Születésnapi köszöntő

VISSZHANG - LXIV. évfolyam, 38. szám, 2020. szeptember 18.

Soros Gyögy születésnapja alkalmából Vásárhelyi Mária őszinte elismeréssel adózik a milliárdos életműve előtt (Soros 90, ÉS, 2020/33., aug. 14.). Remélem, hogy egy-két kiegészítő megjegyzés nem fogja kisebbíteni a matuzsálemi korú amerikai filantróp érdemeit. A szerző a következőt írja a CEU-ról és Sorosról: „ő azonban nem Amerikában, hanem szülőhazájában alapított felsőoktatási intézményt, amely rövid idő alatt a régió legszínvonalasabb egyetemévé vált”. Ha emlékezetem nem csal, harminc évvel ezelőtt másképpen történtek a dolgok. A CEU-t valójában New York Cityben alapították, és ott is jegyezték be. Az intézmény az 1990-es évek elején „három lábon” álló egyetemként kezdte meg működését, Prága, Varsó és Budapest székhelyekkel. Még így sem teljes a kép azonban, mivel a tervezők fejében még csak nem is Budapest, hanem Pozsony merült fel lehetséges székhelyként. Ám ezt az ötletet az akkori szlovák politikai erők meghiúsították. Az 1991-es amerikai cégbejegyzés (CEU NY) után a különböző kísérleti jellegű előadások/képzések a három fővárosban indultak meg, és kétséges volt még az egyetemi diploma is. New York Állam Oktatási Hivatalának akkreditációs bizottsága a prágai campuson tett 1992-es nyári látogatás után javasolta az egyetem működését öt évre. Ekkor tehát a központ Prága volt, az igazi budapesti nyitás 1993‑ban valósult meg. A kezdet kezdetén még híre-hamva sem volt a Nádor utcai campusnak, egy volt budai gyári komplexumban működtek ideiglenesen. A Columbia Egyetem politológusprofesszorát (Alfred Stepan), az akkreditációs látogató bizottság tagját jutalmazta Soros elnök-rektori kinevezéssel; a professzor feleségét pedig a „gendertanulmányok” elindításával, alapításával (lásd A. Stepan: The Early Years of Central European University as a Network. A Memoir. Social Research, 76, 2, 2009). Soros fantasztikusan jó szervező és menedzser (nem hiába milliárdos), így az akkreditációs bizottság prágai látogatásának eredménye nem volt kérdéses. Soros és Stepan már az 1980-as években együtt küszködött az Americas Watch nevű NGO-szervezetben azért, hogy Pinochet chilei diktátort megbuktassák, demokratikus többpártrendszer és piacgazdaság jöjjön létre az országban. Sikerrel. Arra, hogy az amerikai üzletember milliárdjai pontosan miként és mennyire szolgálták „Magyarország felemelkedését”, „demokratikus átalakulását” vagy a „hátrányos helyzetű rétegek” felzárkóztatását, ahogy Vásárhelyi érvel, alapos kritikai elemzések adhatnak választ. Rövid távú projekteken keresztül nyilvánvalóan voltak eredmények. Soros-támogatással erősödhetett meg a liberális SZDSZ, majd válhatott koalíciós tényezővé a parlamentben, sőt egy tagja Budapest főpolgármestere lehetett. A „romaintegrációt” nézve azonban csak az elmúlt harminc év sikertelenségét látjuk úton-útfélen, mindez persze nem róható fel csupán a különböző támogatásoknak vagy azok hiányának. És hol van már az SZDSZ? Soros-intézményként egyedül a CEU élte túl az elmúlt három évtized viharait. A fantasztikus anyagi háttér, a jól fizetett oktatók és a hallgatói ösztöndíjrendszer elérte a kívánt eredményt: Európa egyik kiváló intézményévé vált. Soros György saját vallomásait és Alfred Stepan visszaemlékezését olvasva az egyetemalapítás központi eszmeisége nyilvánvaló: a demokratikus politika, az alkotmányos berendezkedés és a nem központosított gazdaságpolitika elősegítése a volt szocialista országokban. A Soros vesszőparipájaként emlegetett popperi nyílt társadalomelmélet, a „zárt kommunizmus örökségének átalakítása”, a mai napig az egyetem fő célkitűzése (https://www.parlament.hu/irom37/10139/10139.pdf, letöltés: 2020. 08.17.). Ez szerepel a 2006–2016 között többször módosított alapító okiratban is. Érdekes, hogy ilyen cél Magyar Bálint oktatási miniszter 2004-ben benyújtott törvényjavaslatában (T/10139. sz.) – amely a magyar miniszterelnök és New York állam kormányzója által kiadott közös nyilatkozatot követően született meg – nem szerepel. A CEU hivatalos elismerését szolgáló javaslatban célként fogalmazódik meg: a Bologna-folyamat elősegítése és a felsőoktatás korszerűsítése, a „hazai felsőoktatás nemzetközi jellegének erősítése, a külföldi tapasztalatok meghonosítása, valamint az idegen nyelven megszerezhető felsőfokú szaktudás bővítése” (https://www.ceu.edu/about/our-mission, letöltés: 2020. 08.17.).

Születésnapi köszöntőjében Vásárhelyi Mária nem említi Soros György egy másik vesszőparipáját, az amerikai Demokrata Párt anyagi támogatását. A Donald Trump ellenében fellépő demokrata elnökjelölt, Joe Biden kampányát rekordösszegű, 50 millió dollárral segíti. Bár nagyvonalúsága nem hozott eredményt korábban sem John Kerry, sem pedig Hillary Clinton elnöki küzdelmében, a Biden–Harris páros novemberi győzelme borítékolható. A fent említett cikkében Alfred Stepan pozitívan nyilatkozott a posztkommunista demokráciák, köztük természetesen Magyarország sikeres átmenetéről, felemelkedéséről. Ha megélhette volna a Nyílt Társadalom Alapítvány (OSI) és a CEU elköltözését, vajon mit írna?  

(A szerző egyetemi tanár) 

A szerző további cikkei

LXV. évfolyam, 30. szám, 2021. július 30.
LXIV. évfolyam, 48. szám, 2020. november 27.
LXIV. évfolyam, 19. szám, 2020. május 8.
Élet és Irodalom 2021