HETI TEXTUS

PÁRATLAN OLDAL - LXV. évfolyam, 21. szám, 2021. május 28.

„Meggyőződésünk sugallja, hogy azon ösvény, melyen a kormány és a képviselőház többsége halad, a közügyre nézve káros, a hazára nézve veszedelmes. Mindazok, akik hivatva érzik magukat a sajtóban föltétlenül támogatni, dicsőíteni, magasztalni a képviselőház többségének utolérhetetlen bölcsességét – kétségtelenül a legkorlátlanabb szólásszabadságot élvezik. Hanem a kérdés tulajdonképpen az, mennyire respectáltatik a hatalom által azok szólásszabadsága, akik mind a képviselőház többségének, mind a kormánynak a politikájával szemben homlokállást foglalnak el? A kormánynak és a többségnek politikájából csak végtelen bonyodalom, a nép anyagi és erkölcsi erejének még nagyobb mérvben meggyöngülése, kiegyenlíthetetlen belviszály s végre nemzeti bukás származhatik” – írta 1867. március 31-én a Magyar Újság.

A szerző további cikkei

LXV. évfolyam, 25. szám, 2021. június 25.
LXV. évfolyam, 24. szám, 2021. június 18.
LXV. évfolyam, 23. szám, 2021. június 11.
Élet és Irodalom 2021