen jellegű közszereplésre teljesen alkalmatlan.
Persze ez még nem jelent semmit. Nemrég ugyanis a Budapest TV műsorán sikerült elcsípni az Exotika Anettkával című adást, annak is egy részletét, amelyben Fehér Anett éppen meztelenül fetrengett a földön, és a nagyobb hatás kedvéért mindenféle élelmiszereket kent magára, majd egy bizonyára pikánsan humorosnak szánt jelenetben egy szál napszemüvegbe öltözötten bement a henteshez, és ott egy órákon át tartó jelenetben végül vásárolt egy szál kolbászt. Iszonyatos égés az egész műsor, de Fehér Anett még mindig nem adta föl. A hétvégén szerelmi ügyeletet is tartott, lengén öltözötten hallgatta néhány nyálcsorgató Pista és Feri telefonját, és amikor elfogytak a perverzek, zenére újságot olvasgatott, élő adásban. És ettől kezdve már a történet is széppé válik. Ez a nő képernyőt akar, bármi áron. Ha azt mondják neki, hogy csak úgy kerülhet műsorba, hogy a dunaújvárosi szatír élő adásban megerőszakolja és kibelezi, ő vállalja. Ott akar lenni. Hatvanhárom éves vagyok, százharminc kiló, és olimpiai bajnok szeretnék lenni. Sajnos lehetetlen. Akkor is. Normális emberben nincs ekkora elszánás, bátorság, ennyi erő a realitások félresöprésére, mint Fehér Anettben. Ha a becsvágyát az orvostudományban akarta volna kielégíteni, már réges-rég gyógyítható lenne néhány alapvető halálos betegség. Mindannyiunk balszerencséje, hogy Fehér Anett éppen a képernyőt választotta.
Látszólag hasonló eset Hámori Barbara, aki vasárnap délutánonként vezeti az Ismeretlen ismerősök című félórát az m1-en, mert ott se érti mindjárt a néző, hogy miért is van ez a műsorvezető ennyire exponáltan jelen a kis portrékezdeményekben, itt azonban egészen másról van szó. Ami beteges szereplési kényszernek tűnik, az az Ismeretlen ismerősökben stílus, igyekezet, hogy a műsornak legyen gazdája, illetve gazdasszonya, hogy valami személyesebbet, közvetlenebbet kapjon a néző. Ehhez azonban Hámori Barbara sajnálatosan kevés. Azt ugyanis nehéz lenne műsorvezetői teljesítményként értékelni, hogy a mikrofont tartó nő a parkban saját szavaival is elmondja az interjúalany válaszait a műsor kezdetén, ahogy nehéz lenne riporteri teljesítményként elfogadni néhány közhelyes, leginkább az "és milyen érzés..." szófordulattal kezdődő kérdés előadását.
Furcsa módon a műsor képi világa ennél azért merészebb. Két kamerát használnak, vágóképnek homályos, fekete-fehér kockákat alkalmaznak, de az egészben van valami álságosság, divatoskodás, ügyeskedés, mert nincs harmóniában a látvány a mondanivalóval. Hülyeséget csinálunk, de megpróbáljuk leplezni - jelen állapotában erről szól a műsor.
Az Ismeretlen ismerősök egyébként sem azzal foglalkozik, mint címe után gondolnánk, nem olyanokat szólaltat meg, akire a közfigyelem árad vagy valaha áradt, és mégsem lehet tudni pontosan semmit róluk, hanem a legkisebb ellenállás és legkevesebb gondolkodás felé halad, a hazai médiában három-öt-huszonöt kört futottak jutnak kis levezetéshez. Az első adás sztárja Kokó volt, a legutóbbié Béres Alexandra. Abszolút ismerős ismerősök. Az már más kérdés, hogy ha van Béres Alexandra fan-club, akkor ezúton kérném oda a felvételemet, mert Béres Alexandra egyszerűen csodálatos. Van egy lány vagy nő, akinek rengeteg oka és lehetősége lenne a nagyképűségre, önelégültségre, és mégis rendületlenül őrzi szerénységét, szelídségét, öngúnyát, természetességét, a jelek szerint egyáltalán nem romlott meg a jelleme, eszében sincs, hogy ködösítsen, amikor a saját kudarcairól van szó, és pontosan tisztában van azzal, hogy amit elért, az mennyit ér. Ha egyszer végre cserélnénk, és az ilyen típusú emberek nem közreműködnének, hanem csinálnák a tévéműsorokat... Nem is mondom tovább.

(Exotika Anettkával - Budapest TV; Ismeretlen ismerősök - m1, október 7.)

BAKÁCS TIBOR SETTENKEDŐ:

Mozi-film

Útközben

Hosszas, de fontos bevezető

A magyar film egy olyan kis nemzet számára, mint Na'Conxypan (Európa közepén fekszik, de ez nem látszik rajta) - stratégiai, ideológiai kérdés. Annak kell lennie, hisz korábban az volt - lásd Lenin iránymutatásait a távíróra és a mozira vonatkozóan -, s később is, hisz a diktatúra utódpártjai a demokráciában is szívesen jártak moziba. Hogyne tették volna, hisz eladdig eltagadott nemzeti múltjuk helyett a kolhoz fénylett a vásznon. A zsákutcás magyar történelem így lett apropó bármely ízléstelenségre. Filmes nagyhatalomból újra lovas nép lettünk. Még az se volt fontos, hogy ez rajtuk kívül mást nem is érdekelt. Nem érdekelte sem a külföldet, sem a filmszeretőket, de ezen nincs mit csodálkozni, hisz a politika kevéssé érzékenykedik az esztétika területén, míg a néző kifejezetten erre van kihegyezve. A Magyar Film azon formája, amit a hatalom magának kíván, tényleg az övé, és meg is toszhatja. (Bereményi Géza ezért tragikus alak.)
Ennél fontosabb, az igazsághoz és a szépséghez közelebb álló kérdés, hogy milyen is lesz az a magyar film, mely közönséget talál magának. Mert ugye talál? Evvel indult a másik, nem ideologikus és nem a múltban kutakodó film (piaci) harcba. Mintaként tekinthetett a két világháború között prosperáló filmgyártásunkra, aminek aktualizálása kézenfekvőnek tűnt s maradt is. Rutinos pénzcsinálók ugyanakkor nyugodtan szórakoztathatják a nagyérdeműt (lásd A miniszter félrelép sikerét), az más kérdés, hogy hiába a befogadói oldal felől közelítenek saját tárgyukhoz, mégsem tudták azt esztétikai kérdéssé emelni. Koltai, Kern, Bujtor vagy Andrew Wajna konzervatív stratégia alapján kockáztat (minimálisat), a jegybevétel szempontjából helyesen. Sikerük mégsem a magyar film magáratalálását jelenti, hanem egy lehetséges piaci magatartás érvényesülését.
Én (vagyis szubjektivizmusom kétségtelen) soha nem hittem, hogy ilyen kevés jut eszünkbe a mozgókép kapcsán. A Timár Péter-, András Ferenc-, de még a Bacsó Péter-féle filmcsinálás is azt az igézetet árasztotta, hogy van magyar és közönségbarát film, aminek formája víg és lényege szerint játék. Játék a nyelvben (lásd Timár Péter Csapd le csacsiját, Egészséges erotikáját, vagy a Csinibabát) s víg a tematikájában (lásd a nyelvileg slendrián Bacsót).
Aztán mégis a rettenet. A magyarok amerikai filmeket néznek, az amerikaiak meg nem néznek magyar filmeket.

Papírtigris

Ilyenkor már izgul az ember, drukkol s nem örül semmi hamisságnak. Körülnéz a spájzban, s mit talál? Például színészeket. Kiváló magyar színészeket. Bástit, Udvarost vagy Bánságit, hogy Szirtesről vagy Kecskés Karináról ne is beszéljünk. Férfiak között Szarvast, Gáspárt, Reviczkyt, Kamarást vagy mást. S ez nem is kevés. A színész újra a kamera középpontjába került. A néző-kritikus Sas Tamás Presszójánál ünnepelt, Lukács Andor Portugáljának örült, s még ezt az Üvegtigrist is szívesen simogatná. Miért?
A film, minden virtualitása ellenére, súlyos geoesztétikai kérdés. Hol forgatok, mit látok? A magyar film akkor találja meg közönségét, ha ott forgat, ahol a nézői élnek.
Rudolf Péter és Kapitány Iván filmjében az Üvegtigris nevet viselő bodega jó helyen van. Valahol Magyarországon vagyunk, útközben, körül szántóföldek s betonút, a lakosság helyi, a sör meg Ászok. Hősünk meg nem fullmilkós juppie, hanem lacikonyhás vállalkozó (Lali - Rudolf Péter), akinek maximális célja az élet finanszírozása + a gyerekkori álom, ami egy dukkózott Chevrolet Impala. Lali inkább hős, és nem főszereplő, hisz ő és barátai heroikus bénaságban szenvednek sorsukat illetően. Tervezett bankrablásukat helyi futóverseny keresztezi, gagyi orgazdaságuknak a velencei bienálle tesz be. Aki itt él, nem látja magát, csak a szerepét. Csuja Imre oly cizellált bunkó, amiből mindenkinek van raktáron otthon, Szarvas József meg oly eredeti, hogy szinte elhiszem róla, még a nyakba lenőtt frizuráját is. S továbbra sem áll meg a sor. Reviczky vidéki autóneppere sehol fel nem lelhető, igaz, de pont személyiségének varázsa hitelesíti azt, hogy most ilyet kaptunk. Finom arcjátéka azokat az időket juttatja eszünkbe, amikor a magyar színész még szokta és érezte a kamera jelenlétét. A Gáspár Sándor-féle elmebeteg rendes srác meg a falu azon alternativitását jelzi, hogy mindig is lenyűgözött, ha szombat estémet egy falu diszkójában fejeztem be. Vagy van a filmben két perc, Básti Juli jegyzi, ami haicu. S a színésztől az. Totálban egy puccos nő, magas sarkú cipőben közelít a bódé felé. Az ablakot próbálja nyitni, de letörik a körme. "Basszameg, a körmöm!", szól, s röhögök. Nem, nem a szöveg vicces, hanem az ember. Básti pontosan azzal a hangerővel és -lejtéssel mondja, ahogy mindig is mondja magának, beszél az ember, ha törik a körme. Mondom, a színész varázs! (Vagyis pénz, hogy értsétek!) S a játékosok közepén Rudolf Péter, színészként és rendezőként is, nem bukik be. Egyszerűen jók, tudnak játszani. Akkor mi a baj ?

A baj

Nincs. Mert a hosszú bevezetőben írtak arról győztek meg, hogy ami döccen, az nem a baj, hanem a bizonytalanság számlájára írandó. Még akkor is, ha Kapitány Iván reklámfilm-professzionalizmusa inkább hátrány, mint előny ez esetben. Az ábrázolásban, nyelvben a humor elidegenedést, távolságot fejez ki. Ilyenre akkor képes az ember, ha biztos abban, amitől távolodik. A magyar film vidéki kisrealizmusa bizonytalankodik. Ellentétben a csehekkel, Menzellel, vidékiségével mentegeti magát ahelyett, hogy poétizálná és ironizálná azt. Rudolfékból már majdnem hiányzik a budapestiség, majdnem. Ha Papousek-filmet nézek, vidékről Prága ufónak tűnik. Ott csak a hülyék laknak, meg a rokonok. Rudolféknál még mindig a vidék tűnik ufónak, de legalább érzik ennek esztétikai különösségét. Az idő lassú és eseménytelen múlását, amely emiatt kiéhezett minden csodára (lottóötöst nyer a rendőr) s tragédiára (összetört az Impala). Azt csak bánhatjuk, hogy inkább egyszerűsítenek. (Fordítva kéne, inkább cifrázni, mert nem oly hülye a néző, mint amilyennek most látszik.) Amikor összetörik Lali álmát, a gyönyörű Impalát, nem látunk semmit, vagy amit igen, az rossz ritmusú - átható líraiság helyett -, gyorsan poénra fut, túllép rajta. Holott ez egy élet szimbóluma volt. Vagyis a magyar és a cseh vidéki filmezés között a különbség pont akkora, amekkora a realizmus és a szürrealizmus között lebeg. A közönségnek való megfelelési vágy tette izgatottá a filmritmust, holott a kép, ha költői, szívesen levitál húsz centivel a valóság felett.
De hogy a végére érjek, ezen esztétikai problémákkal szívesen foglalkozom. A magyar film meg akkor lesz újra erős, ha esztétizál. Fogadjunk! Azokkal meg legyen a Swarzenegger és a Depardieu!

(Rudolf Péter: Üvegtigris)

 


Vissza az idei számokhozVissza az idei számokhoz