Egy fogalom története

VISSZHANG - LXVI. évfolyam, 41. szám, 2022. október 14.

Nagyszerű írás jelent meg Gyáni Gábortól a lap 40. számában Plurális volt-e a marxista történetírás? címmel. A cikk elolvasása után a következő gondolatok fogalmazódtak meg bennem:

A marxizmus–leninizmus hivatalos államfilozófia a volt Szovjetunióban és a volt KGST-államokban. Lenin maga sem a leninizmus, sem a marxizmus–leninizmus kifejezések alatt nem foglalta össze világnézetét. A marxizmus-leninizmus kifejezést Lenin 1924-es halála után Sztálin hozta a köztudatba, és úgy határozta meg, mint „a marxi doktrínát, amelyet Lenin fejlesztett tovább az osztályharc új feltételei között az imperializmus és a proletárforradalmak korszakában” (Lexikon A–Z in zwei Bänden. Band 2, Volkseigener Verlag Enzyklopädie, Leipzig, 1957, S. 114.).

A trockisták és mások is lenininek nevezik magukat, de megkülönböztetik magukat a marxizmus–leninizmustól. A rendelkezésre álló anyagok szerint Sztálin először a XVII. jelentés végén beszélt nyilvánosan a marxizmus–leninizmusról. Az SZKP (B) pártkongresszusán 1934. január 26-án, mégpedig arról, hogy „egyes elvtársak marxizmus–leninizmustól való eltéréseit nem leplezni kell, hanem bátran kritizálni”.  Nyilván szóösszetételről volt szó, amely csak jóval később nyert új és nagyobb értelmet. Majd 1938 novemberében az SZKP Központi Bizottsága határozatban elítélte „a marxizmus és leninizmus káros szétválasztását (...)”, és bevezette a marxizmus–leninizmus kötelező fogalmát. A marxizmus–leninizmus de facto a sztálini interpretáció bemutatására korlátozódott, és csak itt-ott tartalmazott néhány „megfelelő” idézetet Marxtól, Engelstől és Lenintől. Meg kell jegyezni, hogy Marx és Engels néhány általános hivatkozáson kívül semmit sem szólt az új társadalmi vagy gazdasági rend kialakításáról.

A marxizmus–leninizmus a szovjetunióbeli diktatúrának az ideológiája volt, mely csak egy kifejezés a sztálinizmusra. Valójában marxizmus–leninizmus nem létezett, nem létezik, a helyes elnevezés leninizmus–sztálinizmus.

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 37. szám, 2022. szeptember 16.
LXVI. évfolyam, 33. szám, 2022. augusztus 19.
LXVI. évfolyam, 26. szám, 2022. július 1.
Élet és Irodalom 2023