VILÁGNEMZET

PÁRATLAN OLDAL - LXIII. évfolyam, 20. szám, 2019. május 17.

„A magyarok világnemzetet építenek, mert a világ minden sarkában találunk magyarokat, és fontos, hogy a szétszóratott nemzetrészeinket össze tudjuk kapcsolni egy világnemzetté, erőforrásainkat gyarapítsuk, és észszerűen tudjuk szétosztani a világ magyarsága között” – idézi az Origo május 8-i tudósításában Orbán Viktort, aki szóban forgó eszmefuttatását Kolozsvárott, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen adta elő.

A Fidesz szélsőjobbra tolódásának újabb bizonyítéka az ominózus megnyilatkozás. A 90-es években hasonló nézeteket vallott a Világnemzeti és Népuralmista Párt, mely hazánk szerencséjére marginális helyzetben maradt egészen feloszlásáig. E sorok írója személyesen ismerte azt a közéleti szereplőt, aki jelenleg kormánybiztosi tisztséget visel, ifjúkorában viszont lelkesen látogatta a Szabó Albert által vezetett politikai formáció rendezvényeit. Kormánybiztos úr mentségére legyen mondva: fiatalság bolondság. Orbán Viktor azonban már jóindulattal sem nevezhető fiatalnak.

A szerző további cikkei

LXVI. évfolyam, 48. szám, 2022. december 2.
LXVI. évfolyam, 46. szám, 2022. november 18.
LXVI. évfolyam, 32. szám, 2022. augusztus 12.
Élet és Irodalom 2023