HETI TEXTUS

PÁRATLAN OLDAL - LXVI. évfolyam, 5. szám, 2022. február 4.

„Mint egy nagy memento mori áll a munkapárt szeme előtt az a nap, amikor a mostani kép­viselőház megbízatása lejár. Fogvacogva gondolnak arra a percre, ami­kor a nem­zetnek módjában lesz velük leszámolni és a maga sorsa fölött dön­teni. Tudják, hogy ez a nap az ítélet napja lesz, és ezért kell nekik most lázas, ideges sietséggel úgy előkészí­teni a dolgukat, hogy az ítélet súlyát elfordíthassák árva fejükről. Miért nem mondják ki egy törvényben, hogy a mostani törvényhozás örök életű? Ezzel egy csapásra el volna hárítva az a veszedelem, amely olyan gyorsan közeledik, és amely olyan lázas sietségre kényszeríti őket. A nemzet le akar velük, számolni? Nos, hát el kell venni tőle törvényes úton az alkalmat arra, hogy leszámolhasson. Miért is nem következe­tesek az urak? Ha már annyi értékes jogát elrabolták ennek a nemzet­nek, miért nem fosztják meg az időközi képviselő-választás jogától is?” – tette fel a kérdést a Magyarország vezércikkében 1913. november 15-én Holló Lajos.

A szerző további cikkei

LXVII. évfolyam, 4. szám, 2023. január 27.
LXVII. évfolyam, 3. szám, 2023. január 20.
LXVII. évfolyam, 2. szám, 2023. január 13.
Élet és Irodalom 2023