KRISTÁLY LÓFEJEK

PÁRATLAN OLDAL - LXV. évfolyam, 36. szám, 2021. szeptember 10.

Kásler Miklós EMMI-miniszter 2021. augusztus 20-án a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetését adományozta Gyárfás Ágnesnek „a magyarság ősi kultúrájának kutatásáért és okta­tás­szervezői munkájáért”.

Gyárfás Ágnes annak a Badiny Jós Ferencnek a tanítványa, aki szerint a magyar az univerzum legősibb és legegyedibb nyelve, minden más nyelv belőle vezethető le. Badiny Jós a magyar–sumer rokonság prófétája volt, Jézust is sumer (pártus) királyfinak tartotta. Gyárfás az Ősi Gyökér című folyóirat szerkesztőjeként és tanulmányírójaként ezt a gondolatmenetet fejlesztette tovább. Egyik tétele szerint a történelem előtti magyarság kristályok segítségével kommunikált. Ősi és szent tudásukat lófej alakú kristályokban tárolták. Héber tudósok 5000 évvel ezelőtt ellopták ezt a technológiát, leszármazottaik azóta is ennek segítségével próbálják a magyarságot megrontani.

Gyárfás keményen harcol a rontás ellen, gondolati úton tisztítja a magyar szent korona auráját a felvilágosodás óta rárakódott sok szennytől.

Oktatásszervezői munkát Gyárfás a Miskolci Bölcsész Egyesület vezetőjeként végez. Ez 1989-ben alakult, akkreditációt azonban mind a mai napig nem szerzett. Kezdetben híres tudósok vállaltak itt kurzusokat – nevük ma is szerepel az egyesület honlapján –, ők azonban időközben vagy meghaltak, vagy elhatárolódtak az itt folyó tudománytalan, ezoterikus tanoktól. Újabban az egyesület az oktatási helyét Nagy Lajos Király Magánegyetemnek nevezi, de mivel a Magyar Akkreditációs Bizottság nem ismeri el az itt folyó képzést, az általuk kiadott úgynevezett diplomák semmiféle foglalkozás gyakorlására nem képesítik a hallgatókat.

Kásler miniszter ezt a tevékenységet ismerte el lovagkereszttel. Mivel ő a felelős a köz- és a felsőoktatásért, várható, hogy a Gyárfás Ágnes által terjesztett nézeteket viszontlátjuk ezek tananyagában is. A bölcsészettudományi karokon megjelennek majd a sumer–magyar nyelvrokonságot hirdető tanszékek. Tananyaguk nyilván Badiny Jós és Gyárfás írásaira alapozódik, de meríthetnek a hiteles nyelvtudományi szakművek „Délibábos nyelvészet” című fejezeteiből is.

A keresztény hittankönyveket is át kell írni Gyárfás felismerései nyomán. Mindenekelőtt a kristály lófejeket elrabló héberekre – Mózestől Dávid királyig – tett minden utalásnak el kell tűnnie. Jézus pártus királyfi teológiai beágyazottságát is meg kell alkotni, de – Isten és Gyárfás Ágnes segítségével – bizonyára ez is sikerülni fog.

A szerző további cikkei

LXVII. évfolyam, 2. szám, 2023. január 13.
LXVII. évfolyam, 2. szám, 2023. január 13.
LXVI. évfolyam, 48. szám, 2022. december 2.
Élet és Irodalom 2023