A jogállamiság fogalma

VISSZHANG - LXV. évfolyam, 20. szám, 2021. május 21.

Emlékeztető azoknak, akik szerint a jogállamiság fogalma nincs tisztázva.  (Előzmény – Lévai Júlia: „Nincs tisztázva”, ÉS, 2021/19., máj. 14.)

Az Európai Parlament és Tanács az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló (EU) 2020/2092 rendelete (2020. december 16.) 2. cikke: „Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:
a) »jogállamiság«: az EUSZ (Európai Unióról szóló szerződés) 2. cikkében rögzített uniós érték. A jogállamiság magában foglalja a törvényesség elvét, amely magában hordozza az átlátható, elszámoltatható, demokratikus és pluralista törvényhozási eljárás meglétét; a jogbiztonság elvét; a végrehajtó hatalom önkényessége tilalmának elvét; a független és pártatlan bíróságok által biztosított hatékony bírói jogvédelem elvét, az igazságszolgáltatáshoz való jogot is beleértve, az alapvető jogok tekintetében is; a hatalmi ágak szétválasztásának elvét; valamint a megkülönböztetés tilalmának elvét és a törvény előtti egyenlőség elvét. A jogállamiságot az EUSZ 2. cikkében rögzített egyéb uniós értékekre és elvekre figyelemmel kell értelmezni.”

E feltételek meglétéhez kötik az uniós költségvetési források folyósítását. A 2021. január 1-jén hatályba lépett rendelet ettől az időponttól kezdve automatikusan, azaz minden további intézkedés nélkül a tagállamok jogrendszerének része.

A szerző további cikkei

LXV. évfolyam, 51–52. szám, 2021. december 22.
LXV. évfolyam, 19. szám, 2021. május 14.
LXV. évfolyam, 8. szám, 2021. február 26.
Élet és Irodalom 2022