Tiltakozás Orbán 2022. július 23-i beszéde ellen.

HÍREK -

Az alábbi nyilatkozatot a Magyar Tudományos Akadémia tagjai teszik közzé. Várjuk az Akadémia további tagjainak, valamint köztestületi tagjainak és minden, Magyarország jövőjéért aggódó, jóérzésű embernek a csatlakozását és aláírását.

"Ugyanis van az a világ, ahol az európai népek összekeverednek az Európán kívül érkezőkkel. Na, az kevert fajú világ. És vagyunk mi, ahol Európán belül élő népek keverednek össze egymással: mozognak, munkát vállalnak, meg átköltöznek. Ezért például a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak... Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni..."

Alulírottak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjai megdöbbenéssel értesültünk a magyar miniszterelnök 2022. július 23-i beszédében elhangzottakról:


 

Az emberi faj egységes, ezért az emberi fajok, illetve keveredésük felvetése biológiailag eleve hibás, az ezekre történő politikai hivatkozás pedig történelmileg kudarcos, katasztrófák sorát okozó eszmerendszert idéz fel. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a miniszterelnök a magyar nép jövőjét ilyen tudományosan tarthatatlan tannal és veszélyes ideológiával kapcsolja össze.

 

Kertész János MTA r. tag, Nyíri Kristóf MTA r. tag, Pléh Csaba MTA r. tag, Görög Sándor MTA r. tag, Komornik Vilmos MTA külső tag, Vajda Mihály MTA r. tag, Juhász István MTA r. tag, Sarkadi Balázs MTA r. tag, Major Péter MTA r. tag, Körner János MTA külső tag, Ruzsa Imre MTA r. tag, Csaba László MTA r. tag, Pyber László MTA r. tag, Gács Péter MTA külső tag, Lovász László MTA r. tag, Kenesei István  MTA r. tag, Solti László MTA r. tag, Kovács Ilona MTA l. tag, Patkós András MTA r. tag, Tóth Bálint MTA l. tag, Polónyi János MTA külső tag, Vörös Imre MTA r. tag, Ferge Zsuzsa MTA r. tag, Mihály László MTA külső tag, Trócsányi Zoltán MTA r. tag, Rainer M. János MTA l. tag, Lamm Vanda MTA r. tag, Füredi Zoltán MTA r. tag, Joseph P. Forgas MTA külső tag, Vicsek Tamás MTA r. tag, Holczer Károly MTA külső tag, Katona Gyula MTA r. tag, Simai Mihály MTA r. tag, Mihály György MTA r. tag, Csabai István MTA l. tag, Podani János MTA r. tag, Szathmáry Eörs MTA r. tag, Pálinkás József MTA r. tag, Alain Peyraube MTA tiszteleti tag, Horvai György MTA r. tag, Salvi Giampaolo MTA l. tag, Acsády László MTA l. tag, Pócs Tamás MTA r. tag, Szalai Júlia MTA l. tag, Tardos Gábor MTA l. tag, Bárány Imre MTA r. tag, Wolfgang Dressler MTA tiszteleti tag, Roósz András MTA r. tag, Szelényi Iván MTA r. tag, Pach János MTA l. tag, Domokos Gábor MTA r. tag, Szász Domokos  MTA r. tag, Károlyi György MTA l. tag, Róna-Tas András MTA r. tag, Demetrovics Zsolt MTA l. tag,  E. Köver Katalin MTA r. tag, Radnóti Sándor MTA l. tag, Pálfy Péter Pál MTA r. tag, Derényi Imre MTA l. tag, Dávidházi Péter  MTA r. tag, Kertész András MTA r. tag, Hudecz Ferenc MTA r. tag, Kuti Gyula MTA külső tag, Venetianer Pál MTA r. tag, Forró László MTA külső tag, Kondorosi Éva MTA r. tag, Fésüs László MTA r. tag, Jánossy András MTA r. tag, Falus András MTA r. tag, Pósfai Mihály MTA r. tag, Páczelt István MTA r. tag, Padisák Judit MTA l. tag, Nagy László MTA r. tag, Teplán István MTA r. tag, Blaskó Gábor MTA r. tag, Földi András MTA l. tag, Páles Zsolt MTA r. tag, Szöllősi János MTA r. tag, Sajó András MTA r. tag, Illés Tamás MTA külső tag, Mészáros András MTA külső tag, Mihályi Péter MTA l. tag, Makara Gábor MTA r. tag, Hoffmann István MTA l. tag, Kamarás Katalin MTA r. tag, Nagy László MTA külső tag, Nagy András MTA külső tag, Németh-Tóth Enikő MTA l. tag, Krisztin Tibor MTA r. tag, Lővei Pál MTA l. tag, Mezey Éva MTA külső tag, Soltész Iván MTA külső tag, Kövér György MTA r. tag, Gócza Elen MTA l. tag, Frank Tibor MTA r. tag, Zsidó László MTA külső tag, Ferkai András MTA l. tag, Buzsáki György MTA külső tag, Vékás Lajos MTA r. tag, Haas János MTA r. tag, David Smith MTA tiszteleti tag, Tardos Éva MTA külső tag, Kelemen János MTA r. tag, Werner Sieghart MTA tiszteleti tag, Moravcsik Edit MTA külső tag, Szabolcsi Anna MTA tiszteleti tag, Kátai Imre MTA r. tag

Élet és Irodalom 2024