HÁBI-SZÁDI

küzdelmeinek adatlapja

PÁRATLAN OLDAL - LXV. évfolyam, 12. szám, 2021. március 26.

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár több százezernyi tagjával kitöltet egy ún. „[á]tvilágítási adatlapot”, melyben minden ügyfélnek nyilatkoznia kell arról is, ha nem tartja magát közszereplőnek, és ehhez másolatban be kell küldenie a személyazonosításra alkalmas okmányát és lakcímkártyáját is. Ilyen erővel arról is nyilatkoztatni lehetne mindenkit, hogy nem tartja magát Napóleonnak vagy Julius Caesarnak.

(Ja, és mindezzel a „pénzmosást” igyekeznek elkerülni.)

Íme a kérdőív:

1. NEM VAGYOK és az elmúlt 1 évben nem voltam kiemelt közszereplő.

2. IGEN, kiemelt közszereplő vagyok, és/vagy az elmúlt 1 évben az voltam.

Részletezve:

A) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár;

B) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló;

C) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője;

D) a Legfelsőbb Bíróság, az Alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja;

E) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja;

F) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei;

G) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelőtestületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja;

H) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Élet és Irodalom 2022