NYUGDÍJEMELÉS

PÁRATLAN OLDAL - LXV. évfolyam, 41. szám, 2021. október 15.

Hivatalos értesítést kaptam a Magyar Államkincstártól 2021. 09. 27-i keltezéssel. Az Államkincstár örömhírt közöl: a nyugdíjamat január elsejétől soron kívül emelni fogják. Megtisztelő, hogy az Államkincstár pontosan közli velem a nyugdíjemelés mértékének a megállapítását megalapozó számítás részleteit is, az 1997. évi XXXI. törvény 79. §. (2.) bekezdés előírásainak megfelelően. Ez a törvényhely előírja, hogy az öregségi nyugellátásban részesülő személy nyugdíját „a naptári évben elért, a nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem egy-tizenketted részének 0.5 százalékával (...) növelni kell”. Esetemben a nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem 81 000 Ft volt. Ennek egytizenketted része 6750 Ft, aminek 0,5 százaléka 35 Ft. Az örömhír tehát arról szól, hogy a januártól esedékes, szokásos nyugdíjemelésem összege további havi 35 Ft-tal fog gyarapodni. Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek.

A szerző további cikkei

LV. évfolyam 36. szám, 2011. szeptember 9.
L. évfolyam 35. szám, 2006. szeptember 1.
Élet és Irodalom 2021