KERESZTYÉN TESTVÉREK

PÁRATLAN OLDAL - LXIII. évfolyam, 24. szám, 2019. június 14.

A magyar miniszterelnök büszkén nevezi magát Krisztus követőjének. Szívesen fényképezteti magát református templomok úrasztala mögött, és nem fukarkodik, amikor saját felekezetének juttat a közpénzből. Felújított milliárdos ingatlanok – a Királyi Zálogház, a Károlyi–Csekonics-palotaegyüttes, a geszti Tisza-kúria – mutatják Orbán mély keresztyén elkötelezettségét.

Szimbolikusan is alaposan kiaknázza a reformált egyházhoz tartozását. Politikai irányváltásait a politika „megreformálásává” stilizálja, gorombaságát „nyakas kálvinistasággá”, saját magát pedig „bibliás emberré”.

A dunai hajókatasztrófa esetében azonban nem működtek a „politikai kereszténység” jól bevált kliséi. A miniszterelnöki honlapon csak egy szűkszavú részvétnyilvánítás olvasható a dél-koreai miniszterelnöknek címezve. Másnap aztán a születésnapi fénykép az unokával a karmelita kolostor újonnan kialakított erkélyéről, háttérben a Duna, amely a távolból érkezett turisták számára vált hullámsírrá azon a viharos szerda éjszakán.

Egyetlen szóval sem emlékezik meg a honlap arról, hogy a szerencsétlenül jártak közül többen valószínűleg Orbán „keresztyén testvérei”, a Koreai Presbiteriánus Egyháznak a tagjai voltak. Az 51 milliós dél-koreai lakosság 18 százaléka protestáns, nagy részük a Magyar Református Egyház legnépesebb testvéregyházának tagja. Magyarországon is működik négy koreai protestáns gyülekezet, ebből kettő református. Orbán felekezete nagyon jó kapcsolatokat ápol a koreai testvéregyházzal, gyakori püspöki látogatások és teológiai konferenciák mutatják ezt. A koreaiak nagyvonalúan támogatják a magyarországi református felsőoktatást is.

Minderről a miniszterelnök, úgy látszik, mit sem tud. Egy szava sincs a gyászolókhoz. Jól mutatja ez, hogy az ő szájából elhangzó sok frázis Krisztus követéséről nem más, mint – Pál apostol szavaival szólva – „zengő érc vagy pengő cimbalom”.

A szerző további cikkei

LXVII. évfolyam, 2. szám, 2023. január 13.
LXVII. évfolyam, 2. szám, 2023. január 13.
LXVI. évfolyam, 48. szám, 2022. december 2.
Élet és Irodalom 2023