Nem hiba, spontán folyamat

VISSZHANG - LXVIII. évfolyam, 8. szám, 2024. február 23.

Bod Péter hozzászólt Bihari Péter ragyogó vitaindító téziseihez (Bihari: Magyar félmúlt – magyar úton, ÉS, 2024/3., jan. 19., ill. Bod: A mai napig, ÉS, 2024/5., febr. 9.), azonban a magam részéről úgy vélem, a korreferátum alapvetően téves. Bod Péter szerint évszázadokra meghatározta hazánk sorsát, hogy az 1514-es parasztfelkelést a második jobbágyság követte, míg bezzeg Angliában az 1370-es [valójában 1381-es – U. I.] Watt Tyler-felkelés után a szigetlakók bölcsen döntöttek, felszámolták a jobbágyságot.

Angliában – noha az állam paraszt­ellenes intézkedéseket hozott! (pl. maximálta a béreket, a felkelők vezéreit kivégezték) – a felkelés után, hosszú idő alatt, szerves, spontán, fokozatos módon bomlásnak indul a földes­úr-jobbágy viszony. Akárcsak a leendő Hollandiában (ekkor még Németalföld északi részén), tehetném hozzá; de holland földön nem volt parasztfelkelés, amit a kormányzat jól kezelt (volna). A második jobbágyság viszont (vagyis a feudális viszonyok megmerevedése, sőt rosszabbodása) nemcsak Magyarországon ment végbe, hanem Cseh- és Lengyelországban, a keletnémet és litván, balti területeken, Oroszországban és a román fejedelemségekben is, noha ezekben az országokban nem volt Dózsa-féle parasztháború. Valójában a fejlődés két modelljéről beszélhetünk. Az Európa nyugati és keleti fele közötti különbségek (legalább) a XIII. századig nyúlnak vissza. A földrajzi felfedezések felerősítették ezeket a különbségeket, mert az atlanti part szerepe fel-, az Elba–Trieszt-vonaltól keletre lévő területeké leértékelődött. Tehát nem okos politikáról volt szó amott, és nem politikai hibáról vagy bűnről emitt, hanem egymástól különböző gazdasági-társadalmi folya­matok­ról. A regionális fejlődés olyan mélyrétegeiről, amelyeket nem lehet pusztán (jó vagy rossz) emberi döntésekre visszavezetni. Összeurópai egybevetésben az angol–holland fejlődés a kivétel, ahol politikai döntések (reform, forradalom) nélkül, szerves módon történt a jobbágyság felszámol(ód)ása. Ehhez másutt, Európa-szerte, forradalomra vagy reformra volt szükség. Francia vagy német területen hamarabb, Kelet-Közép-Európában később, Oroszországban és Romániában még később.

A szerző további cikkei

LXVII. évfolyam, 14. szám, 2023. április 6.
LXVI. évfolyam, 32. szám, 2022. augusztus 12.
LXVI. évfolyam, 25. szám, 2022. június 24.
Élet és Irodalom 2024