Az Oktatói Hálózat állásfoglalása a Fudan Hungary Egyetem létesítésének kormányzati tervéről

HÍREK -

Magyarország kormánya stratégiai együttműködési megállapodást kötött a sanghaji Fudan Egyetemmel egy fiókegyetem létrehozásáról és működtetéséről. A tervek szerint az új egyetem felépítésére Magyarország kb. 500 milliárd forintot költ, nagyrészt Kínától kapott hitelből.

Az Oktatói Hálózat felszólítja az Orbán-kormányt és az Országgyűlést, hogy azonnal mondja fel a Fudan Hungary Egyetemet megalapozó stratégiai együttműködési megállapodást, mivel a Fudan Egyetem magyarországi kampuszának tervezett megnyitását nem pusztán a magyar egyetemek, a magyar kultúra, a magyar értelmiség elárulásának, hanem a diplomát szerezni akarók és az ország, a nemzet érdekeivel is ellentétesnek tekinti.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy miközben a magyarországi egyetemi szférát egy évtizede folyamatosan kiéheztetik, miközben a magyar felsőoktatást “kiszervezik”, és az önköltséges képzések arányát növelik, akkor az Orbán-kormány az egész magyar felsőoktatás egy teljes évi költségvetési támogatását kétszeresen meghaladó összeget szánjon egy külföldi egyetem létrehozására. Visszautasítjuk, hogy a kormány magyar költségvetési forrásokat, a magyar felsőoktatástól visszatartott adóforintokat fordítson bármilyen külföldi egyetem betelepítésére! Ráadásul a tervezett vagyonkezelői alapítványi formában elkerülhetetlenül jelen van a közvagyon ellenőrizetlen privatizációjának, magánvagyonok közpénzből való gyarapodásának a veszélye. Mindezeken túl a Fudan Egyetem betelepítéséhez felvenni tervezett kínai hitel tovább erősítené Magyarország pénzügyi függését a demokráciadeficites, emberi jogokat sértő Kínai Népköztársaságtól, ami tovább távolítaná hazánkat Európától.

Érthetetlen, hogy az Orbán-kormány miért nem a magyar felsőoktatást tekinti stratégiai partnerének. A nyilvánosság teljes kizárásával megszervezett betelepítési akció helyett a kormány a magyar kultúra és tudomány meghatározó részét alkotó magyar egyetemek sikeres működését, jobb nemzetközi beágyazottságát, s ezzel az itthon továbbtanulni kívánó tömegek világszínvonalú, ingyenes, de legalábbis megfizethető képzésének feltételeit teremtse meg. A Fudan-megállapodás a magyar kultúra megalázó leértékelését jelenti, és az ország jövőjét rombolja.

Természetesen örömmel fogadjuk a saját forrásaikra támaszkodó külföldi egyetemek magyarországi megjelenését. Jelenlétük a hazai intézmények és egyetemisták számára közvetlenül is hasznos lehet – ezt a CEU budapesti jelenléte is megmutatta.

Az Oktatói Hálózat nemcsak a magyar érdekekkel, de az európai jogállami és demokratikus értékrenddel is összeegyeztethetetlennek, ezért elfogadhatatlannak tartja a Fudan Hungary Egyetemmel tervezett stratégiai együttműködést.

Az európai értékrenddel összeegyeztethetetlen a betelepülni kívánó Fudan Egyetemen érvényesülő politikai kontroll. Egy emberöltővel a rendszerváltás után nincs helye Magyarországon olyan egyetemnek, amelynek alapító okiratában alig két éve a gondolkodás szabadságára vonatkozó passzusokat a kínai állampárt iránti elkötelezettség követelményével helyettesítették.

Mindezek alapján az Oktatói Hálózat minden rendelkezésére álló lehetőséget meg kíván ragadni a tervezett stratégiai megállapodás elleni tiltakozásra, annak meghiúsítására.

• Teljes mértékben támogatjuk a budapesti főpolgármester, a IX. kerületi polgármester, valamint civil mozgalmak és politikai pártok erőfeszítéseit a fudani fiókegyetem betelepülése ellen.

• Felhívjuk hazai és európai polgártársainkat, hogy részvételükkel támogassanak ez ügyben minden tiltakozó akciót, legyen az aláírásgyűjtés, demonstráció, vagy akár polgári engedetlenség!

• Felszólítjuk a Magyar Rektori Konferenciát, hogy megbízatásának megfelelve, a magyar felsőoktatási rendszer érdekeit szem előtt tartva, utasítsa el a Fudan Egyetem betelepülését megalapozó megállapodást!

Budapest, 2021. május 26.

 

Élet és Irodalom 2023