Orvosképzés Amerikában

VISSZHANG - LXIV. évfolyam, 50. szám, 2020. december 11.

A lap november 6-i, 44. számában megjelent Orvoshiány című írásra reagálok, röviden összefoglalva a cikkben megemlített Magyar Amerikai Orvosszövetség (Hungarian Medical Association of America, HMAA) tevékenységét és eddigi eredményeit. Engedje meg az olvasó, hogy ne összegezzük a cikkben szereplő véleményeket és találgassuk a mögöttük meghúzódó motivációk mibenlétét, hanem csak néhány száraz, de annál nagyszerűbb adattal jellemezzük a HMAA működését.

Az 1968-ban alakult HMAA a magyar orvosi hagyományok és eszmék megőrzésére, népszerűsítésére, ápolására és a kapcsolatok tartása végett jött létre az Egyesült Államokba és Kanadába elvándorolt magyar orvosokból. A kezdeti létszámból egy komoly társaság nőtte ki magát, ami nagyrészt az évente megtartott sarasotai (Florida) tudományos konferenciának köszönhető. Társaságunk 2018-ban ünnepelte 50. évi fennállását, megbecsülést kapva a mindenkori magyar kormányoktól, így érthető, hogy igen nagy megtiszteltetésnek és tevékenységünk elismerésének vettük Magyarország elnökének, Áder Jánosnak a jelenlétét és köszöntőjét.

A társaságunk első célja a klinikai orvostudomány és az alapvető orvosi tudományok ismeretének elősegítése és terjesztése éves tudományos találkozók, előadások, megbeszélések, publikációk és egyéb eszközök segítségével. Elkötelezett a tagok közötti barátság és az együttműködés kiépítése mellett, és fórumot kíván biztosítani, ahol tagjaink találkozhatnak, ötleteket cserélhetnek és részt vehetnek az orvostovábbképzésben. Második célunk ösztöndíjak és csereprogramok biztosítása az észak-amerikai és magyarországi diákok orvosi képzésének elősegítésére. Harmadik célunk az egyes észak-amerikai és magyar orvosok és tudósok, valamint észak-amerikai és magyar orvosi társaságok, egyetemek és intézmények közötti szakmai interakciók kialakításának ösztönzése és segítése.

Az október utolsó hetében Sarasotában minden évben megrendezett tudományos szimpózium CME-akkreditált (kötelező orvostovábbképzés kreditje), amelyre mind Amerikából, Európából és így Magyarországról is a legmagasabb szintű előadásokat hozzák el a diákok, professzorok, dékánok, rektorok, valamint Nobel-díjas kollégáink.

A hallgatói csereprogram azon filantróp törekvések  egyike, amelyek arra irányulnak, hogy az egészségügy révén segítsék a magyar orvosoktatást, betegellátási kultúrát. Kezdetben rendszeresen orvosi berendezéseket küldtünk Magyarországra, hogy a rendelkezésre állónál jobb technológiát biztosítsunk. Ezt váltotta fel az orvostanhallgatók képzése, amikor a HMMA 1994-ben diákcsere-szerződést kötött a magyar állammal. Az elmúlt évtizedek során több mint 400 hallgató kapott három hónapos ösztöndíjat az Egyesült Államok egyetemein való képzésre. Mind a négy magyar orvostudományi egyetemen szabályos kiválasztási folyamat van, valamint lehetőség van a romániai és szlovákiai magyar hallgatók részvételére is. Ezek a hallgatók nem kívánnak az Egyesült Államokba költözni, hanem segítséget kapnak a jövőbeni magyarországi karrierjük megalapozásában. Ellentétben a Nyugat-Európába költöző nagyszámú fiatal orvossal a diákcsere-programjainkból csak maroknyi orvos tartózkodhat hosszabb távon az Egyesült Államokban.

Az amerikai és a magyar egyetemek között 1995 óta folyamatos az együttműködés, aminek köszönhetően minden évben 2-6 amerikai orvostanhallgató érkezik Magyarországra, tőlünk pedig rendszerint 16 hallgató kap lehetőséget arra, hogy 4 turnusban 3-3 hónapos hatodéves gyakorlatát a kinti egyetemen töltse. Az utóbbi években a HMAA-tagoknak köszönhetően bővült a program, így további négy hallgatónak lehetősége van a Houston Me­tho­dist Hospitalban három hónapos szakmai gyakorlatot végezni. A diákok szállását, tandíját és biztosítását a HMMA, míg a további költségeket a Pallasz Athéné Alapítvány fedezi. Minden évben változó létszámú amerikai hallgató jön hozzánk elsősorban patológiai gyakorlatra, és hazatérésük után népszerűsítik a magyar orvosegyetemeket, ahol számos amerikai és kanadai diák tanul és tanult.

A egyesült államokbeli program népszerűségét a hallgatók körében az is jelzi, hogy minden évben többszörös a jelentkezés; komoly interjú és szűrési folyamat alapján választjuk ki a résztvevőket, hiszen kihívást jelent a hallgatóknak három hónapig nem anyanyelvű szakmai környezetben kórházi gyakorlatot végezni. Visszatérésük után nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk a hallgatóinktól (érezhető szakmai fejlődésről, kompetenciabővülésről számolnak be). A megszerzett tudással és tapasztalattal, diplomaszerzés után hozzájárulnak a hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséhez. Az amerikai tapasztalat nagymértékben alapozza meg a szakmai, interkulturális és szakmai nyelvi kompetenciájuk fejlesztését és nem utolsósorban a személyiségük fejlesztését.

Igen fontos még megemlíteni a HMAA Magyar Tagozatának az elmúlt 14 évben augusztus végén Balatonfüreden megrendezett konferenciáját, melyen az évek alatt több mint ezer orvostanhallgató vett részt, tartotta meg az első angol nyelvű előadását kutatásairól. A konferenciára eljönnek a HMAA vezetői, megismerkednek a magyar diákokkal, és a legjobban szereplők közül néhányan utazási ösztöndíjat kapnak, hogy részt vehessenek az október végi sarasotai konferencián.

A szálloda? Hát a neve jól hangzik: „Sandcastle Resort at Lido Beach”, de az épület maga olyannyira elavult, hogy már évek óta le akarják bontani. A legnagyobb értéke az a medence, amelyben az 1956-os melbourne-i olimpiai aranyéremre való megemlékezés jegyében minden évben vízilabda-mérkőzést játszunk, majd erős, új szálakat építünk a magyarság jövőbeli, határokon átívelő hálózatához.

Iván Harangozó
President
Hungarian Medical Association of America

Koller Ákos
Elnök
Magyar–Amerikai Orvosszövetség Magyarországi Tagozat

Élet és Irodalom 2021