Straub és Szent-Györgyi

VISSZHANG - LXVIII. évfolyam, 24. szám, 2024. június 14.

Straub F. Brunó ellentmondásos személyiség volt (lásd az ÉS-ben korábban megjelent írásokat: Váradi András: Hozzászólás, 2024/21., máj. 24.; Ker­tes Attila: Meghiúsult találkozás, 2024/21., máj. 24.; Orosz Ferenc: Straub F. Brunó és az állambiztonság, 2024/19., máj. 10.). Megítélése különböző, attól függően, hogy a mai kor elvárásai szempontjából vagy a saját kora szempontjából tekintünk rá. Tudósként Szent-Györgyi Albert környezetében szocializálódott, aki maga is ellentmondásos személyiség volt.
A Nobel-díjas Max Perutz írta le 1988-ban egy, a New York Review of Books­ban megjelent recenzióban a kö­vet­ke­zőket: „Szent-Györgyi elmeséli, hogy népszerűtlen volt autokrata magyar kollégái körében, mert cambridge-­i mintára informális kapcsolatokat alakított ki professzor és diákok között. Kortársak szerint ez valóban így volt. De emlékszem egy epizódra, amely arra utal, hogy Cambridge és Szeged között maradtak árnyalati különbségek. Egy régi barátom összefutott Szent-Györgyivel magasan az Alpokban egy menedékházban. Vacsora után Szent-Györgyi tudományos dolgozatot diktált egy diáknak egy írógéppel, amelyet hordárral vitetett fel a hegyre. Cambridge-ben elképzelhetetlen lett volna, hogy valaki titkárnak használja a diákját. Kreativitásának bizonyítási vágyát pedig mérsékelte volna az a kijózanító gondolat, hogy a nehéz hegymászás után a fáradtság elhomályosíthatja az elme tisztaságát. A diák Straub volt, aki később Magyarország elnöke lett.”
Szent-Györgyi a C-vitamin után az izom összehúzódásának kutatásában is hatalmas eredményeket ért el. Ebben kiváló társa volt tanítványa, Banga Ilona (1895−1979), akinek komoly sikerei voltak a mozgást meghatározó fehérjék vizsgálatában. A munka egy pontján Szent-Györgyi a további kutatást Straub F. Brunónak „adta”. Straub akkor tért haza Cambridge-ből új módszerek birtokában, és Szent-Györgyi azt remélhette, hogy azokkal felgyorsulnak a kutatások. Szent-Györgyi hosszú ideig Straub szerepét hangsúlyozta, de 1973-ban hazalátogatása során úgy nyilatkozott, hogy az ő (Szent-Györgyi) vezetésével Banga volt a felfedező. A háború után Straub idővel befolyásos akadémikus lett, és bár Banga is megbecsült kutató volt, sohasem lett az MTA tagja, pedig megérdemelte volna. Úgy tűnik, Straub nem igyekezett elismertetni Bangát.

Élet és Irodalom 2024