A jogállamiság fogalma

VISSZHANG - LXV. évfolyam, 20. szám, 2021. május 21.

Emlékeztető azoknak, akik szerint a jogállamiság fogalma nincs tisztázva.  (Előzmény – Lévai Júlia: „Nincs tisztázva”, ÉS, 2021/19., máj. 14.)

Az Európai Parlament és Tanács az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló (EU) 2020/2092 rendelete (2020. december 16.) 2. cikke: „Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:
a) »jogállamiság«: az EUSZ (Európai Unióról szóló szerződés) 2. cikkében rögzített uniós érték. A jogállamiság magában foglalja a törvényesség elvét, amely magában hordozza az átlátható, elszámoltatható, demokratikus és pluralista törvényhozási eljárás meglétét; a jogbiztonság elvét; a végrehajtó hatalom önkényessége tilalmának elvét; a független és pártatlan bíróságok által biztosított hatékony bírói jogvédelem elvét, az igazságszolgáltatáshoz való jogot is beleértve, az alapvető jogok tekintetében is; a hatalmi ágak szétválasztásának elvét; valamint a megkülönböztetés tilalmának elvét és a törvény előtti egyenlőség elvét. A jogállamiságot az EUSZ 2. cikkében rögzített egyéb uniós értékekre és elvekre figyelemmel kell értelmezni.”

E feltételek meglétéhez kötik az uniós költségvetési források folyósítását. A 2021. január 1-jén hatályba lépett rendelet ettől az időponttól kezdve automatikusan, azaz minden további intézkedés nélkül a tagállamok jogrendszerének része.

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 31. szám, 2022. augusztus 12.
LXVI. évfolyam, 29. szám, 2022. július 22.
LXVI. évfolyam, 25. szám, 2022. június 24.
Élet és Irodalom 2022