HÁROMSZOR AD

PÁRATLAN OLDAL - LXIV. évfolyam, 39. szám, 2020. szeptember 25.

Szeptember 13-án felszenteltek Herenden egy új református templomot. A helyi száz kálvinista azért döntött az építés mellett, mert megunták az átjárást a szomszédos Szentgál mintegy három kilométernyire levő templomába.

A száz négyzetméteres istenháza építéséhez a magyar kormány gavalléros módon kilencvenmillió forinttal járult hozzá. Az ünnepségen megjelent a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely, és elmondta, hogy míg Nyugaton templomokat zárnak be és alakítanak kávéházzá, addig a magyar kormány újabb és újabb templomokat emel Isten dicsőségére és a hívek lelki igényeinek kielégítésére.

A hét híre, hogy le akarják szerelni az Oltalom Karitatív Egyesület épületében a gázcsapokat, mivel az azt fenntartó MET nem tudta kifizetni  harmincmilliós hátralékát. Számos állami támogatást kérő levél született, az ezek sikerességében nem hívő emberek pedig maguk adakoztak és gyűjtöttek adományokat, hogy folytathassa munkáját a társadalom legelesettebb tagjait élelemmel, szállással és jó szóval támogató egyesület.

Annak idején a 2011. évi CCVI. törvény fosztotta meg a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget egyházi rangjától. Ezzel állami támogatásoktól esik el, amelyeket a magyar kormány bőkezűen osztogat a „bevett” egyházaknak. Mivel a MET a törvényváltoztatás alapján nem számít egyháznak, nem kaphatja meg az állampolgárok adójának egy százalékából rá eső részt sem.

A törvénnyel kapcsolatban a MET az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Igazat adtak neki, és megítéltek majdnem egymilliárd forint kártérítést. A magyar állam a jogerős ítélet ellenére mind a mai napig nem fizetett a MET-nek. Nem ritkaság ez, jogvédő szervezetek kimutatása szerint a kormány az esetek túlnyomó részében semmibe veszi a strasbourgi döntéseket. A teljesen eladósodott MET azonban nem tud várni, az oltalomra szorulók pedig még kevésbé.

A herendi templom építésére Orbán Viktor kormánya éppen háromszor annyi pénzt adott, mint amennyit megtagadott a gázszolgáltatás visszaállítását kérő Oltalom Egyesülettől.

A magyar kormány alapelve, mint magától a kormányfőtől tudjuk: Soli Deo Gloria (egyedül Istené a dicsőség).  A járvány okozta válsághelyzetben így cselekszenek Isten dicsőségére és polgártársaik javára.

A szerző további cikkei

LXVII. évfolyam, 2. szám, 2023. január 13.
LXVII. évfolyam, 2. szám, 2023. január 13.
LXVI. évfolyam, 48. szám, 2022. december 2.
Élet és Irodalom 2023