Nem ajándék

VISSZHANG - LXIV. évfolyam, 30. szám, 2020. július 24.

Az ÉS idei június 12-i számában, Diószegi István történészprofesszorról megemlékező írásomban megemlítettem azt az egyetemista koromból származó emlékemet, miszerint az ELTE bölcsészkari történészkönyvtár törzsanyagába Szekfű Gyula ajándékaként bekerült az ő könyvhagyatéka is. Kiderült azonban, hogy ez tévedés. Amiként az Dénes Iván Zoltán A történelmi Magyarország eszménye – Szekfű Gyula a történetíró és ideológus (Kalligram, 2015) című kötetéből tudható, a kétoldali szívelégtelenség és a szürkehályog mellett porallergiával is küszködő tudós valójában eladta a könyvtárát az államnak, mégpedig akkoriban komolynak számító summáért (60 000 Ft). A tervek ekkor még arról szóltak, hogy a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára vagy valamelyik intézete javára történik a vásárlás – ám hogyan kerültek mégis a könyvek az egyetemi Történelmi Szemináriumhoz? Nos, az Oktatási Minisztérium mb. főosztályvezetője, Sulán Béla 1954. november 27-én tájékoztatta arról I. Tóth Zoltánt, a Történettudományi Kar dékánját, hogy „a könyvtárat a Történettudományi Kar és a Lenin Intézet fogja megvásárolni a könyvtár katalógusából való előzetes válogatás és a 2 (sic!) intézmény közötti kölcsönös megállapodás alapján”. (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Egyetemi Levéltár 10.b. 88/5.) E dokumentum megerősíti azt is, hogy a konkrét átvételi munkát Benda Kálmán végezte. A fenti korrekció elkészítéséhez őszintén köszönöm Tóth Krisztina, Hős János, Borsodi Csaba és Dénes Iván Zoltán segítségét.

A szerző további cikkei

LXIV. évfolyam, 24. szám, 2020. június 12.
LXIII. évfolyam, 40. szám, 2019. október 4.
LXII. évfolyam, 51-52. szám, 2018. december 19.
Élet és Irodalom 2023