Tudóssá válva

PÁRATLAN OLDAL - LXVIII. évfolyam, 20. szám, 2024. május 17.

Volt férje üstökösszerű politikai pályáját látva néha felteszik a kérdést, mi lett Varga Judit volt igazságügyi miniszterből, a Fidesz EP-listájának hajdani első helyezettjéből. A válasz könnyű: tudományos kutató lett belőle, mégpedig akkora fizetéssel, amelyből akadémiai körökből egész kis kutatócsoport bérezése kitelne. Mondani könnyű, elérni nehéz, legalábbis az volt akkor, mikor érvényben volt a tudományos minősítés rendszere, s annak félve tisztelt bizottsága a Tudományos Akadémián, a TMB.
A minősítés feladata később átkerült az egyetemekre, az ő doktori és habilitációs bizottságaikhoz. Ezek a grémiumok őrködtek kapuőrként, hogy csak megfelelő felkészültségű és habitusú emberek kerülhessenek be a tudomány csarnokaiba. Nehéz vizsgákat kellett letenniük, színvonalas folyóiratokban kellett publikálniuk – nemcsak magyar nyelven –, végül pedig szigorú opponensek és szakmai bizottság előtt megvédeniük önálló kutatásaik eredményeit tartalmazó értekezésüket.
Az úgynevezett Doktori Adatbázis a tudomány csarnokába bekerültek, de már a bejárat előtt toporgók adatait is tartalmazza. Ebben hiába kerestük Varga Judit nevét, sem a doktori iskolák hallgatói, sem oktatói, sem a fokozatot szerzettek között nem találtuk. Megnéztük az MTMT-t, a Magyar Tudományos Művek Tárát, ebben gyűjtik a figyelemre érdemes publikációkat. Tehetséges egyetemisták írásai is bekerülhetnek ebbe, van olyan doktori iskola, ahol már a belépéshez megkövetelnek egy-két ilyen közleményt. Varga Judittól egyet sem találtunk. Úgy látszik, ő teljes tudományos vértezettel pattant ki volt minisztériumából, de a helyzet még ennél is különösebb. Saját maga gründolta jelenlegi munkahelyét, a Közép-európai Akadémiát még akkoriban, amikor – fent részletezett felkészültségével – a Miskolci Egyetem Kuratóriumának elnöke volt.
Itt folytat „jogi alapkutatásokat” a volt miniszter asszony olyan témakörökben, mint például „a nemzeti szimbólumok alkotmányos védelme”. Ezt nehéz lenne ugyan elhelyezni az állam- és jogtudományok eddig ismert rendszerében, de ez csak azt mutatja, hogy a rendszer maga szorul megújításra. Varga miniszter, vagy mondjuk most már így: tudós asszony megújítja a tudományt magát, az elavult minősítési rendszer helyett pedig bevezeti a(z ön)kinevező rendszert. Nála már bevált.

A szerző további cikkei

LXVIII. évfolyam, 24. szám, 2024. június 14.
LXVIII. évfolyam, 23. szám, 2024. június 7.
LXVIII. évfolyam, 22. szám, 2024. május 31.
Élet és Irodalom 2024