Sikertörténet

A visegrádi együttműködést mi egy harmincéves sikertörténetnek tekintjük, mondta múlt csütörtökön Kassán, a Visegrádi Négyek találkozóját követően. Közismert szerénységéből fakadóan nem tette hozzá, hogy az  ő személyes sikertörténetéről van szó, hiszen ezt a bulit az ő legjobb tudomása szerint ő maga hozta össze, ő tartja működésben, és ő is fogja elhantolni, ha itt lesz az ideje. (Az idő egyébként elérkezett, viszont kapkodásra semmi szükség, a dolgok akkor is kiforogják magukat, ha mi magunk nemigen rúgkapálunk, ám ezt Kassán nem tartotta szükségesnek elmondani.) További figyelemre méltó megállapításait nincs módunk méltatni e helyt, pedig volt belőlük egypár. Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, amelynek egyszerre két migránsválsággal kell megküzdenie, mondta többek között. Vagyis az oroszok elől menekülő ukrán = migráns, viszont eszerint az oroszok elől Nyugatra menekülő magyarok ugyancsak migránsok voltak. Más kérdés, hogy az ilyen ügyek kezelésének adekvát módszere akkor még nem állt rendelkezésre, azt is őneki kellett kidolgoznia. Kapjon a migráns két jókora sallert, és zavarják haza, egyszerű ez, mint egy pofon.

V4-ügyekben mindig is kezdeményező és kreatív szerepet iparkodott játszani, más kérdés, hogy ilyen irányú törekvéseit partnerei nem feltétlenül díjazták. 2002 elején a négyek akként határoztak, hogy az unió bővítésével kapcsolatos álláspontjukat közös miniszterelnöki sajtótájékoztató keretében Budapesten hozzák nyilvánosságra, ám ez végül elmaradt. Azért maradt el, mert ő a megbeszéltnél három nappal korábban kiállt a világsajtó elé, és az általa közös akolba képzelt négy ország álláspontját tartalmas trónbeszéd keretében tárta a világ elé.

Változásaink és a korszellem

Elvben feltehető, hogy két találomra kiválasztott egyén között szintén találunk hasonlóságot, ha nagyon keressük. Mondjuk mindketten utálják a broccolit. Csakhogy ezúttal sokkal lényegesebb tulajdonságokat is találtak, amelyek nevelőszülők és fogadott gyerekeik között semmiben nem emlékeztettek egymásra, biológiai szülők és gyerekeik között viszont figyelemre méltón együtt jártak. Egymástól külön nevelt egy- és kétpetéjű (vagyis nem azonos) ikrek vizsgálata szerint az extraverzó és az érzelmi szilárdság mértéke erősen, míg az elidegenedés érzése, az agresszivitás, a kockázatvállalás, a ragaszkodás a hagyományokhoz, a lelkiismeretesség, a nyitottság a tapasztalásra, a barátságosság mérsékeltebben örökletes. Többszáz fogadott és több mint tízezer biológiai szülők nevelte gyerekeknél összevetették a munkával kapcsolatos tényezőket a szülők társadalmi státuszával, iskolázottságával, foglakozásával és jövedelmével. Presztízs, magas jövedelem, versengés, kockázat, veszély, mások kontrollálása, önállóság, biztonság, felelősség, mások segítése szorosan együtt járt gyerekek és biológiai szüleik között, ám adoptáltaknál egyáltalán nem.

„Az agy nagyon könnyen befolyásolható”

Interjú Somogyi Péter agykutató biológussal

Somogyi Péter biológus az agyat kutatja hosszú évtizedek óta. Ismerik a világban, több mint negyven éve Oxfordban dolgozik, ott is él. Ám ettől még pontosan követi és tudja, hogy mi történik itt, Magyarországon. Tíz évvel ezelőtt a „Semmelweis-Budapest Prize” kitüntetéssel tízezer eurós jutalmat kapott. Nem tartotta meg magának, hanem kollégáival létrehozta belőle a Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítványt, hogy fiatal és ígéretes kutatókat segítsen pályájukon. Egyéni adományokból támogatott alapítványa most kénytelen megszűnni. Az oxfordi professzort, bár a biológia világában él, a társadalom kérdései különösen foglalkoztatják, és el is mondja a véleményét.

Galéria
Tovább
Élet és Irodalom 2022