A hitelesség védelmében

VISSZHANG - LXIV. évfolyam, 18. szám, 2020. április 30.

Nekem – mint minden magyar állampolgárnak – fontos, hogy a fizetőeszközünk vásárlóerejének megőrzésén dolgozó jegybank megszólalásainak hitelessége megkérdőjelezhetetlen legyen. Most csak azért írok, mert valaha felelős voltam kollégám, beosztottam, Matolcsy György megszólalásaiért. Évtizedek óta nem dolgozunk együtt, de most kénytelen vagyok kollégámat ismét helyreigazítani. A néhány napja elhunyt, tisztelt kollégánk, Pulai Miklós haláláról megemlékező MNB-közleménybe ugyanis a Matolcsyval közösen töltött évekről az MNB hiteleségét is rongáló megengedhetetlen hiba került. A közlemény így szól: „Pulai Miklós úr 1986-88-ban – vállalva a politikai kockázatot – személyesen járt közbe azért, hogy az MNB munkatársai részt vehessenek a Matolcsy György társszerkesztésében és szervezésében kimunkált „Fordulat és reform” című tanulmánykötet létrehozatalában, illetve hogy a tanulmány mentén szervezett vitákat a jegybank épületében rendezhessék meg. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke ezért jó szívvel emlékszik és hálával gondol Pulai Miklósra, az MNB vezetése és munkatársai tisztelettel adóznak emléke előtt.”

Ebből annyi igaz, hogy a Fordulat és reform című tanulmánynak Matolcsy is társzerkesztője volt. Pulai Miklós ekkor az Országos Tervhivatal és a Havasi Ferenc által vezetett Konzultatív Testület elnökhelyetteseként – és nem mellesleg a Világbank magyarországi kormányzójaként – azokat a reformokat készítette elő, amelyek az állami vállalatok vezetési rendszerének a változásához, a kétszintű bankrendszer létrejöttéhez vagy a modern adórendszerhez vezettek. Az MNB akkori vezetése e változásokkal szemben foglalt állást, és nem felel meg a tényeknek, hogy a tanulmányt és alkotóit vitázni beengedték volna az MNB épületébe. Az alapvetően baloldali meggyő­ződésű és szarkasztikus humoráról ismert Pulai Miklós külön megemelte volna a kalapját a közleményben a Nemzeti Bank mai elnökének „jó szív és a hála” szavaira.

(A szerző a Fordulat és reform egyik társszerkesztője)

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 13. szám, 2022. április 1.
LXVI. évfolyam, 8. szám, 2022. február 25.
LXVI. évfolyam, 4. szám, 2022. január 28.
Élet és Irodalom 2022