Tudósok Ukrajnáért

HÍREK -

Folyamatosan csatlakoznak a magyar tudósok az ukrán nép elleni háborút elítélő, ukrán kollégáink és a háború ellen szavukat felemelő orosz tudóstársaink iránti szolidaritást kifejező először a Válasz Online által március 3-án közölt nyilatkozatunkhoz.

https://www.valaszonline.hu/2022/03/03/magyar-tudosok-felhivas-orosz-ukran-haboru/

NYILATKOZAT

Mi, magyar tudósok és egyetemi oktatók, az MTA tagjai és doktorai támogatjuk az ukrán népet, közöttük tudós- és professzortársainkat a függetlenségükért folytatott harcukban az őket megtámadó orosz hadsereg ellen és követeljük, hogy hazánk a nemzetközi szervezetek (EU, NATO) által jóváhagyott vagy kért mindennemű támogatást mielőbb adjon meg, valamint gondoskodjon a menekültekről.

Felhívjuk az egyetemi és akadémiai döntéshozók figyelmét, hogy a nemzetközi szolidaritásban már orosz tudósok is részt vesznek és az európai és amerikai kutatóhelyek és egyetemek egymás után ajánlják fel konkrét materiális (állás, ösztöndíj stb.) segítségüket veszélyeztetett ukrán kollégáiknak. Kérjük a hazai intézményeket, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez.

A kezdeményezéshez a [email protected] e-mail címen lehet csatlakozni.

 

Abonyi András tudományos főmunkatárs, PhD
Asbóth János Károly egyetemi docens, PhD
Bagyinka Csaba tudományos tanácsadó, MTA doktora
Bajnok Zoltán tudományos tanácsadó, MTA doktora
Bakó Imre tudományos tanácsadó, MTA doktora
Bakró-Nagy Marianne egyetemi tanár (emerita), MTA doktora
Bálint Csanád kutatóprofesszor (emeritus), MTA tagja
Balogh Judit tudományos tanácsadó, MTA doktora
Balog János tudományos tanácsadó, MTA doktora
Balogné Bérces Katalin egyetemi docens, PhD
Bánffy Eszter egyetemi tanár, MTA doktora
Bán Zsófia egyetemi docens, PhD
Baranya Sándor egyetemi docens, PhD
Bárány Tibor egyetemi adjunktus, PhD
Barát Erzsébet egyetemi docens, PhD
Barcsi Tamás egyetemi docens, PhD
Bari Ferenc egyetemi tanár, MTA doktora
Bárkányi Zsuzsanna egyetemi docens, PhD
Bartha Csilla egyetemi docens, kandidátus
Bayer József egyetemi tanár, MTA tagja
Bazsa György egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Benedek György egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Bényei Tamás egyetemi tanár, MTA doktora
Bibok Károly egyetemi tanár, MTA doktora
Bodor Péter egyetemi tanár, PhD
Bondár István tudományos tanácsadó, MTA doktora
Bondár Mária tudományos főmunkatárs, kandidátus
Borsodi Anna kutatóprofesszor, MTA doktora
C. Tóth Norbert kutatócsoport-vezető, MTA doktora
Czigányik Zsolt egyetemi docens, PhD
Czímer József c. egyetemi docens, PhD
Cs. Czachesz Erzsébet egyetemi tanár (emerita), MTA doktora
Csaba László egyetemi tanár, MTA tagja
Csanádi Mária tudományos tanácsadó (emeritus), MTA doktora
Csapó Benő egyetemi tanár, MTA doktora
Csendes Tibor egyetemi tanár, MTA doktora
Csépe Valéria kutatóprofesszor, egyetemi tanár, MTA tagja
Cser András egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, MTA doktora
Cserháti Gabriella egyetemi docens, PhD
Csernus Sándor egyetemi magántanár, MTA doktora
Csirik János egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Csóka Endre tudományos főmunkatárs, PhD
Csörsz Rumen István tudományos főmunkatárs, PhD
Czárán Tamás tudományos tanácsadó, MTA doktora
Czibere Tibor egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Darab Ágnes egyetemi tanár, MTA doktora
Dávidházi Péter egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Deák Ágnes egyetemi tanár, MTA doktora
Deák Dániel kutatóprofesszor, MTA doktora
Debreczeni Attila egyetemi tanár, MTA tagja
Dékány Éva tudományos főmunkatárs, PhD
Demény Attila kutatóprofesszor, MTA tagja
Diósi Lajos egyetemi magántanár, MTA doktora
Dömötör Adrienne tudományos főmunkatárs, PhD
E. Szabó László egyetemi tanár, MTA doktora
Erdei Anna egyetemi tanár, MTA tagja
Erdődi Ferenc egyetemi tanár, MTA doktora
F. Gulyás Nikolett egyetemi adjunktus, PhD
Fábián István egyetemi tanár, MTA doktora
Falus András egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Farkas Gyula egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Farkas Judit egyetemi docens, PhD
Fehér Tamás tudományos főmunkatárs, PhD
Fekete Mária régész, PhD
Fenyvesi Anna egyetemi docens, PhD
Fésüs László egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Forgács József egyetemi tanár, MTA külső tagja
Forgács Péter tudományos tanácsadó, MTA doktora
Forgács Tamás egyetemi tanár, MTA doktora
Fórizs István tudományos főmunkatárs, PhD
Forman Balázs egyetemi tanár
Forrai Gábor egyetemi tanár, MTA doktora
Forray R. Katalin egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Földes Györgyi tudományos főmunkatárs, PhD
Földes István c. egyetemi tanár, MTA doktora
Földi András egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Földváry Kinga egyetemi docens, PhD
Frank Tibor egyetemi tanár, MTA tagja
Frazon Zsófia muzeológus, PhD
Friedrich Judit egyetemi docens, kandidátus
Füredi Zoltán kutatóprofesszor, MTA tagja
Gál Zoltán egyetemi tanár, PhD
Gárdos Bálint egyetemi adjunktus, PhD
Gärtner Petra muzeológus
Gáspár Attila egyetemi tanár, MTA doktora
Gécseg Zsuzsanna egyetemi docens, PhD
Gergely György egyetemi tanár, MTA doktora
Gervai Judit c. egyetemi tanár, kandidátus
Gervain Judit egyetemi tanár, PhD
Geszti Tamás egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Görög Sándor egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Gulyás Judit tudományos főmunkatárs, PhD
Győrffy Dóra egyetemi tanár, MTA doktora
Gyürky György fizikus, MTA doktora
Halm Tamás egyetemi adjunktus, tudományos munkatárs, PhD
Hámori Ágnes tudományos munkatárs, PhD
Hámori Balázs egyetemi tanár, MTA doktora
Hárs Endre egyetemi tanár, MTA doktora
Hattyár Helga egyetemi adjunktus, PhD
Hegedűs Veronika tudományos főmunkatárs, PhD
Heller Mária egyetemi docens, PhD
Hesz Ágnes egyetemi docens, PhD
Hetényi Zsuzsa egyetemi tanár, MTA doktora
Hetesi Erzsébet egyetemi tanár, PhD
Hoffmann Ildikó tudományos munkatárs, PhD
Hoffmann István egyetemi tanár, MTA tagja
Holló Dorottya egyetemi docens, PhD
Honti László egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Horváth Dezső kutatóprofesszor (emeritus), MTA doktora
Horváth Iván egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Hudecz Ferenc egyetemi tanár, MTA tagja, az MTA alelnöke
Hunyadi László egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Imre László egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Ittzés Nóra tudományos főmunkatárs, PhD
Iványi Zsuzsanna egyetemi docens, PhD
Janczer Csikós Dóra egyetemi adjunktus, PhD
Jeszenszky Géza egyetemi tanár (emeritus)
Kabai Péter PhD
Kamarás Katalin kutatóprofesszor, MTA tagja
Karáth Tamás egyetemi docens, PhD
Karsai László egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Kecskeméthy Károly tudományos tanácsadó, MTA doktora
Kelemen János egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Kelényi György egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Keleti Tamás egyetemi tanár, MTA doktora
Kelevéz Ágnes muzeológus, történész, PhD
Kemecsi Lajos főigazgató, PhD
Kenesei István egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Kéri Gerzson tudományos főmunkatárs, MTA doktora
Kertész András egyetemi tanár, MTA tagja
Kertész János egyetemi tanár, MTA tagja
Keserű György kutatóprofesszor, MTA tagja
Keszthelyi-Szabó Gábor egyetemi tanár, MTA doktora
Király Edit egyetemi docens, PhD
Király Miklós egyetemi tanár
Kis János egyetemi tanár, filozófus
Kiss Antal kutatóprofesszor (emeritus), MTA doktora
Kiss Attila egyetemi docens, PhD
Kiss László kutatóprofesszor, MTA tagja
Kis Tímea tudományos főmunkatárs, PhD
Kluge Gyula tudományos főmunkatárs, kandidátus
Kocsis Mihály egyetemi tanár, MTA doktora
Kollár László egyetemi tanár, MTA tagja
Komáromy Zsolt egyetemi tanár, PhD
Kondorosi Éva kutatóprofesszor, MTA tagja, az ERC korábbi alelnöke
Kónya József egyetemi tanár, MTA doktora
Kónya Zoltán egyetemi tanár, MTA doktora
Kovács L. Gábor egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Kozma Tamás egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Kövér György egyetemi tanár, MTA tagja
Kövér Katalin egyetemi tanár, MTA tagja
Kubínyi Kata egyetemi oktató (emeritus)
Kugler Nóra PhD
Kun Ádám egyetemi docens, PhD
Kukovecz Ákos egyetemi tanár, MTA doktora
Kürti Jernő egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Kutasi József tudományos tanácsadó, PhD
Laczkó Krisztina egyetemi docens, PhD
Lamm Vanda egyetemi tanár (emerita), MTA tagja, MTA alelnöke
László András tudományos főmunkatárs, PhD
Lendvai L. Ferenc egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Lente Gábor egyetemi tanár, MTA doktora
Lévai Géza tudományos tanácsadó, MTA doktora
Limpár Ildikó egyetemi adjunktus, PhD
Losonczi László egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Ludassy Mária egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Lukács Ágnes egyetemi tanár, MTA doktora
Lux Iván egyetemi magántanár, MTA doktora
Makara B. Gábor egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Mándi Yvette egyetemi tanár (emerita), MTA doktora
Maróthy Szilvia fiatal kutató, PhD
Márton Miklós egyetemi docens, PhD
McAteer, Michal egyetemi docens, PhD
Medgyes Péter egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Menyhárd Miklós egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Meszéna Géza egyetemi tanár, MTA doktora
Mihály György egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Miklósi Ádám egyetemi tanár, MTA tagja
Molnár Judit egyetemi docens, PhD
Nádasdy Ádám egyetemi tanár (emeritus), kandidátus
Nagy Dénes Lajos kutatóprofesszor (emeritus), MTA doktora
Nagy Katalin tudományos segédmunkatárs, PhD
Nagy Noémi egyetemi tanár, MTA doktora
Nagy Péter Tibor szociológus, egyetemi tanár, MTA doktora
Nagy Zoltán egyetemi tanár, MTA doktora
Négyessy László tudományos főmunkatárs, PhD
Németh T. Enikő egyetemi tanár, MTA doktora
Nyárády József egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Nyiri Júlia tudományos főmunkatárs, kandidátus
Nyiri Pál egyetemi tanár
Nyíri Kristóf egyetemi tanár, MTA tagja
Orbán Áron tudományos főmunkatárs, PhD
Orcsik Roland egyetemi adjunktus, PhD
Orosz Ferenc tudományos tanácsadó, intézetigazgató-helyettes, MTA doktora
Páczelt István egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Padisák Judit egyetemi tanár, MTA tagja
Páles Zsolt egyetemi tanár, MTA tagja
Pálinkás József egyetemi tanár, MTA tagja, az MTA korábbi elnöke
Pál Károly Ferenc tudományos főmunkatárs, kandidátus
Papp Sándor egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Papp Zoltán egyetemi tanár, PhD
Panyi György egyetemi tanár, MTA doktora
Pardavi-Horvath Martha egyetemi tanár, PhD
Patkós András egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Pázsit Imre egyetemi tanár, MTA doktora
Péderi Tamás, doktorandusz
Pléh Csaba egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Pósfai Mihály egyetemi tanár, MTA tagja
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán habilitált egyetemi docens, PhD
Raátz Judit tudományos főmunkatárs, PhD
Rácz István egyetemi tanár, MTA doktora
Rácz Lajos egyetemi tanár, MTA doktora
Radnóti Sándor egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Rákosi Csilla tudományos főmunkatárs, MTA doktora
Rákosi György egyetemi docens, PhD
Reményi Andrea Ágnes egyetemi docens, PhD
Reuss Gabriella egyetemi adjunktus, PhD
Ritoók Zsigmond egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Romsics Ignác egyetemi tanár, MTA tagja
Róna-Tas András egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Roósz András egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Ropolyi László egyetemi adjunktus (emeritus), PhD
Rurik Imre egyetemi tanár, MTA doktora
Ruttkay Veronika egyetemi docens, PhD
Sarkadi Balázs kutatóprofesszor, MTA tagja
Sarnyai Csaba egyetemi docens, PhD
Scharle Péter egyetemi tanár (emeritus), kandidátus
Schein Gábor habilitált egyetemi docens, MTA doktora
Schwendtner Tibor egyetemi tanár, MTA doktora
Selmeczy Géza egyetemi adjunktus, PhD
Segyevy Dániel, doktorandusz
Séllei Nóra egyetemi tanár, MTA doktora
Simon Gábor egyetemi adjunktus, PhD
Solti László egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Somfai László egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Somogyi Péter egyetemi tanár, MTA doktora
Stenger-Kovács Csilla egyetemi docens, PhD
Szabadfalvi József egyetemi tanár, MTA doktora
Szabados László tudományos tanácsadó, MTA doktora
Szabados László Benő tudományos tanácsadó, MTA doktora
Szabó Gyula egyetemi tanár, MTA doktora
Szajbély Mihály egyetemi tanár, MTA doktora
Szakolczai György egyetemi tanár (emeritus)
Szalai Júlia egyetemi tanár, MTA tagja
Szalai Tamás egyetemi adjunktus, PhD
Szalay István c. egyetemi tanár, kandidátus
Szalay Szilárd tudományos munkatárs, PhD
Szász Domokos egyetemi tanár (emeritus), MTA tagja
Szathmáry Eörs egyetemi tanár, MTA tagja
Szécsényi Krisztina egyetemi adjunktus, PhD
Szeidl György egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Szentgyörgyi Szilárd egyetemi docens
Szigetvári Péter egyetemi docens, tanszékvezető, PhD
Szilágyi Edit tudományos tanácsadó, MTA doktora
Szilágyi Emőke Rita tudományos munkatárs, PhD
Szlachányi Kornél egyetemi tanár, tudományo tanácsadó (emeritus), MTA doktora
Szőnyi György Endre egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Szűcs Péter egyetemi adjunktus, PhD
Takács Gábor egyetemi tanár, MTA doktora
Takács Judit kutatóprofesszor, MTA doktora
Tamási János vegyészmérnök, kutatási alkalmazott
Tapolczai Kálmán tudományos munkatárs, PhD
Tátrai Szilárd egyetemi docens, PhD
Telcs András egyetemi tanár, MTA doktora
Teleszky Ilona tudományos főmunkatárs, PhD
Teplán István c. egyetemi tanár, MTA tagja
ifj. Teplán István c. egyetemi tanár, PhD
Timár Andrea egyetemi docens, PhD
Tóth Imre egyetemi tanár (emeritus), MTA doktora
Tóth Valéria egyetemi tanár, MTA doktora
Tóth Viktor tudományos főmunkatárs, PhD
Törkenczy Miklós egyetemi tanár, MTA doktora
Török Gergely tudományos munkatárs, PhD
Török Péter egyetemi tanár, MTA doktora
Trócsányi Zoltán egyetemi tanár, MTA tagja
Tücsök Dorottya tudományos segédmunkatárs, doktorandusz
Újvári Gábor tudományos főmunkatárs, PhD
Valicsek Zsolt egyetemi docens, PhD
Váradi Balázs tudományos munkatárs, PhD
Váradi Tamás főigazgató-helyettes, PhD
Varga Dezső tudományos főmunkatárs, PhD
Vargyas Gábor egyetemi tanár, MTA doktora
Várnagy Katalin egyetemi tanár, MTA doktora
Verebélyiné Dósa Melinda űrfizikus, PhD
Vértesi Róbert tudományos főmunkatárs, PhD
Voszka Éva egyetemi tanár, MTA tagja
Wolf György tudományos tanácsadó, MTA tagja
Zách Lili adjunktus, PhD
Zétényi Miklós tudományos főmunkatárs, PhD
Zsoldos Attila egyetemi tanár, MTA tagja

Élet és Irodalom 2024