Kérdések

VISSZHANG - LXV. évfolyam, 51–52. szám, 2021. december 22.

Pelle János Eljött az idő című írásában (2021/48.) ezt írja: „A tömeg kifejezetten azért gyűlt össze, hogy megvédje a katolikus lelkészt a karhatalmistáktól.” A Nagykunság településeinek lakosai – annak idején, sőt még ma is – túlnyomóan reformátusok, így református lelkészről lehetett szó. Ha pedig mégis katolikus volt a nevezett egyházi személy, akkor az pap volt, nem pedig lelkész.

A másik hiba pedig ebben a mondatban van: „Nagy János népbírósági tárgyalása előtt Kunszentmártonban, a szomszédos faluban titokzatos régen idejétmúlt gyanús röpcédulák jelentek meg ilyen szöveggel: »A tőke ellen harcol a Magyar Élet Pártja«, »A karcagi ifjúságot juttatja álláshoz a Magyar Élet Pártja.«” Akár Karcagra, akár pedig Kunmadarasra gondolt a szerző, Kunszentmárton nem a szomszédjukban van, hanem tőlük mintegy 87 km távolságra. Most akkor melyik szomszédos faluról van szó? 

Tisztelettel lapjuk régi olvasója a Tiszazugból, Kunszentmárton szomszédságából.

Élet és Irodalom 2022