Kollaboránsok 2.

VISSZHANG - LXIV. évfolyam, 13. szám, 2020. március 27.

Mitrovits Miklós furcsa módon próbál velem vitatkozni, állításaimat cáfolni. (Kollaboráns lengyelek?, ÉS, 2020/12., márc. 20.). Kezdi azzal, hogy megvádol, a lengyel társadalmat ugyanolyan náci kollaboráns társadalomnak neveztem cikkemben, mint az ukránokat és a litvánokat. Soha, egyetlen publikációmban sem állítottam egyetlen népről-nemzetről-társadalomról, tehát sem a lengyelekről, az ukránokról vagy litvánokról, de még a németekről, a románokról vagy a magyarokról sem, hogy kollaboráns szerepet játszottak a holokausztban.

Amit a Yad Vashem által Világ Igazaként elismertekről írtam, azt Mitrovits csak szimplán félreérti, vagy esetleg szándékosan félreolvassa. Ha majd lesz egy kis ideje, nézegesse a Yad Vashem honlapján az egyes országok embermentőiről szóló számsorokat. Majd ezeket vesse össze azzal, hogy egy-egy adott országban hány zsidónak sikerült túlélni a holokausztot. Ha bármilyen értelmes összefüggést talál a számsorok között, kérem, hogy felfedezése eredményeit tegye közzé. Már életkoromból következően is néhány évtizeddel régebben tudom, mint Mitrovits, hogy 1939-től 1945‑ig nem létezett független, esetleg náci kollaboráns lengyel állam. Amikor ő megszületett, már éppen három éve tanítottam a szegedi bölcsészkaron a II. világháború történetét is. Ezért sem írtam a világháború alatti lengyel államról, amit nagy nehézségek árán a cikkembe megpróbál beleolvasni, hanem arról, hogy ma Lengyelországban nagyon büszkék arra, milyen sok lengyel embermentőt ismertek el Jeruzsálemben. Ha ez az állításom a fő jellemzője a cikkemnek, akkor ezt most is vállalom.

A Kék Rendőrséggel kapcsolatban viszont erős a gyanúm, hogy nem is akarta megérteni azt, amit pontosan idéz tőlem. Nem azt írtam, amit inkriminált mondataim alapján a szememre hány, hogy minden egyes „kék rendőr” náci kollaboráns volt, hanem azt, amit idéz: sok olyan tagja volt a Kék Rendőrségnek, akik, miközben a Honi Hadsereggel is együttműködtek, zsidókra is vadásztak. Nekem egyébként nem tűnik olyan soknak, hogy 16 000 „kék rendőr” közül kilencet Világ Igazaként ismertek el. Náluk azért nagyságrendekkel több olyan „kék rendőr” volt, akik főleg és elsősorban a „zsidókra vadásztak”. Megint nem általánosítottam, megint nem vádaskodtam, hanem Jan Grabowski kiváló lengyel történész adatait idézve a mai lengyel udvari történészek számára kellemetlen igazságot írtam le. Ha ezt is félreértette Mitrovits, annak két oka lehet. Vagy nagyon nehezen tudja megérteni még a viszonylag egyszerű összetett mondataim értelmét is, vagy nagyon elfogult velem szemben.

A szerző további cikkei

LXVII. évfolyam, 19. szám, 2023. május 12.
LXV. évfolyam, 5. szám, 2021. február 5.
LXIV. évfolyam, 31. szám, 2020. július 31.
Élet és Irodalom 2023