IRÁNY LESZBOSZ!

PÁRATLAN OLDAL - LXV. évfolyam, 25. szám, 2021. június 25.

(Heti álhír)

Titkos forrásaink szerint az ún. pedofiltörvény megszavazása után hazánk centrális uralkodói az alábbi levelet kapták:

 „Tisztelt Miniszterelnök Úr és Kultúrharc Központ!

Alulírottak mindeddig a legőszintébb elhivatottsággal, nemzetünk mennyei eredetének bizonyságaként tanítottuk a Képes Krónikából Emese álmát. Ennek leírása szerint kiváló ősanyánk (Ügyek vezér felesége, Álmos vezér anyja és Árpád vezérünk nagymamája), tisztesség ne essék szólván, álmában egy madárral kúr (»Eleud, Ugek fia Szkítiában Eunodbilia leánytól [Emesétől, L. J.] egy fiút nemzett, kit Álmosnak neveztek el arról az eseményről, hogy anyjának álomban úgy tűnt: egy madár, héja formájában jőve, őt teherbe ejtette«). Sajnos a diákok közül ezt már eddig is sokan kinevették, ám amióta értesültek a nagy izgalmat keltő pedofiltörvényről, tovább is léptek. Most azon gúnyolódnak, hogy miközben a törvény szerint a homoszexualitásnak már az említése is propagandának számít, mi a hazafias nevelés jegyében aberrált szexuális magatartásformákat népszerűsítünk a tanórákon. Mit mondjunk nekik?!

Várakozással vegyes tisztelettel (név, aláírás).”

Hogy vajon azóta megszületett-e a válasz, arról legnagyobb sajnálatunkra még semmi sem szivárgott ki. Ám biztosak vagyunk benne, hogy a késlekedésnek csak egyetlen oka lehet: a központban a levélből megértették, mennyire szerencsétlen lépés volt épp a saját híveiket bajba keverni a slendrián törvényükkel, akik pedig mindenképp érvényt akarnának szerezni annak. Ezért most odafönn buzgón dolgoznak azon, hogy legalább a kiemelt fogalmakat pontosítsák a szövegben, és így a híveik megérthessék: mi számít a törvény szerint megjelenítésnek, és milyen tartalmat kell népszerűsítésnek tekinteni.

A feltétlen törvénytisztelőknek addig is azt tudjuk javasolni, hogy a várakozás ideje alatt – úgyis kitört a vakáció – mindenképp utazzanak el a gyönyörű Leszbosz szigetére (már vannak akciós utak). A fentiek alapján ugyanis semmi garanciája annak, hogy a központ a nagy egyértelműsítési buzgalmában ne akarná ezt is eltüntetni a Föld színéről, hiszen üvölt belőle a propaganda!

A szerző további cikkei

LXVII. évfolyam, 3. szám, 2023. január 20.
LXVI. évfolyam, 50. szám, 2022. december 16.
LXVI. évfolyam, 48. szám, 2022. december 2.
Élet és Irodalom 2023