TUSAKODVA

PÁRATLAN OLDAL - LXVIII. évfolyam, 11. szám, 2024. március 14.

Az MRE Elnökségi Tanácsa a húsvéti ünnepre készülődve körlevelet adott ki. Ebben megemlékeznek arról, mennyire megterhelték az egyházat „az ismert kegyelmi ügy következményei”, s arról is, hogy Balog Zoltán, akinek közreműködése az ügyben szintén ismert, lemondott zsinati lelkészi elnöki tisztségéről. Ezzel azonban nincs vége a történetnek, az egyházon belül egyre többen gondolják úgy, hogy Balog a püspöki pozícióra is érdemtelenné vált, s követelik lemondását.

A körlevél rámutat arra, hogy ebben a kérdésben csak maga Balog és az őt megválasztó Dunamelléki Egyházkerület dönthet. A többiek pedig nem tehetnek mást, mint hogy „imádságban tusakodva kérjük Istent, hogy bölcs, egyházunk javát célzó döntést hozzanak”. Különös oximoron ez; a tusakodás jelentése: harc, küzdelem, az imádság pedig belenyugvás az Örökkévaló akaratába.

Egyházi körökben azt beszélik, Balognak eszébe sincs lemondani, ellenkezőleg, újra zsinati elnökké akarja választatni magát. Sorra járja az egyházmegyéket, és környékezi a döntéshozókat. A világi hatalom elfordulásával fenyeget és zsarol, ajándékokkal csábítgat: parókiák, templomok felújításával, új harangok adományozásával. Közpénzből lendül fel a harangöntőipar a Kárpát-medencében, ha Balog, az országos főméltóságok barátja állhat megint az egyház élén.

Így már érthető a különös fogalmazás. Balog harcol, tusakodik, a többiek meg, mi mást tehetnének, imádkoznak, hogy ne győzzön.

A szerző további cikkei

LXVIII. évfolyam, 16. szám, 2024. április 19.
LXVIII. évfolyam, 14. szám, 2024. április 5.
LXVIII. évfolyam, 13. szám, 2024. március 28.
Élet és Irodalom 2024